Türk Ocakları 1912- Başbuğ Enver Paşa ve izci andı 1914

Ev / Genel / Türk Ocakları 1912- Başbuğ Enver Paşa ve izci andı 1914

Türk Ocakları 1912- Başbuğ Enver Paşa ve izci andı 1914

.
.


TÜRK OCAKLARI:1912
1912- Türk Ocakları, 1912 yılında İstanbul’da bir kültür derneği olarak kurulmuş ve Cumhuriyet döneminde Türkiye’de millî devletin oluşumuna katkıda bulunmuş milliyetçi örgüttür.

Mehmet Emin Yurdakul ve arkadaşları.

1931’de 260’ı geçen şubesi, 30.000‘i aşkın üyesiyle ülkenin en güçlü sivil kuruluşu durumuna gelmiştir.

Faaliyetlerini günümüzde 77 şubede pasif olarak sürdürmektedir, genel merkezi Ankara’dadır.

Amacı “Türk milliyetçiliği” olan derneğin amblemi 1912’de kabul edilen cepheden görülen “Bozkurt” başıdır.


http://www.turkocagi.org.tr/kitaplar/Tuzuk.pdf
.
Türk ocakları eski faal durumlarını kaybetmek üzeredir.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Türk_Ocakları
.
TÜRK İZCİLERİ:1914


1914- Resmi olarak ilk örgütlenme Harbiye Nezareti denetiminde 9 Nisan 1914 yılında izciler ocağı kurularak örgütlenmeyi başlatmıştır. örgütün başına “Başbuğ adıyla Enver Paşa” getirilir.

İsmail Enver-ENVER PAŞA (Hayatını milletinin varlığına adamış güçlü bir Ordu teşkilatçısı) 1880-1922

.
İzci Antları 1914’te kabul edilen İzci Ocağı İç Nizamnamesi’nde İzci Andı aşağıdaki şekilde yazılmıştır:

“Tanrıya ibadet ve Hakana itaat edeceğime,  Daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder,  yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime vatanımı sevip sulh ve harp zamanında fedakârlıkla hizmet yapacağıma, izcinin türesine baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm”

Amacı “Türk milliyetçiliği” olan derneğin amblemi “Bozkurt” başıdır.

.

1918- Türk Ocağı, Milli Mücadele döneminde (1918-1922) varlığını evrak üzerinde aralıksız sürdürdüyse de İstanbul’un işgali sırasında Ocak binasının da İngiliz askerleri tarafından basıp işgal edilmesi (12 Mart 1920) üzerine çalışmalarına fiilen ara verdi. Ocaklılar Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’da destek verdiler ve TBMM hükümeti kurulduğunda ocağın Merkezi Ankara’ya yerleşti.

İngilizlerce fiilen kapatılmasından önce dernek, İzmir’in işgali’ni protesto etmek ve ulusal direnişi örgütlemek için çalıştı. İzmir’in işgalinden bir gün önce Redd-i İlhak Beyannamesi İzmir Türk Ocağı’nda kaleme alınmış ve Ocak’ta toplanan direnme taraftarlarınca Anadolu’ya duyurulmuştu. Mustafa Kemal’in önerisiyle İzmir’in işgalini protesto için İstanbul’da düzenlenen ünlü Fatih ve Sultanahmet mitinglerine Türk Ocakları öncülük etti. Son Osmanlı Mebusan Meclisi için gerçekleşen seçimlere Türk Ocakları Başkanı Hamdullah Suphi de katıldı ve Antalya mebusu olarak mecliste yer aldı; Misak-ı Milli’nin mecliste kabul edilmesinde etkili oldu.

12 Mart 1920’de Türk Ocakları binasını basan İngiliz kuvvetleri derneğin kütüphane ve koleksiyonlarını dağıttı, birçok üyeyi Malta’ya sürdü. Başkan Hamdullah Suphi ve tutuklanmaktan kurtulabilen pek çok Ocaklı Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleye katıldı. Fiilen savaşan Ocak gönüllülerinden oluşturulan “Sakarya İzci Oymağı” adlı birliğin tamamına yakını Sakarya Savaşı’nda şehit düştü.

ATATÜRK-Mustafa Kemal ve CHP’nin kuruluş felsefesi Milliyetçilik.

1922- Zaferin kazanılmasının ardından üye sayısı hızla artan Türk Ocakları’nın şube sayısı 9 Eylül 1922’de İzmir’in işgalden kurtuluşundan sonra kısa süre içinde 54’e çıktı.

.

1928- Teşkilatlanma açısından Dahiliye ve Maarif Bakanlığı 12 Mayıs 1928 Türkiye’de gençlik teşkilatın Türk vatandaşlarına hasrı kanun ile ülkemizdeki izcilik faaliyetleri devlet tarafından onaylanmış ve güvence altına alınmıştır.

1933- Bu Milli felsefeden oluşan bir siyasi parti oluşturulması ve bu çalışmaların  ” parti olarak devamının sağlanması” için kurulan parti…Bu günkü CHP nin kuruluş oluşumu..

1937- Maarif Vekaleti 09.06.1937 yılında bünyesinde Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğü kurar ve izciliği yön verir.
.
1950- Türkiye İzcilik Federasyonu 1 Aralık 1950 yılında Milli Eğitim Bakanlığında Okuliçi Beden Eğitimi Sipor İzcilik Dairesi kapatılmıştır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/İzcilik
.
.
.
.
DEVAM EDECEK….


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor