1. Dünya Savaşı, Karadeniz Osmanlı-Rus Deniz Savaşları – TRABZON HAREKATI 1914-1918 ve 5 Dilli Antlaşma

.
Osmanlının İmparatorluk döneminde en çok savaş yaptığı devlet Rus İmparatorluğudur, Ruslar İngilizlerin desteği ile daima Osmanlının kuzeyinde savaş hattı oluşturmuşlardır.
1. dünya savaşında Osmanlı tüm cephelerde savaşa zorlanmıştır, bu dönem Osmanlı devletinin bütün cephelerde savaşan asker bulundurması gerektiğinden en zor dönemidir.
Trabzon harekâtı, Trabzon’un Rus kuvvetlerince ele geçirilmesini sağlamış deniz ve kara harekâtıdır.
Ruslar Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan edip 1 Kasım 1914’ten itibaren doğu hududunu aşarak Osmanlı topraklarında ilerlemeye başladı.
Doğu Karadeniz kıyılarını alıp Anadolu’yu ele geçirmeyi hedefleyen Rus orduları karşısında, Osmanlı Devleti 3 Kasım’da Almanya’nın yanında savaşa katıldı ve 14 Kasım’da Cihad-ı Mukaddes ilan etti.
.
1914-1915 Deniz operasyonları
Rus savaş gemilerinin Karadeniz limanların bombardıman etmesi ile Trabzon büyük yaralar almaya başlamıştır.
17 Kasım 1914’te yirmi üç parçalık bir Rus donanması Trabzon’u bombardıman ederek büyük tahribata ve can kaybına sebep oldu. Bombardımanlar devam etti.
Trabzon 8 Şubat ve 11 Şubat 1915’te Rus bombardımanı ile büyük ölçüde tahrip oldu, 1000’den fazla insan öldü.
Bu sırada Osmanlı savaş gemisi Yavuz Trabzon’a geldi. 32 ağır makineli tüfek, bir batarya, dağ topu ve bazı askeri levazımat ile Kafkasya cephesinde kullanılmak üzere iki uçak getirdi.
.
1916 Kara operasyonları
Ayrıca bakınız: Erzurum Muharebesi (1916)
Ruslar 23 Ocak 1916’dan itibaren kıyı saldırılarını yoğunlaştırdılar. 17 savaş gemisinin desteklediği bu saldırılar sonunda Osmanlı birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı.
İstanbul’dan istediği yardımı alamayan Üçüncü Ordu Komutanı Kamil Paşa, birliklerini Ilıca’ya doğru geri çekince 16 Şubat 1916’da Ruslar Erzurum’u işgal etti.
Rus kuvvetleri, donanmanın desteğini de alarak 24 Şubat 1916’da Rize’yi işgal ettiler. Of sınırına dayanan Ruslara karşı Baltacı Deresi’nde yöre halkından oluşan kuvvetlerin de yardımıyla Osmanlı askeri birlikleri savunma yaptılar. Rus ordusunu 20 gün durdurmayı başaran Osmanlı birlikleri, Rusların denizden ve karadan saldırılarının yoğunlaşması ve bu arada hiçbir yerden destek gelmemesi sonucu geri çekilince, 15 Mart 1916’da Of İlçesi Rusların eline geçti. Daha sonra Sürmene işgal edildi ve Ruslar Trabzon kapılarına dayandı.
18 Nisan 1916’da Trabzon Rumlarından bir heyet, Osmanlı birliklerinin 15-16 Nisan’da şehri boşalttığını işgal kuvvetleri komutanı General Lyhkov’a bildirerek kendisini şehre davet etti. Erzurum Caddesi’nden Belediye Meydanı’na giren işgal kuvvetleri şehri teslim aldı. Göç edemeyerek şehirde ve köylerde kalan Müslüman halk mağdur bırakılmış, işkence görmüştür. Özellikle yerli azınlıkların bu eylemlerde yer aldığı ve yağmalama yaptığı öne sürülmüştür.
.
1917
1917’de Rusya’da Ekim Devrimi olur.
Geri çekilmek zorunda kalan Rusya ile Osmanlı arasında 18 Aralık 1917’de Erzincan Antlaşması yapılır.
.
1918
Bu antlaşmaya Ermeniler uymayıp, Osmanlı aleyhinde katliamlara girişince, Ordu Komutanı Vehip Paşa’ya ileri harekat emri verildi.
11 Şubat 1918’de genel hareket emrini alan Osmanlı ordusu, bir koldan Kafkasya üzerine ilerlerken, diğer koldan Miralay Pirselimoğlu Hamdi Bey komutasındaki 37. Tümen; Giresun’dan 123. alay ile takviye edilerek Trabzon üzerine yola çıktı.
Bölgedeki çeteleri de temizleyerek ilerleyen birliklerimiz
15 Şubat 1918’de Vakfıkebir’i,
18 Şubat 1918’de Akçaabat’ı geri aldı.
Birkaç gün içinde çevreyi kontrol altına alan Osmanlı birlikleri 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon’a girdi.
Osmanlı Devleti, Brest Litovsk Barış Antlaşması ile doğudaki topraklarını istiladan kurtardı.
.
Brest Litovsk Barış Antlaşması
3 Mart 1918 tarihinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı arasında imzalanmış, İttifak Devletleri’nin yenilmesi üzerine geçersiz kalmış bir barış antlaşmasıdır.
Osmanlı Devleti’nin toprak kazandığı en son antlaşmadır.
Çanakkale Savaşları’ndan sonra yardım bulamayan Rus İmparatorluğu, ekonomik alanda son büyük darbeyi yemiş oldu ve iç savaşlar yaşadı.
Şubat 1917 ve Ekim 1917’de gerçekleşen bu iki devrim sonucunda başa gelen komünist hükûmet (Lenin’in hükümeti, Sovyet Rusya), savaşa karşıydı. O yüzden hükûmet Avrupalı devletlerle (Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı ile) hemen barış antlaşması imzalamaya girişti.


5 DİLLİ ANTLAŞMA
Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan Krallığı
.
Bu devletler büyük miktarda toprak istedi. Ama toprak kaybına Rusya komünistleri karşıydı. Yeni Sovyet Hükûmeti, barış antlaşmalarını kendi içinde görüştükten sonra, toprak kaybını savaşa tercih etti.
.
Antlaşma sonucunda:
Alman İmparatorluğu’na Baltık ülkeleri (Estonya, Litvanya and Letonya), Polonya, Belarus, Ukrayna ve Finlandiya
Osmanlı Devleti’ne Kars, Ardahan, Batum (sonradan Sovyetlere verildi) ve Artvin verildi. Antlaşma Rusya’nın Brest-Litovsk Kenti’nde imzalandığından dolayı, antlaşmaya bu isim verilmiştir.
.
.

OSMANLI PAŞASININ OĞLU, AMİRAL KOLÇAK VE PUTİN’İN AMERİKA’DAN GERİ İSTEDİĞİ KİME AİT OLDUĞU BİLİNMEYEN ASYA’DAKİ 500 TON ALTININ SEYİR DEFTERİ

 

OSMANLI PAŞASININ OĞLU, AMİRAL KOLÇAK VE PUTİN’İN AMERİKA’DAN GERİ İSTEDİĞİ KİME AİT OLDUĞU BİLİNMEYEN ASYA’DAKİ 500 TON ALTININ SEYİR DEFTERİ

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi