Suriye’den başlayıp Suriye’de biten İmparatorluk- Osmanlı ve Suriye-Türk tarihi sayfası

.
Ata toprakları Suriye ile tarih bağları çok çok derindir.
.
Tarihi kaynakların ve eldeki eserlerin bilgileri Osmanlı devletinin Suriye’den başladığını kanıtlar.
.

.
Osmanlı devleti’nin kurucusu Osman Bey’in atası Süleyman Şah’ın ölüm yeri Suriye’dir ve mezarı Suriye topraklarındadır, Suriyedeki bu alan antlaşma gereği Türkiye’ye aittir, burada türk askerleri her ay değişerek nöbet tutar.
.
Suriye Türkiye ilişkileri:
.
Süleyman Şah’ın mezarı üçüncü yer değişimi yapılarak yerinden kaldırılmıştır.
.

.
Son Osmanlı sultanı Vahdettin İtalya’da ölmesine rağmen Suriye’ye gömülmüştür, bu tarihi belgeler Osmanlı’nın Suriye’de başlayıp Suriye’de bittiğini göstermektedir.


.
.
1924’ten bugüne 90 Osmanlı hanedan üyesi hayata gözlerini yumdu. Kimi otel odasında vefat etti, kimi esrarlı bir cinayetin kurbanı oldu…
.
1924’ten sonra vefat eden şehzadeler
1. Sultan Mehmed Vahideddin Han (1861-1926) İtalya’nın San Remo şehrinde vefat etti. Şam’daki Sultan Selim Camii haziresindeki Hanedan Kabristanı’na defnedildi.
2. Halife Abdülmecid Efendi (1868-1944) Paris’te vefat etti. Medine’deki Baki Kabristanı’na defnedildi.
3. Mehmed Selim Efendi (1870-1937) Beyrut’un 16 km kuzeyindeki Cünye kasabasında vefat etti. Kabri Şam’daki Sultan Selim Camii Hanedan Kabristanı’ndadır.
4. Mehmed Ziyaeddin Efendi (1873-1938) İskenderiye’de vefat etti. Buradaki Ömer Tosun Paşa Türbesi’ne defnedildi. Daha sonra Kahire’deki Abbasiye Kabristanı’na nakledildi. Burada 3 sene bekledikten sonra 1953’te Hıdiv Tevfik Türbesi’ne defnedildi.
5. M.Seyfeddin Efendi (1874-1927) Nice’te vefat etti. Cenazesi Şam’a götürülerek S.Selim Camii Hanedan Kabristanı’na defnedildi.
6. İbrahim Tevfik Efendi (1874-1931) Nice’te vefat etti. Orada defnedildi.
7. M. Abdülkadir Efendi (1878-1944) Sofya’da vefat etti. Kabri Sofya’dadır.
8. Ahmed Nuri Efendi (1878-1944) Nice’te vefat etti. Yaygın rivayete göre bir parkta ölü bulunmuştur. Cenazesi Şam’daki Hanedan Kabristanı’na defnedildi.
9. A.Nihad Efendi (1883-1954) Beyrut’ta vefat etti. Cenazesi Şam’a götürülerek Hanedan Kabristanı’na defnedildi.

Osmanlı Ailesi Hanedan Şehzadeleri, Sultanları, Çocukları, Torunları: Nerede Nasıl Öldü?


.
.

Hakkında Türk Bilimi