TÜRK KAĞAN, TARAF AYRIMI; TAPINAK HALİNE GELEN PARTİLER, KUTSAL LİDERLER VE HAKKA TAPMAK

Taraf veya koruyuculuk insanın ilk toplumsal hareketidir, annenin korumasız evlatlarını koruması ve aile koruması ile başlar, mahalle koruması, boy koruması, devlet koruması, millet koruması gibi büyüyerek devam eder.. aslında bu kutsal bir korumadır, “KAYIRMA’DIR” kutsal taraf olmadır.

Fakat aile ve soy bağı olmayan taraf oluşumu da vardır…
Taraf ve taraftarı en çok sipor alanında görürüz, horozlar, boğalar gibi hayvanları savaştırarak zevk alan hatta insanların bahis oynadığı bir kuralsızlık insani olmayan kurallar olan “taraf olmak” bencil olmayı da beraberinde getirir..
İnsanlık tarihinde, insanların insanlarla üstünlük mücadelesi de aynidir… insanlar bu anlamsız mücadelede taraf olur bahis oluştururlar..

Beyin ve beden sağlığını geliştirmek için yapılması gereken davranışlar yerini bahislere ve taraflara yöneltir..
Marka tutkusu ve gösterişli yaşam tutkusu insanı sosyal olmaktan uzaklaştırır tapan kişi konumuna getirir.


Türk İstiklal marşının şu sözleri mutlaka çok dikkate alınmalıdır, HAKKIDIR HAKKA TAPAN MİLLETİMİN İSTİKLAL, beyitinin “HAKKA TAPMAK” sözlerinde hakkın huzur ve istiklali sağlıyacağı milli düşünce olarak öğütlenmiştir.
Taraf olmak insanların eşitlik mantığını ortadan kaldırır..

Taraf hareketleri sipor alanından çıkıp devlet yönetimlerinde de uygulama bulur,
Bu taraf mantığı insanlarda adalet ve eşitlik kurallarını ortadan kaldırır.. “uygun olanı seçme” olması gereken seçimler, “taraf seçimleri” haline gelir.
Seçimler ile oluşan taraflar, sosyalliği; taşkınlık oluşturup horoz dövüşü taraftarlığı haline getirebilir.. taraf liderleri kutsallaştırılır dokunulmaz ilahi insanlar haline gelebilir..
Taraf olan insanlar adalet ve tartım yerine kendi taraflarını daima var etme karşı tarafı da yok etme hareketleri başlatırlar.
En önemli tehlike taraf liderleri bu duruma dur demez ve bunu bir bireysel kazanç olarak kabullenir…
TARAF AYRIMI TAPINAK HALİNE GELEN PARTİLER VE İNSANLAR OLUŞTURUR.
Atatürk “BENİM SÖYLEDİKLERİM İLİME UYMUYOR İSE İLMİ TERCİH EDİNİZ” demiştir.
Atalarımız bize hediye edilen milli marşımızda, HAKKIDIR HAKKA TAPAN MİLLETİMİN İSTİKLAL demişlerdir.
Tapma haline gelen taraf hareketleri toplumlar için en tehlikeli ve yıkıcı hareketleri başlatır, ülkeler kendi kendinle savaşıp varlığını yok eder.

Tarih bu ve benzeri birçok olayları kaydetmiştir, fakat insanlık bu zararlı hareketlerden ibret almamıştır…

TARİHTEN ÖNEMLİ NOT
“Batı Göktürklerde birbiriyle anlaşamayan ve güç mücadelesi veren On-ok ve Tuğluklar tevletin bölünmesine neden olmuşlardır. On-ok beyi Kül-erkin’in tevletin konfederatif-birleşik yönetim yapıya bürünmesi için başlattığı ayaklanma sonucunda birleşik Türk boyları ulusal meclisi olan Toy toplanarak, İşbara Teriş Tunga Kağan’ın tahttan indirilerek yerine Yukuk Kağan’ın “Türk Kağan” olarak atanmasına karar verilmiştir.”
Türk kağan ifadesi konfederasyon(antlaşma ile kurulan topluluk) un kağanı anlamında kullanılırdı.
Türk kitabından alınmıştır…

BÖYLE DURUMLARDA “TÜRK KAĞAN” SEÇİMLESİ GEREKİR…

Bu yazının hazırlanmasında TÜRK kitabından yararlanılmıştır..

.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi