Kraliçe Tamara ve Gürcistan’ın “Altın Çağı” (1184-1213)

Ev / Genel / Kraliçe Tamara ve Gürcistan’ın “Altın Çağı” (1184-1213)

Kraliçe Tamara ve Gürcistan’ın “Altın Çağı” (1184-1213)

Tamar, III. Giorgi’nin prenses Guranduhti’den olan kızıydı.
(Tamarın annesi Burdukhan, Gürcü kronikleri ” Kuzey Kafkasya’daki Alan kabilesinden olan” Osi Kralı Khuddan’ın kızıydı .)

Kıraliçe Tamara

III. Giorgi, ölümünden sonra anlaşmazlıkları önlemek için Tamar’ı vârisi ilan etti ve 1179’dan itibaren krallığı birlikte yönetti. Giorgi’nin ölümü üzerine 1184’te Tamar tahta çıktı.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagrationi_dynasty

Kıraliçe Tamara

1190’larda Azerbaycan atabeyi Ebu Bekir, Gürcistan’ın egemenliğini tanıyan Şirvan’a savaş açtı. Şirvanşah, Gürcü krallığından yardım istedi. Davit Soslan komutasında ordu harekete geçti ve iki ordu 1195 yılında Şamkor’da karşılaştı. Gürcüler, halifenin yolladığı bayrağın da bulunduğu büyük bir ganimet ele geçirdiler.

Artvin,Tamara odaları
(İldenizliler, Kuzey ve Güney Azerbaycan’da kurulmuş atabeylik. Kurucusu, atabey Şemseddin İldeniz idi.
Kıpçak Türkü olan Şemseddin İldeniz’in kurduğu atabeylik Nahçıvan merkezli olmak üzere Azerbaycan’ı yönetmiş.
Pehlivan döneminde başkent Nahçıvan’dan İran’ın batısındaki Hemedan’a geçirilmiştir. Kızıl Arslan döneminde ise Tebriz ele geçirilmiş (1174) ve burası başkent yapılmıştır.)

https://tr.wikipedia.org/wiki/İldenizliler

– KRALİÇE TAMARA’NIN ODALARI –

.

Musevi Gürcistan kırallığının İslamiyet ilişkileri..

Gürcü Hatun (fl. 1237-1286?), Gürcü prenses. Anadolu Selçuklu Devleti sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in eşlerinden biri, II. Alâeddin Keykubad’ın annesidir. Asıl adı Tamar idi. Anadolu’da Gürcü Hatun adıyla tanındı. Eşi II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünden sonra o devirde Anadolu’nun en güçlü kişisi olan vezir Pervâne Muineddin ile evlendi.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gürcü_Hatun

Tamar parasında Gürcü ve Arapça yazılar.

Sonradan Müslüman olan Gürcü Hatun, Muhammed Celaleddin-i Rumi’nin hamisidir.
Gürcü Kraliçesi Tamara Konya ilinin simgesi olan Mevlana Celaleddin Rumi hatırasına yaptırılan “ Yeşil Türbe” (Kubbe-i Hadra) Kraliçe Tamara’nın torunu prenses Thamar tarafından 80.000 dirhem akça ödenerek,mimar Bedreddin Tebrizi’ye inşa ettirdiğini tarihsel kaynaklar yazmaktadır.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tamar_of_Georgia

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor