Türk Milleti’nde “YÖNETİM ADALETİ”.

Ev / Genel / Türk Milleti’nde “YÖNETİM ADALETİ”.

Türk Milleti’nde “YÖNETİM ADALETİ”.

Hanım, Hanlar Hanı (Hanın Hanımı).
.Türklerde Hanlar hanımlarına danışıp rızasını almadan kanun çıkarmadıkları tarihi kayıtlarda vardır, bu Türk milletinin “Kadın’a va Ana’sına verdiği önem”i belirtir.—————————————————————————————————–

En eski Türk inancına göre, “Han ile Hatun” gök ile yerin evlatlarıdır. Kadın burada yedinci kat göktedir. Kadına, böylesine bir kutsallık veren törede kadının dövülmesinin, horlanmasının imkanı yoktur. Zaten Türk kültüründe ve destanlarında böyle bir durum göze çarpmamaktadır. Türk destanlarında kadın erkeğin daima yanındadır. Onların güç ve ilham kaynağıdır.

http://www.turkforum.net/162553-islam-oncesi-turklerde-kadinin-yeri-onemi.html

.

.
.Türk imparatorluklarında resmi dilin Türkçe olmadığı yönetimler mevcuttur.———————————————————————————————————-

Talas savaşından sonra kurulan Türk devletleri Farsça ve Arapça’yı resmi dil yapmışlardır. Sadece Karamanoğlu Eehmet Bey Türkçe’yi resmi dil yapmıştır, bu Türkler’in tekrar Dünya üzerinde var olmasına sebep olmuştur, Türkiye Devleti’nin kuruluş felsefesini de bu oluşturmuştur, ayrıca dünyadaki diğer Türk Devletleri’de kendi dillerini devletlerinde resmi dil olarak kullanmak için birçok savaş vermişlerdir.

Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğulları’nın ikinci beyi Kerimü’d-din Karaman’ın oğludur. Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280’dir. Mehmet Bey askerî ve idarî yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. Dil Devriminde Atatürk’e ilham kaynağı olmuştur.

XIII. yüzyıl ortalarında Selçuklular, genellikle edebi dil olarak Farsçayı, devlet işlerinde Arapçayı kullanırlardı. Halk ise öz dilleri olan Türkçeyi kullanıyordu. Mehmet Bey millet olarak birlikte yaşamanın ilk şartı olan dil birliğinin sağlanmasının gerekliliğine inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için Toroslar üzerinde yaşayan bütün Türkmen boylarını çevresinde toplayarak bir ordu oluşturdu.

“Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahı her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye.” 13 Mayıs 1277

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karamano%C4%9Flu_Mehmet_Bey

.

.Birçok ülke yönetimlerinde Türk İnsanları’na güvenlerinden dolayı emniyet ve güvenliklerini Türk’lere yaptırmışlardır en önemli örneği  “Arap halifeler”  dönemidir.———————————————————————————————————

Harun Reşid’in oğulları Emin (809-813), Memun (813-833) ve Mutasım (833-842) babalarının politikalarını sürdürdüler. Annesi Harun Reşid’in Türk asıllı bir cariyesi olan Mutasım Türklerden özel bir askerî güç kurmuştur , Türk unsurları yönetimde önemli görevlere getirmiştir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Abbasiler

.

.Tarihte köle olarak alınıpta sonradan ülkenin yönetimi verilen Türkler-Kölemenler Devleti vardır.———————————————————————————————————

Memlûkler’ın çoğu başta Kıpçaklar olmak üzere Türk halkları ile başta Çerkesler olmak üzere kuzey Kafkasyalılar ibaretti. Ancak Moğol, Kürt, Ermeni, Gürcü,Rum ve Slav Memlûkleri de mevcuttu. Beyaz tenli olmayanların Memlûk olma şansı yoktu. Habeş, Batı Afrikalı, Hint ve diğer benzerleri, Memlûk hiyerarşisine ancak hadımlık (haremağalık) yoluyla girmişlerdir. Bunlar da Memlûk toplumunun bir kısmını oluşturmuşlardır.

http://turkbilimi.com/?p=390

.

.Osmanlı devletinde birçok halk devlet görevlerinde bulunmuşlardır, bilhassa ermeni halkının osmanlıda güven verici  ve sanat yönlü birçok görevleri vardır.———————————————————————————————————–

Mimar Sinan “Keşfedilememiş Mimar” (1508-1588)Değersiz ve muhtac kul, Saray özel mimarlarının başkanı:Büyük İnsan Mimar Sinan

Sinaneddin Yusuf , Kayseri’nin Agrianos(bugün Ağırnas) köyünde doğmuştur.

.1511′de Yavuz Sultan Selim zamanında İstanbul’a gelmiş yeniçeri ocağına alınmıştır.
Abdulmennan oğlu Sinan ,  Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine katıldı.

http://turkbilimi.com/?p=2202

.

.

.Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk döneminde de birçok Türk asıllı olmayan Türk vatandaşı asil görevlerde bulunmuştur.————————————————————————————————————

Yaşasın Büyük Gazimiz, yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk Dili Kurultayı, yaşasın ve yaşayacak. İşte benim imanım ve inanım.

http://www.sultangazihaber.tk/?p=259


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


kepekler-ilicasi-camurda-ve-70-derece-isida-yasiyan-baliklari

Bilinmeyen tarihin sıcak iklimi ILICA da hayat.

  Balıkesir, Susurluk, Ilıca boğazı  ılıcası antik dönemden itibaren insanlığın kullandığı bir sıcak çamur banyosudur, …


belkiz-kizikos-lidya-kurt-donuna-burunmus-tamgali-altin-para

Mysia Kyzikos-Erdek Belkıs yönetim şehrinde paralarda tarih ve tamgalar

Kyzikos, günümüz Marmara Bölgesi’nde Balıkesir İli sınırları içinde, Marmara Denizi kıyısında, çok eski adı Arteka …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor