ARAPÇA BİLMEYEN MISIR HÜKÜMDARI TÜRK; Kansu Gavri hiçbir Emirin, ne kadar güçlü olursa olsun, kuklası olmamıştır,okuyabilmek için Arap Edebiyatının klasiklerini tarihte ilk kez Türkçe’ye çevirmiştir.(1501-1516)

Ev / Dil / ARAPÇA BİLMEYEN MISIR HÜKÜMDARI TÜRK; Kansu Gavri hiçbir Emirin, ne kadar güçlü olursa olsun, kuklası olmamıştır,okuyabilmek için Arap Edebiyatının klasiklerini tarihte ilk kez Türkçe’ye çevirmiştir.(1501-1516)

ARAPÇA BİLMEYEN MISIR HÜKÜMDARI TÜRK; Kansu Gavri hiçbir Emirin, ne kadar güçlü olursa olsun, kuklası olmamıştır,okuyabilmek için Arap Edebiyatının klasiklerini tarihte ilk kez Türkçe’ye çevirmiştir.(1501-1516)

ARAPÇA BİLMEYEN MISIR HÜKÜMDARI TÜRK; Kansu Gavri hiçbir Emirin, ne kadar güçlü olursa olsun, kuklası olmamıştır,okuyabilmek için Arap Edebiyatının klasiklerini tarihte ilk kez Türkçe’ye çevirmiştir.(1501-1516)

.

MAMLUK  DAWLA AL TURKİYYA ; MEMLÜK TÜRKİYE  DEVLETİ

.
Kendinden önce Memluk Sultanı olan Al-Adil Sayf ad-Din Tüman bay I saklanıp kaybolmasi ile Çerkes Memlûklu emirler yeni bir sultan aramaya koyuldular ve ancak bir hafta kadar sonra El-Ashraf Kansu al-Gavri’nin üzerinde anlaştılar.
El-Eşref Kansu al-Gavri bir Cerkes asıllı kölemen idi ve köle olarak Sultan El-Eşref Sayfaldin Kayıtbay’in hizmetindeydi. Kırk yaşına geldiği zaman bir Memlûk rütbesi olan “Onların Emiri” oldu ve serbestisini kazandı. Sonra yeteneğine bağlı olarak çok çabuk ilerledi Tarsus, Halep ve Malatya’ya Memlûk valisi oldu; “Binlerin emiri” rütbesi verildi; Memlûk Sarayı’nda saray nazırı ve Baş Vezir oldu. Sultanlığa aday olarak kabul edilince, önce bu görevi almak istemedi. Fakat nufûzlu emirler israr ettiler ve kendisine sadakatle hizmet edeceklerine dair yeminler ettiler.
.
En sonunda Kansu Gavri 1501de Memluk Sultanığını kabul ettiginde 60 yaşında bulunmaktaydı. Fakat hala aklen ve fiziksel olarak zindedeydi; kendi fikirleriyle ve hareketleriyle sert kararlar alabilmekteydi ve hiçbir Emirin, ne kadar güçlü olursa olsun, kuklası olmamıştır.

KAHRAMANMARAŞ ULU CAMİİ; HİCRİ 907

.

Arapça kitabede; “Bu mübarek camii Sultan Malik Eşref Kansu el-Gavri zamanında, alim, Senedü’l-ümera, Avnü’l-ümme, Nuru’d-devle, Gavsu’l-mille, Hükame’d-din, Emiru’l-müminin Alaudevle bin Süleyman Zülkadir es- Sasani tarafından eylesim-ruhuna bağışlanmıştır” diye yazılmıştır. Cami, Memlük Sultanı Kansu Gavri zamanında yapılmış. Banisi, Dulakdirlioğlu Beyi Alaüddevle Bozkurt. Alaüddevle Bozkurt Bey’in babası Süleyman, dedesi de Zülkadir. Bütün bunlar kitabede belirtilmiş.

.

MISIR KANSU GAVRİ CAMİİ

.

1508 memlük savaşı

Portekiz-Memluk savaşları

Portekizliler (Vasko da Gama idaresinde) 1497’de Hindistan’a varmışlardı. Sonradan gönderdikleri Afrika’nin güneyini dönüp gelen Portekiz filoları Hindistan’in batı sahillerinde, Hind Okyanusu’nda ve sonra Kızıl Deniz’de ticaret ve yolcu gemilerine hücumlara başladılar. Özellikle Memluklu Devleti Hindistan’dan ve şimdiki Endonezya’dan Mekke ve Medine’de hac ödevini yapmak için Hicaz limanlarına denizden gelen Muslüman hacıların hayat güvenliği ve konforu için mesuldu. Gucerat ve Yemen hükümdarları Memlukluların Portekizlilerin mütecaviz hareketlerini önlemesi için uygun tedbirler almasını talep ettiler. Kansu Gavri 50 gemiden oluşan bir Kızıl Denizi filosu kurdurdu. Cidde limanı için “Bereket Efendi” adlı Hicaz emiri yeni korunak ve kaleler yaptırdı. Boylelikle Kızıl Deniz’de hacı adayları ve hacılar için güvenlik sağlandı. Ama Hind Okyanusu’nda Portekizliler yine hücumlarına devam ettiler. Bir yıl Portekizliler Arabistan limanlarına hücum ederek 17 Memluk gemisini yağmaladılar ve gemileri yaktılar. Hatta Sultan Kansu Gavri’nin şahsen sahip olduğu bir gemiyi talan edip batırdılar. Kansu Gavri Papaya bir Kudüs manastırı başrahibi aracılığı ile bir ikaz göndererek eğer Portekiz hükümdarını kontrol etmezse, Hristiyan kutsal ülkeler ziyaretçilerine ayni muameleyi yapmakla ve hatta Kudüs ve Filistin’deki Hristiyanların kutsal yerlerini yakıp yıkmakla tehdit etti. Fakat yine de Memluk donanmasına iş düştü. 1508’de Memluk donanması Chaul Muharebesi’nde Avrupa’da un salmış Portekiz Amirali Lourenço de Almeida komutasindaki filoyu yendi ve bu savaşta Portekiz generali öldü. Fakat 1509’da Memluk donaması Gucerat’ta Diu Muharebesinde Francisco de Almeida’ya yenik düştü ve Portekizliler Diu’u ele geçirdiler. Birkaç yıl sonra Portekizli Alfonso de Albuquerque Kızıl Deniz ağzındaki Aden’i zapt etti. Yemen’e gönderilen Memluk askerî desteği de çok başarısız kaldı. Kansu Gavri donanmasını daha güçlendirmek ve yenilemeye çalıştı. Osmanlı devleti bu yeni filoyu inşa etmek için Mısır tersanelerine gemi yapım ustaları ve kereste gönderdi. Fakat kurulan yeni Kızıl Deniz filosu ancak Osmanlıların 1518’de Mısır’ı ele geçirdikten sonra işe yaramaya başladı.

Memlük süvarileri

MEMLÜK TÜRK TAMGALARI

MEMLÜKLER-KÖLEMENLER-(KÖLE TÜRKLER)’İN “TÜRK İSLAM DÜNYASINDAKİ GÖREVLERİ” (673-1811)


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

 

 

Türklere karşı savaşılmaz, Martin Luter 1483-1546

. Avrupa Hıristiyan yönetimi bilim ve bilim insanlarını dışlamış ve bilimsel çalışmaları cezalandırmıştır. Avrupa’nın Dinadamlarının …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor