Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler sosyal hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmiştir, insanların en kolay ulaşacağı değerler kendi değerleridir, bu değerler zaten ayrı bir taşıma gereği oluşturmaz.

İnsan el ve ayaklarının ölçülerinin kullanılması aslında sabit değer olarak tanımlanamaz, çünkü her insanın boyutları eşit değildir, fakat bir bölge insanlarının genel ölçüleri vardır ve bu değerler bölge insanlarının yaklaşık değerleridir.

Baş parmak- Serçe parmağı

Baş parmak- Orta parmağı

Baş parmak- İşaret parmağı

Baş parmak- Yumruk

 

Yumruk; yumruk eni genişliği ölçü alınarak kullanılır.

.

İşaret parmağı; küçük genişlik ölçüleri için kullanılır.

.

Tutam; elin parmaklarına takılan miktardır, bu ölçülendirme pul biber gibi veya ot koparmak gibi, küçük parçacıkları ölçülendirmek için kullanılır

Çimdik; bu ölçme, tuz gibi toz maddelerin az miktarlı kullanımı için ölçülendirmek için kullanılır.

Bir avuç; avucun içine dolacak maddeler içine kullanılır.

İki avuç; iki avucun içine dolacak maddeler için kullanılır.

.

Resimlerde her ne kadar ölçü değerleri konulmuş ise de her kişiye göre değişebilen farklılıklar normal değer olarak kabul edilir.

.

Dünyada Parmak hesabı sayısal hesaplamalarda yapıldığı gibi, günümüz İngiliz ölçü birimlerinde çap olarak kullanılmaktadır.

.

Hakkında Türk Bilimi