Asya’ya hükmeden imparator… Kubilay Han 1215-1294 ve tarihe yazdırdıkları..

Kubilay Han (d. 23 Eylül 1215 – ö. 18 Şubat 1294) Moğol İmparatorluğunun kağanı, aynı zamanda Çin’deki Yuan Hanedanlığı’nın kurucusu ve ilk imparatorudur.
Kubilay Han, Çin’de Yuan Hanedanlığı’nı kurarak 1271 ile 1294 yılları arasında hükümdarlık yaptı. Hanedanlığın başkenti Pekin idi. 1279 yılında Song Hanedanlığı’na kesin olarak son vererek Çin’i tekrar birleştirdi. Kubilay’ın devletinin hudutları, Çin dışında Kıpçak, Çağatay, Almalık, İran ve kuzeyde Polonya hudutlarına kadar yayılıyordu. Kubilay Han, Japonya’ya ve Vietnam’a yaptığı akınlarda başarılı olamadı. Burma’da büyük bir zafer kazandı. Kubilay Han 1293’te de Endonezya’ya bir sefer yaptı ve Cava’yı ele geçirdi.


Kubilay Han Çin’de Büyük Kanal inşaatına devam etti; birçok kamu binasını tamir ettirdi. Çin’de ilk defa kâğıt para kullanımını başlattı. Çin sanatının gelişmesini destekledi.
Kubilay döneminde Çin’i pek çok Avrupalı ziyaret etti. Bunların arasında en ünlüsü Marco Polo’dur. Marco Polo,bu imparatorun sarayı, oradaki hayat, eğlenceler ve vergi sistemi hakkında bilgiler vermektedir.
Kubilay Han, 1294’te 78 yaşında iken öldü.
Kubilay han Asyada bir devir başlatmıştır, bu devre Türk Devri denmiştir…

1. Doğu Asya Çin’den başlayan egemenlik alanlarını Doğu Avrupa bölgesine kadar genişleten üç kardeş Asya Türk Devletlerini üç devlette birleştirmiştir..
“Kubilay gençlik yıllarında Çince öğrenmişti ve Çin kültürüne büyük merak duymaktaydı. 1251’de Moğol hükümdarlığına seçilmiş olan kardeşi Mengü, Kubilay’ı Doğu ülkelerini, Hulagü’yü de Batıdaki ülkeleri almaya göndermişti.”
.

2. En önemli olan hareket Marko Polo Çin seferidir…Marko Polo Kubilay han ile yaptığı antlaşmalar sonunda Çin den Avrupa’ya ticaret yolu olan İpek yolu ticaretini kontrol etme imkanı elde etmiştir..
“Sorghagtani Beki; Dokuz Hatun dinine bağlı birer Nasturi Hıristiyan’dı. yaklaşık 1198 doğumlu, 1252’de öldü, Cengiz Han ve Kubilai Han’ın annesi.”

3. “Çin’de Kağıt para kullanımı çok çok önemli bir ticari harekettir, kağıt paranın tarihindeki en önemli kullanım gücü elde etmesini sağlamış olması sanal ticaretin de başlangıcı olarak görülmelidir.. böyle bir kural ülkedeki mali denetimin yürütülmesini kolaylaştırmıştır”…

Hakkında Türk Bilimi