Semeni, yumurtayı kırmak ve ergenekon ateşi 21 mart

Ev / Genel / Semeni, yumurtayı kırmak ve ergenekon ateşi 21 mart

Semeni, yumurtayı kırmak ve ergenekon ateşi 21 mart

.
.
21Mart gece ile gündüzün eşitlendiği ve dünyanın yeni uyanış tejrarına başladığı tarihtir.
Dünyanın 23.5 derece kendi etrfında dönerken güneş ekseninde bir yılda yaptığı dönüş ile tekrarlanan uyuma-uyanma haraketinin bir dönüm noktası. Eğer dünya üzerinde bu dönüş döngüleri olmasaydı hayat olamazdı.
.
21 Mart geldiğinde Türk dünyasında “yeniden doğuş bayramı” kutlanır.
.
Yeniden doğuş bayramındaki kutlamalarda üç önemli kural:
– Semeni; Yaşam tohumu
– Yumurtayı kırmak; Yeni bir doğuş
– Ergenekon ateşi; Değişim yeri ateşi, değişim yerine yaşam ateşini yakmak
.
.
Semeni: Yaşam tohumu
Türk halk kültüründe Yaşam Otu. Kosa Töreni’nin son gününde Semeni (Sem/Som) adı verilen bir tören yapılır. Som aynı zamanda Yula denilen ruhun koruyucusudur. Semeni bazı yörelerde aynı zamanda bir çeşit helva olup, pişirildikten sonra Nevruz gecesi bir kısmı suya bırakılır. Pişirilmesi ve toplu olarak yapılmasına çocuklu bir kadın önderlik eder. Kadınlar kazan başında şarkı söyleyip dans ederler. Ayrıca ölü törenlerinde de misafirlere dağıtılması, aslında yeniden dirilişle olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Sümerlerdeki ölümsüzlük otu bu kavramla ilintilidir. Bir kaba konularak ıslatılan buğdayların yeşermesi sonucu oluşan ve etrafına kırmızı kurdele bağlanan bir demettir. Toprağın yeşermesinin sembolüdür.

Etimoloji;
(Sem/Som) kökünden türemiştir. Doluluk, saflık bildirir. Süme/Suma sözcüğü eski Altayca ve Moğolcada Şaman anlamı taşır. Halha lehçesinde Süm, Buryatçada Hum, Dagur dilinde Sum olarak yer alır. Mongur dilinde ise Semen şeklinde ifade edilir. Moğolca Sem gizlilik, sır anlamları taşır. Som/Soma kelimesi Türkçede onur, şeref ve iz, işaret gibi anlamlar da içerir. Bu mana Tunguzcada Sama sözcüğüyle karşılanır. Moğolca Sem, Tunguzca Süme kökü gizlemek manasını da bünyesinde barındırır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Semeni
.
Yumurtayı kırmak: Yeniden doğuş
– 21 Mart dünyanın uyanışı, cemrelerin düşmesi, güneşin manyetik yükü ile dünyanın yüklenmesi ile oluşan canlılık.
– Yumurtayı kırmak ve yeniden dünyaya gelmek-yeniden doğuş, yeni bir doğuş

Yeniden doğuş, yumurtanın kırılmasına banzetilmiş ve yumurta kırma oyunu haline getirilmiş bir kültürel gelenek.

Civcivin yumurtadan çıkışı
.
Ergenekon ateşi- değişim yeri ateşi:
– Ergenekon;
Değişim yeri, türklerin göç ettiği topraklar
– Ateş ve ocak;

İnsanlık medeniyetinin kullandığı en önemli sosyal haraketi
– Gönülde ateş;
İsteklerinde aşırılık-hararet oluşan
– Kız-köz-kor;
Yanarek ısısı yükselen ve kor haline gelen-yakacak hale gelen
.
.

ERGENEKON DESTANI ;YENİDEN UYANIŞ- YENİDEN DOĞUŞ (NEVRUZ)

.

OCAĞINIZ SÖNSÜN.MÜ… SÖNMESİN.Mİ !!…

.

DEVAM EDECEK
.
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor