İSTANBUL; Medeniyetler yönetim şehri… BU YÜKÜ KALDIRACAK MI ?

.

.
İstanbul tarihler boyu büyük medeniyetlerin merkezi olmuştur, 8500 yıllık Trakyen medeniyeti şehridir, tarihi ve yaşamı iyi bilinen en uzun medeniyet Bizans medeniyetidir, Bizans medeniyetinin kuruluşu 350 yılında başlar ve 1453 yılında 1100 yıl süren medeniyet biter, sonraki zamanlar Türk yönetimidir.
İatanbul’u anlatmak binlerce sayfalık binlerce kitap demektir…

DÜNYANIN İLK ÖLÇÜMLERİ İSTANBUL MİLLİON-MİLYON TAŞINDAN YAPILMIŞ VE HARİTALANDIRILMIŞTIR, Heredeot dahil bütün dünya haritaları Akdeniz merkezlidir, daha sonra İstanbul-Konstantinopolis merkez olmuştur.

Bizansın 1100 yıllık tarihinde Dünyanın bütün yolları Sultanahmet MİLYON taşında birleşir ve bütün yollar ölçülmüştür, Bütün yollar İstanbul-Konstantinoplis’te birleşir, bu durum İstanbul-Konstantinopolis’in dünya merkezi ve dünya ticaret merkezi olduğunu gösterir, ayni zamanda Hıristiyanlığın da merkezidir.

SULTANAHMET NİRENGİ “MİLLİON TAŞI” ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

SULTANAHMET NİRENGİ “MİLLİON TAŞI” ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

İstanbul’un Türklerin eline geçmesi ile 1453-1920 yılları arasında 467 yıllık Osmanlı yönetimi olur, bu devletin mirasçısı 1920 yılında kurulan TÜRKİYE CUMHURİYETİ dir…
İSTANBUL, ŞEHİR DEĞİL DEVLETTİR…

Türkiye Cumhuriyeti 1920 ve günümüz 2020 yılında devam eden süreçtir..
100 yıllık Cumhuriyet sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim merkezi Ankara olmuştur, fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin mali merkezi İstanbul olmaya devam etmiştir.
İstanbul’un, Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi ve mali merkezi olması Bizans öncesinden devam eden bir süreçtir…
.
İstanbul’un sanayi ve mali merkez olması ülkenin en kalabalık nüfusuna sahip olmasıdır, özellikle sanayinin gelişimi İstanbul bölgesinde olmuştur..
İstanbul’un bir üretim merkezi olması ülkenin her yerinden çok fazla göç almasına neden olmuştur.
Türkiyeyi yöneten siyasi yapılar, sanayiyi ülkeye yaymak yerine daima İstanbul’a göçü desteklemişlerdir.
İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden biridir.. ve sürekli artan nüfus sosyal geleceğini tehlikeli bir yere götürmektedir, artan nüfusun barınma, beslenme ve özellikle su ve temizlik ihtiyaçları gelecekte sağlanamayacaktır..
İstanbul tarihi birçok deprem görmüş ve bu depremler İstanbul’un yeniden kurulmasını gerektirmiştir…
Ayrıca tarih içersinde oluşmuş salgın hastalıklar yine İstanbul’da çok insanın ölümüne neden olmuştur…
.
Ülkenin yöneticileri bir arada olan insanlara daha ucuza sosyal hizmet verebilmektedir… anca.. her kabın bir sınırı olduğu gibi İSTANBUL TAŞMAK ÜZEREDİR..
Nüfus: 15,52 milyon (31 Ara 2019)
Bu nüfusun Su+ Yakacak+ Elekrtik+ İletişim+ Taşıma+ Barınma+ Gıda+ Giyim+ Sağlık + Sosyal+++… ihtiyaçları
ve
geleceği…
.
GÜNÜMÜZDE YİNE DÜNYAYI SARAN BİR HASTALIK İLE SAVAŞILMAKTADIR..
Halk’a “Evde kal” çağrıları yapılmaktadır…

Eğer tehlike önceden iyi hesaplanmış olsa idi…
Evde kal… yerine İSTANBUL’U TERK ET denebilirdi ve insanların yerel işi olmayanları İstanbul’u terk ederler beki de köylerinde yaşama alışırlardı…
Evde kal çağrısı “Köyde kal” olarak algılanırdı.. köy yaşamının sağlıklı oluşu anlaşılırdı, belki de Avrupadaki gelişmiş ülkekerde olduğu gibi, bir kısım sanayi üretimi köylere taşınırdı..

İnsanın evde kalması hiç kolay olmayan bir durum..
Bu durum ne kadar sürecek belli de değil.
Elbet ki bunun da bir sonu olacaktır..
.
İnsanların İstanbul’u tercih etmeleri için tarihe bir bakalım…


.
.
İSTANBUL DENİZYOLU TİCARET MERKEZİ TARİHİ
İstanbul Karadeniz ve Akdeniz deniz medeniyetlerinin köprüsüdür…

Karadeniz- Azak denizi:
1 Karadeniz kıyı ticaret merkezleri
2 Karadeniz ticaret nehirleri
Batı Karadeniz- Avrupa; Tuna nehri
Kuzey Karadeniz- Avrasya; Kuban, Don, Dinyeper, Dinyester
Doğu Karadeniz; Çoruh
Güney Karadeniz- Kuzey Anadolu; Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak

Marmara denizi- Ege denizi- Akdeniz- Atlas okyanusu:
1 Akdeniz kıyı ticaret merkezleri
2 Akdeniz ticaret nehirleri
Ege Denizi; Meriç, Büyük ve Küçük Menderes
Güney Akdeniz; Nil
Kuzeydoğu Akdeniz; Seyhan, Ceyhan
..
.
İSTANBUL KARAYOLU TİCARET MERKEZİ TARİHİ
İstanbul Avrupa ve Asya medeniyetlerinin karayolu köprüsüdür

İsatanbul-Avrupa- Asya; Çin İpekyolu ticaret kervanyolu
İstanbul-İtalya; Via egnetia ticaret taşıtyolu
İstanbul-Avrupa- Asya otoyolları
.
.
İSTANBUL DEMİRYOLU TİCARET MERKEZİ TARİHİ
İstanbul demiryolu tarihi 1871 yılında başlamıştır, 1875 İstanbul metrosu dünyanın ikinci metrosudur, İstanbul demiryolları, Asya ve Avrupa arasındaki demiryolu bağıdır.

1 Osmanlı dönemi demiryolları
2 Cumhuriyet dönemi demiryolları
.
.
İSTANBUL HAVAYOLU MERKEZİ TARİHİ
Havayolu tarihinde İstanbul Avrupa-Asya- Afrika bölgesinde merkez konumdadır
İstanbul havacılık tarihi;1912 Yeşilköyde ilk havacılık çalışması yapılmıştır, 1914-15 1. dünya savaşında ve İstanbul 1917 İngiliz işgalinde uçaklar kullanılmıştır.

1 1912 İstanbul Yeşilköy Atatürk Havaalanı; şu an iç hizmet vermektedir
2 1992 Hazerfen Havaalanı; sivil havaalanıdır
3 2001 Sabiha Gökçen Havaalanı; uluslararası havaalanıdır
4 2018 Yeni İstanbul Havaalanı; uluslararası havaalanıdır

İstanbul bölgenin dış hatlar aktarma havayolu merkezidir
İstanbul Türkiyenin iç hatlar aktarma yavayolu merkezidir
.
.
İSTANBUL ENERJİ MERKEZİ TARİHİ
Asya’nın enerjileri Avrupa’ya İstanbul’dan akmaktadır.

Elektrik enerji hattı
Petrol enerji hattı
Doğalgaz enerji hattı
.
.
İSTANBUL İLETİŞİM MERKEZİ TARİHİ
istanbul bölgesel iletişim merkezidir, Asya Avrupa iletişim bağlantısı istanbuldur.

Asya- Avrupa ve Türkiye iletişim bağlantısı
.
.
İSTANBUL ÜÇ KITANIN ORTASINDA MEDENİYETLERİN YÖNETİMİNDE BULUNMUŞTUR, ÜÇ KITANIN TARİHİNDE YER ALMIŞTIR.
.
.
İsanabul’un 1200 yılından 2020 yılına kadar büyüme ve yıkılma dönenlerinden kısa özetleri aşağıda sıraladık.
Bu göstergeler İstanbul’un sonrasını planlamak için gerekli olduğuna inanıyoruz..
.
.
İstanbul’un antik dönemi:

1 İstanbul’da en eski yaşam izleri Yarımburgaz mağarası Avrupa’nın en eski insan yaşam izleri olan mağaradır.
(Kaba Taş Devri, Yontma Taş Devri veya bilimsel adıyla Paleolitik Çağ olarak tanımlanan Eski Taş Çağı günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış ve 12.000 yıl önce son bulmuştur).

2 İstanbul’un ikinci antik yaşam medeniyeti 8500 yıllıık Trakyen medeniyetidir, bu medeniyet Meriç Havzası medeniyeti olarak doğmuş ve Heredotun tarih sayfasında (Hintlilerden sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusu) diye bahsedilmiştir, Mısır antik yazıtlarında (Deniz insanları) olarak geçmiştir, zaman içersinde parçalanmış Doğu Anadolu’da medeniyetler kurmuş, Avrupa ve Kuzey Akdeniz’de yayılmış, zaman içersinde parçalanıp değişime uğramıştır, bu dönemde hem kara hemde deniz ticareti yapılarak Büyük Akdeniz havzası medeniyeti gelişmiştir.

3 Anadolu’nun Hitit medeniyeti döneminde gücünü korumuş olan Trakyenler, Hitit medeniyetinin dağılması ile Anadolu’da medeniyetler kurmuş İstanbul bu dönemde “Deniz ticaret merkezi” olarak yaşamını sürdürmüştür, üst üste medeniyetlerin kurulmasından dolayı bu dönemin izleri günümüzde yeterince araştırma konusu değildir..

4 Trakyenlerin parçalanarak tarih sahnesini diğer devletlere bırakmaları ile bölgede yunan deniz ticaret medeniyeti gelişmiştir..

5 MÖ 657 Hitit devleti ile Mısır devleti yıkılmasından sonra bölgede küçük devletler hakimiyeti başlamıştır, bu dönem İstanbul şehrinde büyük bir yönetim bilinmemektedir, bu dönem kololniler devridir, Akdenizde birçok küçük ticaret koloni devleti olmuştur.

6 MÖ 513 Akmeniş imparatorluğu hakimiyeti İstanbul’a kadar genişlemiştir.

7 MÖ 350 yılında Büyük İskender Akmeniş İmparatorluğu’nu devirip İskender İmparatorluğu’nu kurmuştur, bu dönemde yine Trakyen güçleri İstanbul’un sahibi olmuşlardır, Trakyen’ler bu tarihten sonra Roma devleti tarafından tamamen yok edilmiş ve sonrasında tarih sahnesinde görülmemiştir.

8 193 İstanbul’da Roma devleti hakimiyeti başlamıştır.

9 350 istanbul Hıristiyanlığı kabul ederek Roma’dan ayrıldı, bu tarihten 1453 yılına kadar “Dünya Hıristiyanlığı”nın merkezi BÜYÜK BİZANS MEDENİYETİ oldu, Bizans 1203 yılında 4. Haçlı ordusu ve Büyük Bulgar devleti Şişman tarafından yıkıldı 1261 de tekrar kuruldu.
.
Bu yazıda 1200 ve günümüz 2020 yılları arasındaki kayıtlı olan İstanbul’un sosyal tarihini; gelecekteki yönetilme olgusu için aşağıda sunuyoruz, “bu bilgiler genel bilgileridr ve küçük hatalar içerebilir”.

.
İstanbul 1200-2020 kısa zaman çizelgesi

1203
Dördüncü Haçlı Seferi tarafından Konstantinopolis Kuşatması (1203) , Alexius IV, III. Alexius Trakya’ya kaçtıktan sonra taht elinden alındı.
1204
Nisan: Dördüncü Haçlı Seferi tarafından İstanbul kuşatması (1204) sonunda Bizans İpmaratorluğu 2. Bulgar imparatoru Kuman Türkü Şişman tarafından yıkıldı yerine Latin devleti kuruldu.
1235
Bizansı tekrar ele geçirme kuşatması.
1260
Bizansı tekrar ele geçirme kuşatması.
1261
25 Temmuz: Alexios Strategopoulos yönetiminde Nika-İznik kuvvetleri tarafından (Anadolu Selçuklu beylikleri yardımı ile) ele geçirildi Bizans tekrar kuruldu.
Nüfus: 35.000
1289
Haziran: Deprem.
1332
17 Ocak: Deprem.
1347
14 Ekim: Deprem.
18 Ekim: Deprem.
1348
Galata Kulesi inşa edildi.
Nüfus: 80.000
1394
I. Bayezid döneminde Osmanlı kuvvetleri tarafından başlatılan kentin ablukası .
Anadoluhisarı kalesi inşa edildi.
1402
Osmanlı ablukası kalktı.
Deprem.
1411
Konstantinopolis Kuşatması (1411) .
1422
Konstantinopolis Kuşatması (1422) .
1437
4 Eylül: Deprem.
25 Kasım: Deprem.
1452
Rumelihisarı kalesi inşa edildi.
1453
6 Nisan-29 Mayıs: İstanbul’un Son Kuşatması; Osmanlı kuvvetleri tarafından kuşatılan şehir ; II . Mehmed iktidarda.
Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti Edirne’den Konstantinopolis’e taşındı .
Ayasofya kullanımında (Ortodoks katedralinden camiye dönüştürülmüştür).
İstanbul Üniversitesi Medrese selefikuruldu.
Nüfus: 40.000–50.000
1454
18 Nisan: İstanbul Antlaşması (1454)
1458
Yedikule Kalesi inşa edildi.
Eyüp Sultan Camii kuruldu.
1460
Kapalıçarşı inşa edildi (yaklaşık tarih).
1465
Topkapı Sarayı inşaatı başladı.
1467
Türkiye Devlet Nane kuruldu.
1470
Fatih Camii kuruldu.
Sahn-ı Seman Medrese kuruldu.
1471
Rum Mehmed Paşa Camii yapıldı .
1472
Çinili Köşk inşa edildi.
1478
Galata Camii kullanılıyor.
1479
25 Ocak: İstanbul Antlaşması (1479)
1481
Galatasaray Lisesi kuruldu.
1488
II . Sultan Bayezid Külliyesi inşa edildi.
1491
Fatih’te Firuz Ağa Camii inşa edildi .
1497
Gazi Atik Ali Paşa Camii kuruldu.
1505
İskender Paşa Camii, Fatih yapımı (yaklaşık tarih).
1506
II . Bayezid Camii kuruldu.
1509-1509
Konstantinopolis depremi .
1512
Vasat Atik Ali Paşa Camii inşa edildi.
1520
Kanuni Sultan Süleyman olur Osmanlı Sultanı .
1521
İbrahim Paşa Sarayı kullanımda.
1528
Yavuz Selim Camii kuruldu.
1531
Piri Mehmed Paşa Camii yapıldı .
1533
22 Temmuz: İstanbul Antlaşması (1533) .
1535
Fransız büyükelçiliği kuruldu.
1539
Haseki Sultan Külliyesi inşa edildi.
1548
Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar) inşa edildi.
Şehzade Camii kuruldu.
1550
Cami ile sarmal Minare inşa edildi.
Yavuz Sultan Selim Medresesi inşa edildi.
1551
Hadim İbrahim Paşa Camii inşa edildi.
1554
İşletmelerde kahve evi.
1555
Kasım / Aralık: Sinan Paşa Camii (İstanbul) inşa edildi.
1556
Haseki Hürrem Sultan’ın Hamamı inşa edildi.
1557
Süleymaniye Camii kuruldu.
Süleymaniye Hamamı yaptırdı.
1559
Caferağa Medresseh kuruldu.
1560
İskender Paşa Camii, Kanlıca inşa edildi.
1563
Rüstem Paşa Camii kuruldu.
1567
Sokollu Mehmed Paşa Camii (Büyükçekmece) inşa edildi.
1570
Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı) inşa edildi.
1571
Sokollu Mehmed Paşa Camii (Kadırga) inşa edildi.
1572
Kara Ahmed Paşa Camii inşa edildi.
1573
Piyale Paşa Camii kuruldu.
1577
Takuyiddin Gözlemevi kuruldu.
1578
Sokollu Mehmed Paşa Camii (Azapkapı) inşa edildi.
1580
Kılıç Ali Paşa Külliyesi kuruldu.
1581
Şemsi Paşa Camii kuruldu.
1584
Çemberlitaş Hamamı inşa edildi.
Molla Çelebi Camii kuruldu.
Meryem Ana Draperis Kilisesi, İstanbul kuruldu.
1586
Atik Valide Camii kuruldu.
Mesih Mehmed Paşa Camii inşa edildi.
1590
21 Mart: İstanbul Antlaşması (1590) .
Zal Mahmud Paşa Camii inşa edildi.
1612
20 Kasım: Nasuh Paşa Antlaşması .
1613
Aynalıkavak Sarayı inşa edildi.
1615
İstanbul’a Kazak baskını (1615)
1616
Sultan Ahmed Camii kuruldu.
1660
24-26 Temmuz: 1660 Büyük yangın.
Yeni Çarşı inşa edildi.
1665
Valide Sultan Camii kuruldu.
1700
13 Temmuz: İstanbul Antlaşması (1700) .
1710
Yeni Valide Camii kuruldu.
1728
III . Ahmed Çeşmesi yaptırıldı.
1729
III. Ahmed Çeşmesi (Üsküdar) inşa edildi.
1730
20 Eylül: Patrona Halil isyanı.
1732
Tophane Çeşmesi yapıldı .
1736
24 Eylül: İstanbul Antlaşması (1736) .
1742
15 Nisan: Konstantinopolis’in Apostolik Vicariate’i kuruldu.
1746
Kalenderhane Camii kutlandı.
1753
Yedikule Hastanesi kuruldu.
1755
Nuruosmaniye Camii kuruldu.
1758
Şemsipaşa İlköğretim Okulu kuruldu.
1763
Laleli Camii yapıldı .
1766
Deprem .
1769
Zeynep Sultan Camii kuruldu.
1771
Fatih Camii yeniden inşa edildi.
1773
Haliç Donanma Tersanesi kolejinde Gemi Mühendisliği kuruldu.
1774
Rami Kışlası kuruldu.
1795
Askeri Mühendislik İmparatorluk Okulu kuruldu.
Mühendishane-i Berri Hümayun matbaası kuruldu.
1800
Eyüp Sultan Camii yeniden inşa edildi.
1806
Taksim Askeri Kışlası inşa edildi.
1828
6 Şubat: Selimiye Kışlası inşa edildi.
Beyazıt Kulesi inşa edildi.
1832
Şubat: İstanbul Antlaşması (1832) .
Beylerbeyi Sarayı Tüneli inşa edildi.
Davutpaşa Kışlası inşa edildi.
1833
8 Temmuz: Hünkâr İskelesi Antlaşması .
1834
Askeri Akademi kuruldu.
183
3 Eylül: Hayratiye Köprüsü inşa edildi.
1845
Galata Köprüsü inşa edildi.
21 Eylül: Mekteb-i Fünun-ı İdadiye askeri lisesi kuruldu.
1846
23 Temmuz: Çoklu Bilimler Evi kuruldu (İstanbul Üniversitesi selefi).
1848
Nusretiye Saat Kulesi inşa edildi.
Osmanlı Harp Okulu kuruldu.
1850
21 Mart: İstanbul Kız Lisesi açıldı.
22 Mart: Cağaloğlu Anadolu Lisesi kuruldu.
1851
Emirgan İskelesi açıldı.
1852
Taşkışla evleri inşa edildi.
Taksim Alman Hastanesi kuruldu.
1853
Üsküdar Feribot Terminali açıldı.
1854
Teşvikiye Camii kuruldu.
1855
Ihlamur Sarayı inşa edildi.
Dolmabahçe Camii kuruldu.
1856
Beşiktaş’ta inşa edilen Dolmabahçe Sarayı .
Ortaköy Camii kuruldu.
Osmanlı Bankası kuruldu.
Fenerbahçe Feneri inşa edildi.
1857
Küçüksu Sarayı inşa edildi.
Ahırkapı Feneri feneri yapıldı.
1859
12 Şubat: Mekteb-i Mülkiye-i Şahane koleji kuruldu.
1861
Adile Sultan Sarayı inşa edildi.
1862
Tekel tütün şirketi kuruldu.
1865
Beylerbeyi Sarayı inşa edildi.
1867
Çırağan Sarayı inşa edildi.
1868
1 Nisan: Yargıtay kuruldu.
Kandilli Rasathanesi kuruldu.
Galatasaray Müzesi kuruldu.
1870
Malta Köşk inşa edildi.
1872
Haydarpaşa Garı açıldı.
22 Temmuz:
Bakırköy tren istasyonu açıldı.
Küçükçekmece tren istasyonu açıldı.
27 Temmuz: Sirkeci tren istasyonu açıldı.
22 Eylül:
Bostancı tren istasyonu açıldı.
Erenköy tren istasyonu açıldı.
Feneryolu tren istasyonu açıldı.
Kartal tren istasyonu açıldı.
Küçükyalı tren istasyonu açıldı.
1873
27 Nisan: Fenerbahçe tren istasyonu açıldı.
Darüşşafaka Lisesi kuruldu.
1874
Nüfus: 827.750
1875
17 Ocak:
Beyoğlu (Tünel) tren istasyonu açıldı.
Karaköy (Tünel) tren istasyonu açıldı.
1876
Göztepe tren istasyonu inşa edildi.
1878
26 Haziran: Tercüman-ı Hakikat gazetesi ilk kez yayımlandı.
İstanbul Barosu kuruldu.
1880
Yıldız Sarayı inşa edildi.
1882
Osmanlı Kamu Borçları İdaresi binası inşa edildi.
Numune-i Terakki okulu kuruldu.
14 Ocak: İstanbul Ticaret Odası kuruldu.
1890
Yıldız Saat Kulesi inşa edildi.
1891
13 Haziran: İmparatorluk Müzesi kuruldu.
1894
10 Temmuz: İzmit Körfezi’ndeki bir depremde 1.349 kişi öldü.
Pando’nun süthane işinde.
1895
Dolmabahçe Saat Kulesi inşa edildi.
Rusya Konstantinopolis Arkeoloji Enstitüsü kuruldu.
1896
1 Ocak: Kurtuluş SK kuruldu.
26 Ağustos: Osmanlı Bankası’nın işgali .
1897
İstanbul Antlaşması (1897) .
İstanbul Deniz Müzesi kuruldu.
1899
20 Nisan: Haydarpaşa Limanı açıldı.
1900
İstanbul Limanı açıldı.
1901
27 Ocak: Alman Çeşmesi açıldı.
1905
21 Temmuz: Yıldız suikast girişimi .
1907
Etfal Hastanesi Saat Kulesi kuruldu.
1909
Türkiye Merkez Bankası kuruldu.
Türkiye İzcilik ve Rehberlik Federasyonu öncüsü kuruldu.
Altınordu İdman Yurdu SK kuruldu.
1910
Suadiye tren istasyonu açıldı.
1911
Yıldız Teknik Üniversitesi kuruldu.
1912
İnterbank İstanbul’a taşınıyor.
Gülhane Parkı açılır.
Hilal SK kuruldu.
25 Mart: Türk Ocakları kuruldu.
1913
23 Ocak: 1913 Osmanlı darbesi .
29 Eylül: İstanbul Antlaşması
Veliefendi Yarış Pisti açıldı.
1914
Nüfus: 1.125.000
25 Ocak: Avrupa tarafında elektrikli tramvay hattı faaliyete geçti.
11 Şubat: Silahtarağa Santrali açıldı.
28 Haziran: Darülbedayi kuruldu.
1915
Göztepe tren istasyonu yeniden inşa edildi.
1916
1917 – Darülelhan konservatuarı kuruldu.
1918
13 Kasım: Mudros Mütarekesi uyarınca Müttefik kuvvetlerin Konstantinopolis’i işgali başladı .
Kasım: Konstantinopolis’in işgaline karşı Karakol toplumu kuruldu.
1919
Sultanahmet Hapishanesi kuruldu.
1920
5 Mart: Yeşil Hilal kuruldu.
1922
Tayyare Apartmanı yapıldı .
1923
4 Ekim: Müttefik işgali sona erdi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti kontrolü ele aldı.
13 Ekim: Türk sermayesi İstanbul’dan Ankara’ya taşındı .
1928
Elektrikli tramvay hattı Asya tarafında çalışmaya başlıyor.
1930
Şehir adını “İstanbul” olarak değiştirdi.
1933
1 Ağustos: İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1936
İstanbul Üniversitesi Gözlemevi kuruldu.
1938
10 Kasım: Atatürk’ün ölümü .
1940
Berlin-Bağdat demiryolları faaliyete geçti.
Atatürk Köprüsü inşa edildi.
Nüfus: 789.346.
1944
Fen Edebiyat Fakültesi Binası, İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1950
Nüfus: 1.000.022.
1952
9 Mart: İTÜ TV yayını. İlk Türk televizyon yayını.
İçmeler tren istasyonu açıldı.
4 Aralık:
Cankurtaran tren istasyonu açıldı.
Florya tren istasyonu açıldı.
Kazlıçeşme tren istasyonu açıldı.
Yenimahalle tren istasyonu açıldı.
Zeytinburnu tren istasyonu açıldı.
Küçükçekmece tren istasyonu yeniden inşa edildi.
1958
Birleşik Fon Bankası kuruldu.
Türkiye Bankalar Birliği kuruldu.
1959
Karaköy İskelesi açıldı.
Güzelyalı tren istasyonu açıldı.
1965
Nüfus: 2.293.823
Adalar , Bakırköy , Beşiktaş , Beykoz , Beyoğlu , Çatalca , Eyüp , Fatih , Gaziosmanpaşa , Kadıköy’de , Kartal , Sarıyer , Silivri , Şile , Şişli , Üsküdar , Yalova ve Zeytinburnu ilçeleri oluştu.
1966
İdealtepe tren istasyonu açıldı.
1967
Kaynarca tren istasyonu açıldı.
1971
2 Kasım: Yeniden inşa edildikten sonra Beyoğlu istasyonu yeniden açıldı.
1973
Boğaziçi Köprüsü inşa edildi.
Ömerli Barajı inşa edildi.
1974
10 Eylül: Haliç Köprüsü açıldı.
1975
30 Ocak: Türk Hava Yolları’nın 345 kişi ölen kazası.
1976
Çamlıca TRT Televizyon Kulesi kuruldu.
1984
23 Mart: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruldu.
Nüfus: 2.951.000 (tahmin).
1988
3 Temmuz: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kuruldu.
1989
3 Eylül: İstanbul Metrosu faaliyete geçti.
1992
13 Haziran: T1 (İstanbul Tramvay) hattı açıldı.
İstanbul Hezarfen Havaalanı açıldı.
1994
Aralık: Galata Köprüsü yeniden inşa edildi.
Esenler Otogarı inşa edildi.
Nüfus: Şehirde 7.615.500 (yaklaşık tahmin).
1999
7,6 M w İzmit depremi, Türkiye’nin kuzeybatısında maksimum Mercalli yoğunluğu IX ( Şiddet ) ile sallanarak, 17.118–17.127 ölü ve 43.953-50.000 kişi yaralandı.
21. yüzyıl
2000
Avcılar , Bağcılar , Bahçelievler , Esenler , Güngören , Maltepe , Sultanbeyli ve Tuzla ilçe oluyor.
Nüfus: 10,018,735.
16 Eylül: M2 (İstanbul Metrosu) açıldı.
2001
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı açıldı.
12 Eylül: T4 (İstanbul Tramvayı) açıldı.
2008
İstanbul, Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe ve Sultangazi ilçe oluyor
2012
17 Ağustos: M4 (İstanbul Metrosu) hattı açıldı.
Nüfus: 13.854.740.
2013
14 Haziran: M3 (İstanbul Metrosu) hattı açıldı.
29 Ekim:
Marmaray Tüneli faz Marmaray projesi halkın kullanımına açıldı.
2014
15 Şubat: Haliç Metro Köprüsü açıldı.
2015
19 Nisan: M6 (İstanbul Metrosu) hattı açıldı.
26 Ağustos: Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı.
22 Aralık: Avrasya Tüneli açıldı.
2017
9 Temmuz: Adalet için 2017 Mart .
29 Ekim: F3 (İstanbul Metrosu) hattı açıldı.
15 Aralık: M5 (İstanbul Metrosu) hattı açıldı.
2018
29 Ekim: İstanbul Havalimanı açıldı.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi