TURİAN ÇAĞI

Avrupa’da jeolojik dönemdeki ana kıtaya Turia denmiş ve M.Ö. 35.000- M.Ö.40.000 Turian Çağı denmiştir.

Ana kıtaya Thuria denir, ancak Atlantis gibi daha küçük kıtalar ve adsız bir Doğu kıtası ve birkaç ada zinciri vardır. Gezegenin çoğu, “dağınık klanlar ve ilkel vahşilerin kabilelerinin yaşadığı keşfedilmemiş vahşi doğadır.
Turian Çağı büyük bir felaketle sona erer. Birkaç ülke denize batar, diğerleri ondan yükselir ve geri kalanı depremler ve yanardağlar tarafından harap edilir. Medeniyet yok edildi ve hayatta kalanlar, Hyborian Vilayet Denizi’ni yaratarak ve Turian toplumunun son kalıntılarını yok ederek, savaş ve Küçük Afet saldırısı dışında yeni bir kültür inşa etmeye çalışıyorlar.
https://conan.fandom.com/wiki/Thurian_Age

.

Asya anakarasında benzer iki tanımlama; Turan ve Turgay, Afrika kıtasında iki benzer tanımlama Turkana Gölü ve Turkwel Nehri.

.
Turan Depresyonu, Turan Ovası veya Turan Havzası, güney Türkmenistan’dan Özbekistan üzerinden Kazakistan’a uzanan alçak bir çöl havzası bölgesidir.
Turgay Depresyonu, Turgay Havzası, Turgay Çukuru olarak da bilinir, Kazakistan’da yapısal bir havzadır.
Çukur, adını çukurun bir uzantısı boyunca güneye doğru akan Turgay Nehri’nden almıştır. Aşağı Turgay Gölleri ve Irgiz Tabiatı Koruma Alanı, havzanın güney kesiminde yer alan sit alanıdır.
http://en.wikipedia.org/wiki/Turan_Lowland

Turan Havzası Jeolojisi-oluşumu.

Turkana Gölü; Dünyanın en büyük kalıcı çöl gölü ve dünyanın en büyük alkali gölüdür.
Turkwel Nehri; Turkana Gölü’ne akan bir nehirdir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkana_Basin

ORTA AFRİKA’DA İKİ ANTİK HALK İSMİ; TUAREG VE TURKU

Nuh tufanı öncesi medeniyetlerde Türk vurgusu vardır…
Avrupa’da antik dönemedeki anakaraya Turian, Asya’da ayni dönem jeolojik alana Turgay ve Turan, Afrika’da ayni döneme Turkvel ve Turkana denmiştir, bu tanımlar Türk, Turan ve Türkiye tanımının öncülüdür.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi