Türkiye Cumhuriyetinde Osmanlıcılık ve Cumhuriyet karşıtlığı

1854- Osmanlı Devleti, ilk dış borcu 1854 yılında almış ve kendini yıkıma götürecek borç sarmalına yakalanmıştı.
Yüksek faizle alınan borçlar, “”Saray yapımı(Dolmabahçe Sarayı)”” gibi tüketim harcamaları için kullanılmıştı.
Üretimsizliğe bağlı gelir yoksunluğu nedeniyle, alınan her borç yeni bir borcu gerekli kılmış ve Osmanlı devleti, 1875 yılında iflasını ilan etmek zorunda kalmıştı.


.dolmabahçe sarayı
1881- Alacaklılar, 1881 yılında İstanbul’da toplanmış, üst yönetimini Avrupalı devletlerin oluşturduğu ve devlet gelirlerini alacaklılar yararına yönetmek üzere “Düyun-u Umumiye” İdaresi kurmuşlardı.
Padişah ll. Abdulhamid döneminde yapılan bu anlaşma “Muharrem Kararnamesi” olarak anılmıştı.
Osmanlı Hükümeti, Muharrem Kararnamesi’nin 8. maddesi gereği;
Tahsil edilmesi kolay devlet gelirlerini, “mutlak ve değişmez” bir biçimde borç ödemelerine ayırmıştı.
Bu gelirler şunlardı: Tütün ve Tömbeki (Nargile tütünü) Rüsumatı (Vergileri), İpek öşürü (Ondalık vergi), Pul ve İspirto resimleri (Harçlar), Tütün ve Tuz inhisarları (Tekelleri), İstanbul ve civarı Balık avı vergisi, Bulgaristan vergisi, Kıbrıs gelirleri, Doğu Rumeli vergisi, Gümrük resimlerinde ve Gelir vergisinde oluşacak gelir artıkları.


.lozan
1923- Türkiye, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan “Lozan Konferansı’yla Düyunu Umumiye rejimine son vermiş” ve yeni devletin üzerine düşen borçlardan ülke kurtarılmıştı.
Böylece siyasi bağımsızlık yanında mali bağımsızlığımız da sağlanmıştı.
http://www.necmettinerbakan.net/haberler/450-ton-altinimiz-ingiltere-ye-niye-yollandi.html


.2.dünya savaşı doğu-batı ayrımı
1945- İkinci Dünya Savaşı sona erdi, iki ülke dünya devi oldu Amerika(batı)-Rusya(doğu)

.
1946- yılından itibaren Dünya’da ciddi miktarda külçe altın rezervi olan Batı ülkeleri(Amerikaya bağlı olan) bu altınlarını olası bir savaşta kendilerinden “daha güçlü” ve “daha güvenilir” olduğunu düşündükleri(Aslında yönlendirildiler) 3 ülkeye depolamaya başladılar…Bu 3 ülke İngiltere, ABD ve Fransa oldu (İsrail kurulmamış idi).


.akp ve hazine
2004- Türkiyede yeni rejim AKP Osmanlıcılığı siyaset aracı olarak kullanmaya başladı ve 450 ton hazine altını İngiltere’ye verildi.


2017- Muhalefet kanadı Haydar Baş’tan Atatürk vatandır konferansları başlatıldı.
http://www.ataturkvatandir.com/?haber,30/ataturk-ingilizleri-nasil-kovdu

Hakkında Türk Bilimi