Venedik gizli yargı örgütü, On’lar Konseyi 1310-1797

.
Onlar Konseyi 1310-1797 yılları arasında Venedik Cumhuriyetinde iktidarın önde gelen yönetim kurullarından birisi olan gizli topluluktur.
.
10 Temmuz 1310’da Venedik’te komplocular arasındaki geniş kapsamlı ilişkiler ağını ortaya çıkarmak ve yargılamak amacıyla olağanüstü 10 kişilik gizli bir adalet mahkemesi kuruldu.
1355’teki Doge Marin Falier duruşması sırasında, zonta denilen bir uzantı veya ek ile 20 erkek olarak genişletildi.
.
On Konseyi gizli Yüksek Mahkeme ve Devlet Polis Departmanıydı.
O devlet güvenliğini Korumak ziyaretlerinde komplolar, kamu düzeni ziyaretlerinde saygı casusluk durumlarında Ortaya çikarmaya ve ihanet davalarında cezalardan sorumluydu.
Konsey, ilk günlerinde, en güçlü klanların değişen üyelerinden oluşan, işkence , suikast ve gizli hazineleri de içeren geniş zulüm hakları ile donatıldı.
Bağlı bir Adalet Divanı ile entegre bir düzenleyici makamla birlikte, zaman içinde başka yetkinlikler de eklendi.
Doge ofisini 15 yüzyıldan İtibaren Kontrol etti, silahlı kuvvetlerin – Savaş Bakanlığı baş otoritesi oldu, düello yasağının ihlallerinin kovuşturulmasından sorumluydu, ormancılık madenciliğin üst Makamı oldu.
Buna Murano’daki cam üfleyicilerin, halka açık gözcülerin, fahişelerin ve sadaka koleksiyonlarının genel izlenmesi eklendi.


.
Onlar Konseyi on üyeden oluşmakta ve üyeleri Büyük Konsey tarafından bir yıllığına seçilmekteydi.
Pratikte doçe ve diğer asillerin katılmasıyla bileşim sayısı 17’yi buluyordu.
Önemli konularda konuyla ilgili senatörler toplantılara çağrılsalar da bu çok nadir olurdu.
Onlar Konseyi üyeleri arka arkaya iki kez seçilemez, aynı aileden iki farklı kişi de arka arkaya konsey üyesi olamazdı.
Konsey üyeleri arasından seçilen bir kişi bir ay boyunca konseyin yönetimi görevini alırdı.
Görev yaptıkları ay boyunca bu kişilerin yolsuzluk yapmasının ve rüşvet almasının önlenmesi için Palazzo Ducale’den çıkmaları yasaktı.
.


Onlar Konseyi’nin artan gücü cumhuriyet yönetimindeki diğer kurulların tepkisini çekmeye başlar.
Özellikle konsey 1457 yılında Doçe Francesco Foscari’yi zorla görevden alınca endişeler arttı.
1468 yılında Büyük Konsey, Onlar Konseyi’nin yetkilerini kısmaya yönelik bir hamle yaptıysa da başarılı olamadı.
.

Republic of Venice


17.yüzyılın ikinci yarısıyla beraber gücünü kaybetmeye başlayan konsey resmî yetkilerini devam ettirse de artık ne kendi bünyesinde ne de ülkede yolsuzluğa, çöküşe engel olamaz durumdaydı.
1797 yılında Venedik Cumhuriyeti’nin çöküşüne kadar ismen varlığını sürdürmüştür ve imzalanan Campo Formio Antlaşması uyarınca Venedik Cumhuriyeti, Birinci Fransa Cumhuriyeti ve Habsburg Monarşisi arasında paylaşılmıştır.
.
.

Türkiyede AKP Venedik dönemi..

Türkiyede AKP Venedik dönemi..

.

Akdeniz’de Batıyı yöneten Doğulular

Akdeniz’de Batıyı yöneten Doğulular

.

Osmanlıda bir kara sayfa-Venediklilerden Girit’i alan Padişahın katledilip vaftizhaneye defnedilerek sonsuz cezaya tabi tutulması.

Osmanlı’da bir kara sayfa-Venediklilerden Girit’i alan Padişahın katledilip vaftizhaneye defnedilerek sonsuz cezaya tabi tutulması- 1648.

.
.

Hakkında Türk Bilimi