Yeni Türkiye’de İflas antlaşması-KONKORDATO devri

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca: concordato), batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma.

Bu anlamıyla tarihte “Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar” için kullanılmıştır.

Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.

https://tr.wikipedia.org/wiki/İflas_anlaşması

.

Türkiye’deki ticaret ve sanayi haberlerinde  bu günlerde çokça yayınlanan konu konkordato haberleridir.

.

Türkiye’deki özel bankacılık tarihinde bir isim ve İngiltere özel bankası HSCB nin basın haberlerindeki ilginç tablo. .

Türkiye’deki özel bankacılık tarihinde bir isim ve İngiltere özel bankası HSCB nin basın haberlerindeki ilginç tablo. .

Türkiye’de “kendine muhalefet siyasi tarih”….. ve tekrar eden iki taraflı iç savaş..

Türkiye’de “kendine muhalefet siyasi tarih”….. ve tekrar eden iki taraflı iç savaş..

.

Hakkında Türk Bilimi