Yunanistan’da Türkler….

Ev / Genel / Yunanistan’da Türkler….

Yunanistan’da Türkler….

Yunanistan tarihinde Türkler daima vardır, Bulgar Türkleri gibi eski tarihlerden bahsetmiyeceğiz, burada kendilerini Türk olarak bilen ve bilinen Türklerden bahsedeceğiz.
.
– Yerli (Hıristiyan) Gagavuz Türkler
– Selçuklu dönemi (Müslüman) tekke kurucu Türkler
– Osmanlı dönemi (Müslüman) Muhacir Türkler
– Mübadele (Hıristiyan) Kuman-Kıpçak türkler
– Mübadele (Hıristiyan) Karaman Türkler
.
Yerli Hıristiyan Gagavuz Türkler;

grece gagauz
Ne zamandan beri Yunanistan’da olduğu bilinmeyen Türkçe konuşan Hıristiyan Türklerdir, Gagavuz Türkleri Avrupa’da birçok bölgede bulunur, özellikle en çok bulunduğu yer Gagavuz yeri-Komrat bölgesidir..

.

Selçuklu Müslüman tekke kurucu Türkler;

the-mausoleum-of-musa-baba-in-terpsithea-square-upper-town-thessaloniki-The Mausoleum of Musa Baba, in Terpsithea square, upper town Thessaloniki, Greece
Selçuklu (1200lü yıllar) döneminde İslamiyeti yaymak için birçok tekke kurulmuştur, günümüzde de hala varlığını sürdürenler vardır..

thessaloniki-greece-tomb-of-sheikh-musa-baba-date-circa-Thessaloniki, Greece - Tomb of Sheikh Musa Baba

.

Osmanlı Muhacir Türkler;

Yunan Parlamentosunda Dört Türk Milletvekili
Osmanlının Avrupaya hakimiyeti (1350 sonrası) ile Yunanistan bölgesine yerleşem muhacirler özellikle Karaman Tükleridir, bu Türkler Müslümandır.

.

Yunanistan-Türkiye nüfus mübadelesi;

Yunanistan-Türkiye nüfus mübadelesi

“Osmanlı devletinin sona erip Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Yunanistan ile mübadele antlaşması yapılmış ve Türkiye Cumhuriyetindeki Hıristiyan nüfusun çok önemli bölümü Yunanistan’a yerleştirilmiştir, ayni şekilde Yunanistandaki Müslüman Türklerin çok önemli bir kısmı da Türkiye’ye göç ettirilmiş, bu mübadele muhacirleri iki devletli olmuşlar fakat yıllar geçmesine rağmen memleket özlemleri daima sürmüştür.
Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübâdelesi, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan Krallığı’nın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi tutulan kişilere ise mübâdil denir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lozan_Antlaşması”

.

Mübadele Hıristiyan Kuman-Kıpçak Türkler;

Kumam-Kıpçak Türkleri Karadeniz bölgesinden Yunanistana zorunlu göç ettirilen Hıristiyan Türklerdir, günümzde dillerinide çoğunlukla unutmuş olan Türkler kilisede ibadetlerini çoğunlukla Türkçe yapmaktadır.

Balkan Sprachbund Morpho-Syntactic Features

Turkic peoples –  Cumans. … a few walled cities along the Dalmatian and Greek coast,

.

Mübadele Hıristiyan Karaman Türkler;

karamanlis
Mübadelenin en önemli toplumu Karamanlı Türklerdir, Karamanoğlu Mehmet Bey’in devletinde resmi dili Türkçe yapmasından beri Osmanlı Devletinde konuşma dillerini sadece Türkçe olarak sürdüren Karaman Türkleri yılların geçmesi ile yeni nesillerin Türkçe dilini unutmaya başladığı gerçektir.
.
“Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu’dan Yunanistan’a, 500.000 Müslüman Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Mübadele kapsamına giren kişiler ile mübadele kapsamına girmeyen kişiler arasındaki ayrımın ana kıstası ırk ya da dil değil din olduğu için Rum denilenlerin arasında, Türkçe’den başka dil bilmeyen ve konuşmayan Türk Ortodoks Hristiyan Gagavuzlar ile Karamanlı Ortodokslar, Yunanistan’dan gelen Müslümanların arasında da Türklerin yanında Drama, Kavala, Karacaova ve Kesriye’den gelen Bulgarca ve Makedonca konuşan Pomaklar, Rumence konuşan Ulahlar, Yunanca (“romeika”) konuşan Patriyotlar ve kendi dilleriyle konuşan Arnavutlar da bulunmuşlardır.

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında Türkiye’de sadece İstanbul kenti ile Gökçeada ve Bozcaada’da oturan Rumlar, Yunanistan’da ise sadece Batı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutulmuşlardır. Mübadelede Drama, Girit, Midilli,Kavala, Selanik, Vodina ve Yanya’dan Türkiye’ye gelen nüfus Doğu Trakya ve Batı Anadolu’da Rum azınlığın ayrılışı ile boşalan yerlere iskan edilmişlerdir. Mübadillerin yoğun olarak iskan edildikleri şehirler Adana, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Samsun ve Tekirdağ idi.. Değişimin çok büyük bir bölümü 1923-1924 yıllarında gerçekleşmiş, ancak geriye kalan az sayıda olayda 1930 İnönü-Venizelos sözleşmesine dek zorunlu göç uygulamasına devam edilmiştir. Zorunlu göç gerek Türk, gerek Yunan ekonomisinde yaklaşık 20 yıl süren ağır bir krize yol açmıştır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye-Yunanistan_nüfus_mübadelesi ”
.
Mübadele göçünün hangi değerler ile yapıldığını düşünür isek Türkiyedeki Hıristiyan göçü şeklinde bir sonuç çıkar..
.
Türkiye Cumhuriyeti’nin içersinde azınlıklar vardır ve her zaman olacaktır.. zaten Türkiye Cumhuriyeti insanların tümüne kadın erkek ayrım yapmaksızın eşitlik getirmiştir..
lakin…
tarihin bu mübadele sayfası aslında bir inceleme konusudur..
.
Türkiyeden Yunanistana göç eden bu Türkler bize akrabadır..,
.

Kiliseden çıkıp İstiklal Harbine gittiler, İstiklal Madalyalı Anadolu Hıristiyanları; ORTODOKS KARAMANLILAR

Kiliseden çıkıp İstiklal Harbine gittiler, İstiklal Madalyalı Anadolu Hıristiyanları; ORTODOKS KARAMANLILAR

Türk-Yunan nüfüs mübadelesi inançlar ayrışımıdır; Müslüman olanlar Türkiye cumhuriyetine, Hıristiyan olanlar Yunanistan cumhuriyetine toplanmıştır..

Bu antlaşma iki ayrı inanç insanlarının arasındaki kavgaya son verebilmek için yapılmıştır..Yunanistan ile Türkiye devletindeki önemli fark inançlar yönetimidir..

Ülkeler arasında kalan azınlıklar daima güçsüz ve zor şartlarda yaşamlarına devam edecektir..

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi “Milliyetçilik”tir…buna rağmen mübadele milliyet değil din-inançlar ayrımı olarak yapılmıştır…Türkiyedeki Hıristiyan Türkler Yunanistana gönderilmiştir…Yunanistandaki Müslüman toplumlar Türkiyeye gönderilmiştir..

AZINLIKLAR BU ANTLAŞMANIN DIŞINDA TUTULMUŞTUR.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


çin saldırısı

Türk Bilimi İnternet yayınlarına Çin’den SİBER SALDIRI…

Çin İnternet üzerinden Türk Bilimi yayınlarına saldırı başlatmıştır…


PARANIN DNA SI

Para’nın DNA testi..!!

Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “Takas-Değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur.. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor