Dağ keçisi ve Türklerin “Dağ keçisi bağları” ve tamgası…

Ev / Genel / Dağ keçisi ve Türklerin “Dağ keçisi bağları” ve tamgası…

Dağ keçisi ve Türklerin “Dağ keçisi bağları” ve tamgası…

.
.


Orhun yazıtlarındaki çok çok önemli yazı belgeler..
“TÜRK KAĞANI ÖTÜKEN ORMANINDA OTURSA” İLDE SIKINTI YOKTUR……; Kul Tigin Abidesi, güney yüzü satır 3-Muharrem Ergin, Orhun abideleri, sayfa 3
“ÖTÜKEN ORMANINDA OTURURSAN” EBEDİYEN İL TUTARAK OTURACAKSUN…; Kul Tigin Abidesi, güney yüzü satır 8-Muharrem Ergin, Orhun abideleri, sayfa 5
Bu yazı belgelerde dağlarını koruyamıyan milletlerin yok olacağını belirtmiştir..bu çok önemli bir belgedir..


.
Meluncanlar Kuzey Karolina’daki çok büyük arazilerini niye terk etmişlerdi?
Meluncanlar Neden hep “dağ sırtlarında” yaşıyorlardı!!!…; Meluncanlar-gururlu bir halkın direnişi-N.Brent Kennedy, Robyn Vaughan Kennedy-sayfa 18
Bu satırlar “Meluncan halkının, Amerika’daki yaşam-var olma savaşı”nın belgeleridir…
.
Dağlar; en zor yaşam şartlarının olduğu,,,ve zor yaşam şartlarında; dağlarda hayatın var olabileceği belgesidir…
Dağların , en zor şatlarda varlığını korumak istiyenlerin barınma yeri olduğu bildirilmiştir…bu gün dünyada yok olan birçok insan neslinin sadece dağların çok çok zor şartlarında hayatlarını sürdürdüğü bilinmektedir…insan yaşamının kolay olduğu yerler ..güçlü toplumların hakimiyetinde olan yerlerdir.., dağlar ise koruyucudur…FERMAN PADİŞAHIN, DAĞLAR BİZİMDİR..der belgeler
,
İnsanlık tarihinin bilinen en eski büyük haraketi Nuh-Hun tufanı’dır…
Nuh-Hun tufanı dünyanın sular altında kaldığı tarihsel dönemi hatırlatır.

Bu harita Nuh Tufanı döneminde büyük Anakara’daki su altında kalan karalar ve sulardan etkilenmeyen dağları görmekteyiz…kaya resimleri bu haritadaki su altında kalmayan kayalarda , yani yüksek dağlardaki kayalarda görülmektedir..
Sular altında kalan dünyada, hayat; dağlarda-yüksek alanlarda var olabilmiştir, canlılar sadece yüksek yerlerde hayatlarını sürdürebilmiş ve suların çekilmesi ile dünyaya yayılıp yaşamlarına devam etmişlerdir.
.”


Dağ keçisi “dağlardaki başka hiçbir hayvanın ulaşamayacağı dik yamaçlarda yaşayan” bir hayvandır
.
Dağ keçisi avcıları:
1-İnsan
2-Leopar
3-Kartal
Leopar; türü hayvanlar insanların doğayı işgal etmelerinden dolayı çok azalmıştır.
Kartallar; ise eski tarihlerdeki büyüklüklerini koruyamamışlar, habitat-yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesi ile azalmışlar, beslenme sorunlarından dolayı ömürleri daha kısa olmuştur, küçülmüşlerdir.
İnsanlar; daha gelişmiş silahları ile çok daha uzak mesafelerden hayvanları avlayabilme imkanlarına sahip olmuşlardır, yaban hayatı insanların avlanma sebebiyle çok önemli kayıplar vermiştir, hala da tedbir alınmamaktadır…
.

TÜRK DÜNYASINDA BOY GENLERİ TAMGALAR-Taşınan Bilim-Kültür Genleri-Antik Boy’lar Tamgaları

.
KAYALARA İŞLENMİŞ DAĞKEÇİSİ RESİMLERİ’NİN TARİHİ BELGELERİ

Bu resimde dağ keçisi bir tamga ile gösterilmiştir.

Hunza vadisi dağ keçisi kaya resimlerinde üreme tamgaları ve sürü başı koçlar; Türklerde koç tamgası çok kullanılan bir tamgadır.
.
Dağ keçisi insanların sosyal hayatlarında çok önemli tamgadır.
İnsanlar özellikle dağlardaki kayaların üzerlerine dağ keçisi resimleri yaparak birçok olayı anlatmışlar, tarihe belge olarak bırakmışlardır.
.
Dağ keçilerinin resmedildiği hayat göstergeleri;
-Erkek dağ keçisinin boynuzlarındaki yaş göstergesi.
-Erkek dağ keçisinin sürü yönetimi.
-Erkek dağ keçisinin soy devamı sağlaması.
-Dişi dağ keçisinin üremesi.
-Dağ keçisi avcılığı.
.
DAĞKEÇİSİ TAMGASI KÜLTÜRÜ ve tarihi

Sumer dağ keçisi tamgası
.
“Dağ keçisi bir Türk tamgası”dır…
Türkler birçok doğal varlığı boy tamgası olarak kullanmışlardır, Dağ keçisinin bu çetin hayatı “Türk boylarına tamga oluşturmuş”tur. Özellikle dağ kültürünün göstergesi olarak kullanılmıştır…
.
.
Dağ keçisi tamgaları kullanan milletler kültür bağı olan akraba milletlerdir…
.

Antik Yemen-Arap coğrafyasında “Dağkeçisi tamgası”..Afro-Asiyatik kültür bağları.

.
.
.
.
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

2 Yorumlar

    1. admin

      Paylaşımınız için teşekkür ederiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor