RÖNESANS’IN DENİZCİLİK VE TİCARET TARİHİ – GÖKHAN GÜLER

İtalya’da 1400’lerin başında Rönesans başladı. Hacılar Kudüs’e gidip gelmek için İtalya’nın Cenova ya da Venedik limanlarını kullandılar.
Cenova ve Venedik limanındaki gemiler sürekli Kudüs’e Hacı taşımaya başladılar. Bu süreçte Cenova ve Venedik limanındaki gemi sahipleri ve denizciler ciddi manada sermaye birikimine sahip olmaya başladılar.


Cenova ve Venedikli gemicilerin yaşadıkları şehir ise Floransa’dır. Floransa’da zaman içinde çok büyük zenginler ortaya çıkmaya başladı. Büyük köşkler, konaklar yapıyorlar. Parayı harcayacak yer bulamıyorlardı!
Bunun nedeni ise Katolik Papalık makamıdır. O dönem Katolik Papalık her şeye karşı ve yasaklayıcıdır. Güzel bir kıyafet almak istense yasak geliyor. İnsanlar resim yaptırsalar, müzik dinleseler Papa hemen yasaklama getirip haram günah diyor.
İtalya ortasından ikiye bölünmeye başlıyor. Katolik Papalık İtalya’nın Güneyi’nde yer alıyor. İtalya’nın Güneyinde yaşayan halk fakir ve bağnaz. Buna karşın Kuzey İtalya’da yaşayan halk ise gün geçtikçe daha zenginleşiyor, dünyayı gezip görüyor ve Katolik Papalığa karşı bir takım eylemler içerisine girmeye başlıyorlar.
İtalya’da bu süreç içerisinde Kuzey ve Güney arasında ciddi bir mücadele başlıyor. Katolik Papalığa karşı Kuzey İtalyalı Halk bunu açıktan başkaldırı yapamıyor. Çünkü Katolik Papalık devlet elinde düzenli güçlü bir ordu var. İsterse gelip Kuzey İtalyalı halkı yok edebilir.
Bunun üzerine sanatla mesafe kat edilmeye çalışılıyor. Sanat yoluyla bu dönemde eleştiriler başlamıştır. Katolik Papalık resim yapmak haram diyor. Kuzey İtalya’daki zenginler para verip resimler yaptırıp evlerine asıyorlar.
Katolik Papalık müzik haram diyor. Bunun üzerine Kuzey İtalya’daki zenginler hafta sonları evlerine sanatçıları getirerek müzikli danslı eğlenceler düzenliyorlar.
Netice itibarı ile Papalık neye günah haram diyorsa Kuzey İtalyalı halk bunu sanat yoluyla protesto ediyor. Rönesans denen süreç aslında bu. Sanat yoluyla, müzikle şiirler Papalığı eleştiriyorlar.
Şekspir kimdir? 1600’lerde İngiltere’de Rönesas’ın babası olarak nitelendirilmektedir. Şekspir, öyle bir tiyatro kurguluyor ki gelenekleri, aşiretleri, ağalık düzenini, bağnazlığı, kilisenin taassup anlayışını sorguluyor.
İşte böyle bir süreçte sanatla, tiyatroyla Katolik papalığın en başta kültüre, sanata ve bilme karşı baskıcı uygulamalarına karşı toplumsal uyanış ve direnişin gerçekleşmesini sağlamışlardır. Rönesans görüldüğü üzere sanatçılarla, tiyatrocu, ressam, müzisyen ve şairlerle yapılmıştır. Rönesans asker ve siyasetçilerle yapılmamıştır. Bu vesileyle hem denizciliği önemine değinmek hem de sanata ve sanatçıya ayrıca önem vermemiz gerektiği konusunun altını çizmek istedim.
.


Yazının bütünü ve alıntı adresi:
Bu yazı GÖKHAN GÜLERin DENİZCİLİK VE RÖNESANS yazısından alınmıştır..
.
.

Osmanlı’da kapütilasyon-teslimiyet tarihi.

Osmanlı’da kapütilasyon-teslimiyet tarihi.

.

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPA’NIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPA’NIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

.
.
.

Hakkında Türk Bilimi