Roma hukukunda hak ve adalet

Roma dönemi hem modern şehirleşme yapıları hemde sosyal yaşamın kalitesi ile tarihe tamgasını vurmuştur, Roma tarihi daima bu özellikleri ile insanlara tanıtılmıştır, halbuki bu sosyal görünen yaşamın yüzde 40 bölümünde insanlık dışı yaşam vardır ve bu hiç bir zaman yeterince insanlara gösterilmemiştir, bunun sebebi Roma tarihinden bu yana devam eden ve halen var olan bu özgür yönetim gücüdür, bu güç sayısal olarak azalmış fakat çok daha güçlenmiştir.
Günümüz dünyasında özgürler yüzde 2, bağımsız yaşayabilen orta sınıf insanlar yüzde 60, yardıma muhtaç köle sınıfı insanlar yüzde 38 dir.. bu değerler yaklaşık değerlerdir, dünyanın birçok yerinde sosyal denge daha kötü durumdadır.
Yine günümüzde milyonda bir oranında çok büyük mali gücü olan insanlar vardır, bu insanlar dünyanın bütün insanlarını yönetme gücüne sahiptirler… hatta bu insanlar bir araya gelip dünyanın tek gücü olma çalışmaları yapmaktadırlar.
.
Roma devleti iki sosyal toplumdan oluşmuştur
1- Özgürler; halkın yüzde 60
2- Köleler; halkın yüzde 40
.
1- Özgür olanların her türlü hakları koruma altındadır.
Özgür çocukları cinsel avcılardan koruyan yasalar vardı, sadece özgür bir çocuğun tecavüzünün büyük bir suç olduğu kanunlar.
Bu ciddiyet genç vatandaşın bütünlüğünün korunmasına yöneliktir, genç özgürler farklı giyimler ile (lunula-ay takısı takarak) toplumda yerlerini belirlerdi.
Korumalar, köle olarak doğan, köleliğe satılan veya savaşta esir alınanlara değil, sadece özgür doğmuş çocuklara uygulanmaktadır.
.


.
2- kölelerin beslenme hakları dışında, üreme hakları dahil hiçbir hakları yoktu
Köleler Roma hukukuna göre mülkiyet olarak kabul edilir ve hiçbir hukuki hakları olmazdı. Kaçan köleler avlanır, yani “Köle bir insan av statüsündedir”.
.
.
Not 1: Yıllar sonra İngiltere’de yapılmış “Magna Carta” özgürlük antlaşmasında şöyle bir başlık vardır; “Özgür hiç kimse..” diye başlayan özgürlük kanunlarıdır,.. yani özgürlük Avrupa’da sadece özgür olanların hakkıdır..

Not 2: Bu adaletsiz sosyal davranış “Hür yaşam arayışı” oluşturmuş ve Anadolu’da doğudan başlayıp batıya yayılan Hıristiyan’lığın oluşmasına sebep olmuştur, fakat orta çağda Avrupa’daki Katolik Hıristiyanlık köleliği desteklemiştir, bu destek sayesinde Avrupalılar Afrika’dan binlerce köleyi yeni keşfedip soykırım yaptıkları Amerika’ya götürüp ayni Roma kölelik devrini tekrar yaşatmışlardır.
Ayni güçler zaman işerisinde sanayileşmiş ve makineleşmiş bu durum köle insan çalıştırmaktan daha kazançlı olduğu için köleler serbest bırakılmıştır, günümüzde ise çökertilmiş ülkeler oluşturarak bu halklar gönüllü köle çalışanı olmuş ve nüfusu en çok olan Çin Avrupa’nın köle çalışanları haline gelmiştir, bu durum zaman içerisinde Çinin güçlenmesini sağlamıştır.
“Çin günümüzde dünyanın en hızlı gelişen ülkesidir, bu hızı önümüzdeki on yılda dünyanın en büyük gücü haline geleceğinin göstergesidir.”)

Not 3: Dünya’da İnsan Hakları teşkilatları bulunmaktadır, bu teşkilatlar güçlü ülkelerin halklara yaptığı vahşet uygulamalarını sadece seyretmektedir.

Not 4: Roma öncesindeki sosyal toplumlarda da kölelik çok yaygın bir uygulama olduğu tarihi kayıtlarda belirtilmiştir, hatta erkek çocuklarını köle olarak satıp yerine kız çocuklarını alıp çok eşlilik yaparak erkeklerin bir çoğunun hiç evlenmeden yaşamlarını sonlandırdığı toplumlar bulunmaktadır, Heredot tarih kayıtlarına “Hintlilerden sonra dünyanın en büyük toplumu” olarak kaydedilen Trakyenler’in böyle bir sosyal toplum olduğunu tarihçiler belirtmiştir..


.

.

https://www.youtube.com/watch?v=t1eoLeT72Aw

.

Avrupa’da adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren anlaşma”.

http://www.turkbilimi.com/avrupada-adaletin-tarihi-belgesi-ozgur-hic-kimse-diye-baslar-magna-carta-ozgurlere-ozgurluk-veren-anlasma/

Baş kaldıran Trakyalı köle Spartakus’un tarihe yazdırdıkları…

Baş kaldıran Trakyalı köle Spartakus’un tarihe yazdırdıkları…

KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ

KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ

Yeniden doğuş bir çöküşün hareketi; Rönesans köle ticaretinin doğuşu

Yeniden doğuş bir çöküşün hareketi; Rönesans köle ticaretinin doğuşu

Rönesans Avrupasında devlet ve kilisesinin “çıplak ayaklı” köle çocukları – Verdingkinder

Rönesans Avrupasında devlet ve kilisesinin “çıplak ayaklı” köle çocukları – Verdingkinder

DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi

DÜNYA KÖLELİK TARİHİ Zaman Çizelgesi

.

Hakkında Türk Bilimi