TRAKYEN TÜRK TOPLUMU ETRÜSKLER’İN ALTIN YAPRAKLI YAZTILARI

eTrüsk’lerin Anadolu’dan İtalya’ya göç eden Trakyen Türkleri olduğunu bilim insanları kabul etmişlerdir.
Bu bilge toplumun yazılarını altın yapraklar üzerine yazdığı görülmektedir.
Günümüze kadar altın yaprak üzerine yazılmış üç önemli belge bulunmuştur.


KUZEY İTALYA ÜÇ YAPRAKLI ALTIN YAZIT
Bu belge iki dilli yazılmıştır.

GÜNEY İTALYA TEK YAPRAKLİ ALTIN YAZIT
Bu belge tek yaprak olarak bulunmuştur.

BULGARİSTAN ÜÇ YAPTRAKLI ALTIN YAZIT KİTAP
Bu belge üç yapraklı kitap halinde yazılmıştır.

Bu eserler MÖ.700 LÜ yıllarda yazılmış yazı belgelerdir, bunlar günümüze kadar gelen örneklerdir, 2500-3000 yıllık geçmiş tarihte ne kadar benzer eserin yok olduğu bilinmez, fakat görülen durum Etrüsklerin altın yapraklar üzerine yazılarını yazdıklarıdır.
Pagan sayılan Etrüsk metinleri kasıtlı ve sistemli olarak yok edildi.

Belgelerden görüldüğü üzere Etrüskler yazılarına çok değer veren toplumdur.
Etrüsk yazıları Türkçe okunmaktadır.
Etrüsk alfabesi günümüzdeki Latin alfabesinin atasıdır.
.
.

ETRÜSK-TÜRK BAĞI (TÜRKOLOG Firudin Ağasıoğlu prof.Dr. eski egitim bakanı)

ETRÜSK-TÜRK BAĞI (TÜRKOLOG Firudin Ağasıoğlu prof.Dr. eski egitim bakanı)

.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi