Lauburu, Labarum – Gelibolu’da antik tamgalar ve Romanın Hıristiyan oluş tarihi – 312

.

Roma dönemi yahudiliğin Roma tarafından baskı altındaki dönem 0-330
“””Yunanca konuşulan Helenistik Yahudiliğin””” antik çağlardaki düşüşünden sonra, Yunanca dilinin kullanımı ve Yunan kültürünün Yahudiliğe entegrasyonu, Bizans İmparatorluğu’ndaki Yahudi topluluklarında yaşamın ayrılmaz bir parçası olmaya devam etti. Bizans İmparatorluğu’nun Yahudilerinin yasal duruşu, İmparatorluğun bütün tarihi boyunca benzersizdi; Hristiyan Doğu Ortodoks inancına ait değillerdi, çoğu heretik- kilisenin inançlarına inanmayanlar ve putperestlerden oluşmuş gruplardandı.. İki dünya arasında yasal bir yere yerleştirilmişlerdi.
Bizanslı Yahudilerin kendilerini bulduğu sosyal özgürlük yelpazesi boyunca yer alan, şiddetli olmakla birlikte zamanla biraz farklılıklar göstermiş ve büyük ölçüde üç etkene bağlı kalmıştır:
1 Devletin, Yahudilerin zaferini canlı bir vasiyeti olarak sürdürme teolojik arzusu
2 Hristiyanlık, oluşturarak devletin kontrolünü güçlendirme arzusu
3 Konstantinopolis’te merkezi yönetişimin yasasını yürürlüğe koyma kabiliyeti.
.
Bizanslı Yahudiler bu üç etkenden ikincisi olan; Hristiyanlık, oluşturarak devletin kontrolünü güçlendirme arzusu galip gelmiş ve Konstantinopolis’te merkezi yönetimin yasasını oluşturmuştur.
https://en.wikipedi0.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_Byzantine_Empire

.


Lauburu veya Bask çapraz ( Bask : Lauburu “dört baş”), dört ile geleneksel bir Bask çengel çapraz virgül kafaları şekilli.
Galiçyalılar ve Asturiler olmak üzere Kelt halkları ile de ilişkilidir .
Kare bir şablonun oluşumu ile başlayan bir pusula ve cetvel ile inşa edilebilir; her kafa, bu şablonun komşu bir köşesinden iki pusula ayarına sahip, bir yarıçapı diğerinin yarıçapı ile çizilebilir.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Lauburu

.


Labarum sembolü, bir christogram ilk iki oluşan Yunan harfleri kelime “nin Mesihİ ” İlk olarak Roma imparatoru Büyük Konstantin tarafından kullanılmıştır .
Vexillum bir haç çubuğundan sarkan bir bayraktan oluştuğundan, sembolize etmek için idealdir.
İsa’nın çarmıha gerilmesi.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Labarum

.

M.S 312 yılının sonbaharında batıdaki iki imparatordan biri olan Konstantin Roma’daki düşmanı Maxentius ile karşılaşmak üzere Roma’ya doğru yürüdü. Konstantin ve ordusu Roma’ya doğru ilerlerken ilginç bir olaya şahit oldular. Bir teoriye göre Konstantin’in ordusunun o gün gördüğü şey gök taşıydı. Konstantin ile yolculuk edenler arasında büyüyen yeni bir dinin müridleri de vardı. Bu olayı Hristiyan müridler tanrıdan bir işaret olduğunu söylediler. Konstantin ani bir kararla askerlerine kalkanlarının üzerine hristiyanlığın sembolü olan Labarum‘u (Grek alfabesindeki Chi (X) ve Rho (P) harflerinin içiçe geçmesiyle oluşturulan ve erken dönem Hıristiyanlığın sembollerinden) çizmeleri emrini verdi. Askerleri için çok sarsıcı bir karar olmuştu. Çünkü Roma henüz hristiyanlığı kabul etmemişti.

https://www.ortodokslartoplulugu.org/makaleler/romanin-hristiyanliki-kabul-edisi/

.

M.S 316‘daki ilk savaş beraberlikle sonuçlandı. Rahatsız edici bir barış 7 yıl sürdü. Ardından Licinius hristiyanlara saldırdı ve papazlarını katletti. İkinci bir savaş kaçınılmazdı. İkinci savaş bugünkü Üsküdar‘da gerçekleşti. Savaş berabere devam ederken Konstantin hiristiyan sancağını açtırdı. Zamanın tarihçileri, Konstantin’in hristiyan sancağının sihirli güçleri olduğundan korkan Licinius’un ordusunda nasıl karmaşaya neden olduğunu anlattı. Savaştan galip çıkan taraf Konstantin’di. Licinius ise esir alındı. Konstantin her ne kadar Licinius’u affetse de 6 ay sonra onu öldürtmüştür. Konstantin 12 yıl daha hüküm sürecekti.

Konstantin artık bütün Roma topraklarına hükmediyordu. Hristiyanlık’ı Roma’nın resmi dini yapmadı sadece Milano fermanıyla zulüm dönemini bitirdi. Konstantin’den sonra gelen imparatorların çoğu Arisçu; bir tanesi Pagandı (Julian). Bu imparatorlarda Hristiyanlara (ortodoks/teslisçilere) saldırdı ve katletti. Hristiyanlık İmparator Theodosius döneminde resmi din yapıldı (M.S. 379-380 civarı), ve yine imparator Theodosius döneminde paganizim tümüyle yasaklandı.

.

Hıristiyanlığın doğuşunda birçok sembol oluşturulmuştur

Bu antik sembollar LABARUM diye adlandırılmıştır.

“Kutsal Lavaro”, Yunan Ortodoks Kilisesi tarafından kutsanmış bir dizi erken ulusal Yunan bayrağıydı.

Bu pankartlar altında Yunanlılar , Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürütülen bir kurtuluş savaşı olan Yunan Devrimi (1821) boyunca birleşti .
https://en.wikipedi0.org/wiki/Labarum

Gelibolu mezar taşlarındaki LABARUM tamgaları

Bu tamgalar Hristiyanlığın gelişim tarihinde Gelibolu’nun önemini göstermektedir.

.

Bu tamgalar geniş coğrafyada ve kültürlerinde değişik şekillerde kullanılmıştır.

Gelibolu Şehir Mezarlığı ve Şerbetçi Baba Türbesi Mezarlığı’ndaki Tamgalı Mezartaşları

Gelibolu Şehir Mezarlığı ve Şerbetçi Baba Türbesi Mezarlığı’ndaki Tamgalı Mezartaşları

.

Osmanlı İmparatorluğunun “Çöküş dönemi başlangıcı” tarihinden “okur yazar olmayan Kalafat Mehmet Paşa” Gelibolu ….-1792

Osmanlı İmparatorluğunun “Çöküş dönemi başlangıcı” tarihinden “okur yazar olmayan Kalafat Mehmet Paşa” Gelibolu ….-1792

.

Hakkında Türk Bilimi