Cahilden dostun olacağına, bilginden düşmanın olsun

.
Toplumlar ayni kültüre sahip olan kümelerdir.
Sosyal toplumlarda bilgi birlikteliği toplumun birlikteliğidir, kültür bu birlikteliktir.
.
Birliktelik bir olmaktır, eşit olmaktır.
.
Toplumlar iki şekilde yönetilir:
Bilgelikle yönetim; Toplumun çoğunu bilge yaparak; bu zor görünebilir, fakat bireylerden başlayan ve ailelerin desteklediği bir sosyal toplumda bilgeliğin yayılması zor değildir, bunun adı sosyal toplum oluşturmadır.
Zorbalıkla yönetim; Toplumu sindirerek; bu kırallık yönetimidir, kırallıklar başlarında bilge kıral olması halinde bilge toplumlar gibi bir toplum oluşabilir, fakat kıralın kanunlarını da bilge insanlar uygulayabilir, zorba ve cahil kırallar ise toplumunu köle toplum yapar.
.
Eğer toplumda cahil kesim toplumun az miktarı ise toplum o cahil insanları destekleyerek birlikteliğini devam ettirir.
Birçok terk edilmemiş antik kültürlerde çok önemli birliktelikler vardır, bu birliktelikler coğrafyanın kısıtlı şartlarında toplumu korur.
.
Devletler ve devletler arasında sosyal seviyeleri eşitlemek ve yükseltmek için toplumsal öğretiye ihtiyaç vardır.
Toplumların cahil kalmaması için devletler okullar açmaktadır… ve devlet okulları ücretsizdir, ayrıca belirli bir sınıfa kadar zorunludur..
.
Özellikle devletler arası ilişkileri olan toplumlar birbirinden etkilenir, hem kültür, hem ekonomi, hemde birçok hastalık benzeri tehlikeler devletler arasında yayılabilir.
.
Böyle durumlarda, ülkeleri yönetenlerin çok iyi bilinçli olması gerekir
.
Bilge toplumlar dünyaya iyilik yayan toplumlardır, iyilik yaymayan toplum bilge toplum olmaz.
.
Cahil toplum kendisine zar ar veren toplumdur
Cahil toplumu yönetmek sadece baskı ve inançla olur
.
.
Bir atasözü unutulmamalıdır
“Cahilden dostun olacağına, bilginden düşmanın olsun”
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi