DÜNYADA MÜSLÜMANLIĞIN İDARİ ŞEKİL OLMASINI İSTEYENLER….

Günümüzde Müslüman ülkeler en geri kalmış ülkeler ve milletlerdir…
Dünya bir dönemde Müslümanların bilgeliği ile yönetilen dönem yaşadı… bu döneme İSLAMIN ALTIN ÇAĞI ve TÜRKLERİN ALTIN ÇAĞI denildir.


O dönemde Türkler adaletli yönetim ve bilimde öncüydüler… Müslüman olan bilgeler Arap bilge olarak tanımla ndı ve Türklerin bilime katkıları örtüldü…

Neden Müslümanlar geri kaldılar…
İlimden ayrılıp Hurafe Müslümanlığı seçtiler..
Kuran bilimden uzak olsa idi geçmiş dönemdeki İSLAMIN ALTIN ÇAĞI asla yaşanmaz idi…

Günümüz Müslümanları bilimden uzak cehalet beyinler üreten toplumdurlar ve köle davranışlıdırlar.. ne bilimsel ne de ekonomik hiçbir güçleri yoktur, dünyanın doğal kaynaklarına sahip olan müslüman ülkeler ülkelerini idare eden milli olmayan idarecileri sebebiyle açlıkla savaşmaktadır, adaletten yoksundurlar..
.
.

Memun, 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çevrildi.


.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi