ev / DİL / ALFABE SANAL HAFIZADIR VE KÜTÜKTÜR

ALFABE SANAL HAFIZADIR VE KÜTÜKTÜR

Alfabeler bir toplumun iletişim aracıdır, farklı toplumlar dahi ayni alfabe ile birlik oluşturabilir..
Akraba milletler farklı alfabe kullandığında aralarında iletişim kuramazlar…
Alfabeler dillerin hafızalarıdır.
Hafızalar varlıkların koruyucusudur,
Hafızalar havzadır.
Havzalarar kütüğün oluşumunu sağlar.


.
Havza coğrafyanın hafızasıdır.
Toplumlardaki tarih kütüğü, coğrafya’nın havza-hafıza özelliği ile oluşur.
Ayni havzalarda tarih içerisinde birçok medeniyet kendine hayat bulmuştur..
.
Alfabeler sanal hafızalardır..
Toplumlar göç ettiklerinde sadece toplumsal genlerini, kültürlerini taşımazlar, dillerini ve alfabelerini taşırlar… alfabe taşınan tarihtir, alfabe hem coğrafyalarda taşınır hem de tarihlerde..
.
Alfabeler ağaç gibidir
Alfabenin ömrünü kendi gelişimi oluşturur..
.
Bir toplumda yeni alfabe oluşumu, tarihin yeniden başlangıcıdır, eski alfabenin tekrar topluma kazandırılması, toplumu yeniden uyandırmaktır..
Alfabeler kendi öz dil kültürüyle uyumlu olmalıdır, diline ve kültürüne uymayan alfabeler muhakkak ki bir zaman sonra terk edilecektir.
.
ALFABE BİRLİĞİ OLMAYAN AKRABA MİLLETLER BİRLİK OLUŞTURAMAZ ALFABE KÜTÜKTÜR
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi