ATALARIMIZ ADALET.. Mİ GETİRDİ YOKSA… TAŞERONLUK MU YAPTI….

Antik çağda TÜRK tanımı; TOPLUMLARIN ÜST SEVİYE YÖNETİCİSİ ADALETLİ İNSAN olarak bilinmektedir… Türkler, tanrı tarafından özel imkanlar ile donatılmış insanlardır…
Türkler antik çağlardan beri insanlığın bilge ve adaletli yöneticileridir.. tarihi kaynaklar bunu belirtmişlerdir..

İslamiyet döneminde de böyle olmuştur, İSLAMİYETİN ALTIN ÇAĞI ayni zamanda TÜRKLERİN ALTIN ÇAĞI olarak ta tanımlanmıştır, Türklerin altın çağı ve ardından kurulan Müslüman Türk Devletleri adaleti ile anılmışlardır… bu çağı yaşatan bilge insanların çoğunluğu Türk coğrafyalarının Türk soylu insanlarıdır.. fakat İslamiyet inancından dolayı tamamı ARAP-MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI olarak anılmışlardır.
Bu çağın sosyal yaşam ve yönetim özellikleri çok çok iyi araştırılmalıdır… buna rağmen sanki bir hainmiş gibi yönettikleri halkardan zarar görmüşlerdir.. Türkler yönettikleri coğrafyalardaki halkların dillerini ve kültürlerini yaşamalarına imkan vermiştir, Türklerin yönettiği coğrafyalardaki Türk olmayan halklar Türk halklarından daha rahat yaşamışlardır, bu sayede Türklerin yönettiği devletlerdeki Türk halkları ekonomik yoksun hale gelmiştir.

TÜRK ATALARIMIZ BAŞKA MİLLETLERİN YAPTIĞI GİBİ YÖNETTİKLERİ ÜLKELERİN DİLİNİ ZORUNLU DİL YAPMIŞ OLSALARDI GÜNÜMÜZDE TÜRK DİLİ DÜNYA DİLİ OLURDU

Avrupa halkları ise sömürgecilik tarihi ile anılmışlardır.. Avrupa halklarının yönettiği coğrafyalardaki yerli halklar soykırıma uğramış, öncelikle dillerini konuşmaları yasaklanmış, ardından kültürlerini yaşamaları yasaklanmıştır, fakir halklar olarak kalmışlar ve bir daha toplum olma haline girememişlerdir.

Türklerin yönetiminde olan coğrafyalardaki halklar Türk ve Müslüman toplum düşmanları tarafından yönlendirilip zaman içerisinde Türk düşmanı haline getirilmiş ve insanlık dıramlarının yaşandığı coğrafyalar haline gelmiştir…

Günümüzde gücü elinde bulunduran aile devletleri dünyayı güçlü bir azınlık toplumun yönetimi için tüm dünyayı ve özellikle Türklerin tarihi hakimiyet coğrafyasını sürekli savaş alanına çevirmişlerdir.. bu faşist yönetimler tarih içersinde TÜRKLERİN YÖNETTİĞİ devletler içersindeki toplumlardan oluşmuştur….

Türk nsanları kendine şu soruyu sormadan edemiyor…
ATALARIMIZ KENDİ MİLLETLERİ ADINA ADALET.. Mİ GETİRDİ YOKSA… BAŞKA MİLLETLERİN ADINA İDARİ TAŞERONLUK MU YAPTI….

.
.

İsaril’in gazze’de katliam ve soykırım yapması iki ülke arasında ilginç söz düellosuna dönüştü.

İsrail’den Erdoğan’a ‘Hitler’ resti: Büyükelçi geri dönmeyecek

.

İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a ‘nankör’ yanıtı

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi