Mahabad Cumhuriyeti: İngiliz topluluğu(Fransız-Amerika-yeni İsrail) ve Rus birlikteliğinin Türk düşmanlığı – 1946-1947

.
İngiliz topluluğu ve Ruslar 1000 yıllık bir birliktelik sergilemektedir, bu birliktelik TÜRK DÜŞMANLIĞI dır.
Son 300 yıllık zamanda bu birliktelik Asya’daki Türk varlığını yok olma sınırına getirmiştir, sürekli savaş ile geçen bu dönemde Türk milleti iki önemli yıkım ile savaşmışlardır.
1 İngiliz topluluğu ve Rusların birlikte oluşturduğu savaşlar.
2 Kendi aralarındaki savaşlar.
Türklerin boylarına sahip çıkma savaşları her zaman olmuştur, fakat bu dönemde yaptıkları KARDEŞ SAVAŞLARI Asya’daki Türk varlığı için en önemli yıkım olmuştur.
Kendi aralarındaki savaşlarda da en önemli etkenlerden biri Çin, Rus ve İngilis birlikteliğinin gizli çalışmaları olmuştur.
.
Bu sayfalardan biri de Türkiye Türkleri ve Asya Türkleri arasında küçük devletler oluşturup birlikteliklerini sınırlama çalışmaları örneği Mahabad Cumhuriyeti’dir
Ocak 1946’da Sovyetler Birliği’nin desteğiyle kurulan ve Sovyetler Birliği’nin çekilişiyle aynı yıl içinde yıkılan, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış Sözde Kürt devleti’dir, bu çalışmalarda Ermeniler ve Kürtler birlikte kullanılmıştır.
Bu cumhuriyette, 13 bakanın bulunduğu bir yönetim kurulu oluşturuldu.
Devlet başkanı Kadı Muhammed idi. Bu cumhuriyet Senendec, Uşnu ve Miyandoab şehirlerini kapsadığı gibi başkenti Mahabad’dı.
.
II. Dünya Savaşı sırasında, Temmuz 1941’de Büyük Britanya ve Sovyetler Birliği İran’ın işgali konusunda anlaştı.
İngilizler güneyden, Sovyetler ise kuzeyden saldırarak İran’ı ikiye bölerek işgal etti.
Sovyetler işgal ettiği bölgelerden Azerbaycan eyaletlerinde iki cumhuriyet kurduracaktı.

.


.
16 Ağustos 1943’te KOMELA (Komeleyê Jinêweyê Kurdistan/Kürdistan Diriliş Topluluğu) kuruldu ve Mart 1944’te Hawî cemiyetiyle yardımlaşma anlaşmasına imzaladı.
Ağustos 1944’te Dinbanbar Dağı’nda Üçlü Sınır Anlaşma (Peymare Sêsinor)’nın imzalanmasıyla diğer ülkelerde bulunan Kürtler ile iş birliğini sağlamaya çalıştı.
Eylül 1945’te daha önce 1930’da Oramar İsyanı (Dağlıca/Hakkâri)’ndan sonra Kasım 1931’de Kuzey Irak’ta ayaklanan Şeyh Ahmed Barzani ve kardeşi Molla Mustafa Barzani de katıldı.
Mahabad Cumhuriyeti’nin askerinin temeli Herkî ve Şıkak aşiretlerinden oluşturuluyordu.
Ekim 1945’te KOMELA, adını İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) olarak değiştirdi.
.
Kasım 1945’te Sovyetler’in teşvik ve desteğiyle İran’da önce Azerbaycan Milli Hükûmeti kuruldu.
Sovyetler KDP-İ’ye de 1.200 tüfek gönderdi.
22 Ocak 1946’da Mahabad’da Çarçıra Meydanı’nda Mehabad Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edildi.
Sovyetler Şubat 1946’da 5.000 tüfek gönderdi.
.
Kürt-Azeri ilişkisi
3 Mayıs 1946’da Mahabad Cumhuriyeti ile Azerbaycan Milli Hükûmeti arasında bir anlaşma imzalandı.
Bu anlaşmaya göre:
İki tarafın topraklarından her birine, tarafların her birinin temsilcileri gönderilecek.
Kürtlerin çoğunlukta olduğu Azerbaycan topraklarında Kürt yönetimi temsilcileri, Azerilerin çoğunlukta olduğu Kürt topraklarında ise Azeriler arasında temsilciler bulunduracak.
İki hükumet, ekonomik sorunlarla uğraşacak olan bir Birleşik Ekonomi Komitesi oluşturacak.
Gerekli olduğu zaman karşılıklı askerî yardım yapılacak.
İran hükumetiyle her türlü görüşmeler, iki hükumetin onayı alındıktan sonra yürütülecek.
Azerbaycan hükumeti, kendi topraklarında yaşayan Kürtler için eğitim alanında girişimler örgütlemek amacıyla gerekli olan önlemleri almayı üstlendi.
Kürt hükumeti de kendi tarafından, İran Kürdistan topraklarında yaşayan Azerbaycanlılar için aynı girişimleri gerçekleştirme vaadinde bulundu.
İki halk arasında tarih içinde yerleşmiş olan dostluk ve iş birliği ilişkilerini bozma denemesinde bulunan ya da onların ulusal birliğine el uzatan, kim olursa olsun, iki halk tarafından cezalandırılacaktır.
.
Çöküş
Ancak Sovyetler 9 Mayıs’ta İran topraklarından çekilince 17 Aralık’ta İran ordusu Mahabad’ı işgal ederek Mahabad Cumhuriyeti’ni yıktı.
31 Mart 1947’de Cumhurbaşkanı Kadı Muhammed ve Savunma Bakanı Muhammed Hüseyin Han Seyfi Kadı, cumhuriyetin kurulduğu yer olan Çarçıra Meydanı’nda asılarak idam edildi.
Cumhuriyete katılmış olan Barzani Aşireti Nisan 1947’de Kuzey Irak’taki Barzan’a döndü.
Irak hükûmeti Şeyh Ahmed Barzani’yi yakalayarak hapsetti ve işbirlikçi suçlamasıyla Irak ordusundan dört subayı idam etti.
Molla Mustafa Barzani ise Barzan bölgesinden kaçarak Aras Nehrine ulaştıktan sonra Sovyetler Birliği’ne iltica ederek Bakü’ye gitti.
Bu cumhuriyetin millî marşı, Koye (Köysancak) doğumlu şair Dildar (Yunus Rauf)’ın 1938’de hapisteyken Sorani lehçesiyle yazdığı “Ey Reqîb” (Ey Rekip) idi. (Kuzey Irak’ta kurulan Kürt yönetimi Sorani lehçesi kullanır, Barzaniler Soranidir, Irak Baas yönetimi Kürtler ile yaptığı iç savaşı Avrupalılar desteklemiştir, çok Kürdün öldüğü iç savaşta Irak Baas yönetimi suçlanmıştır)
.
Çöküş nedenleriyle ilgili olarak Koohi-Kamali şunları söylemektedir:
« Öncelikle Kürt toplumunun ana özelliği olan kabile bölünmüşlüğü, merkezi hükumete karşı direnişin sonucunda Kürt Cumhuriyetinin kurulmasında rol oynadığı gibi bu cumhuriyetin yıkılmasına da sebebiyet vermiştir.
Değişik kabileler, daha doğrusu bu kabilelerin liderleri arasındaki çatışma ve çekişmeler ulusal hareketin önünde önemli bir engel olmuştur.
Bir veya birden çok kabilenin kendi çıkarları uğruna dış güçlerle iş birliği yapması Kürt tarihinde olağan bir haldir.
İkinci iç sebep cumhuriyetin iyi örgütlenmiş ve politik deneyimine sahip güçlü yönetimden yoksun olması olgusudur.»
.
Hükumeti oluşturan bakanlar:
Cumhurbaşkanı (Serokê Komara Mehabadê): Kadı Muhammed (Qazî Mihemed)
Başbakan (Serokwezîr): Hacı Baba Şeyh (Hacî Babe Şêx)
Savunma Bakanı ve Ordu Başkomutanı (Wezîrî Ceng û Parastin û Hevkarê serokkomar): Muhammed Hüseyin Seyfi Kadı (Mihemed Husên Xanî Sêyfî Qazî)
Propaganda Bakanı (Wezîrê Propaxande): Sıdık Haydaranî (Sidîq Heyderî)
Eğitim ve Kültür Bakanı (Wezîrê Perwerde û Hinkariyê): Menaf Kerimî (Menaf Karîmî)
İçişleri Bakanı (Wezirê Karê hundurin): Muhammed Emin Müinî (Mihemed Emîn Mu’înî)
Sağlık Bakanı (Wezîrê Tendurustiyê): Sayit Muhammed Eyüban (Seyid Mihemed Eyûbyan-Ermeni)
Sanai Bakanı (Wezîrê Aborî): Mirza Ahmed İlahi (Ehmed Îlahî)
Çalışma Bakanı (Wezîrê Kar): Halil Hüsrevî (Xelîl Xusrewî)
Post ve Telegraf Bakanı (Wezîrê Post û Telegiraf): Kerim Ahmedyan (Kerîm Ehmedyan-Ermeni)
Ticaret Bakanı (Wezîrê Bazirganiyê): Hacı Mustafa Daufî (Hacî Mistefa Dawudî)
Adalet Bakanı (Wezîrê Dadperweriyê): Molla Hasan Mecidî (Mela Husên Mecdî)
Tarım Bakanı (Wezîrê Kiştûkal): Muhammed Valizade (Mihemed Welîzade)
Dışişleri Bakanı (Wezîrê Tegbîr û Meşweret Pêkirînê): Hacı Abdürrahman İlhanîzade (Hacî Ebdulrehman Îlxanîzade)
Ulaştırma Bakanı (Wezîrê Rê û Ban): İsmail İlhanîzade (Îsmaîl Îlxanîzade)
Savaş Bakanı: Mustafa Barzani
.
.
.
BU HAREKETLER AYNİ OYUNCULAR İLE BU COĞRAFYADA TEKRARLANMAKTADIR…
KÜRTLER VE ERMENİLER DÜNYA DEVLETLERİNİN YEDEK OYUNCULARI GİBİ KULLANILMAKTADIR..
.
.

Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti veya Kars Cumhuriyeti 17-18 Ocak 1919-19 Nisan 1919

Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti veya Kars Cumhuriyeti 17-18 Ocak 1919-19 Nisan 1919

.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi