RUS KOMİNİZMİNDE TÜRK VE MÜSLÜMAN KATLİAMLARI

DÜNYA MÜSLÜMAMLARI DEVLETİ OSMANLI İMPARATORLUĞU


İstanbul’u alıp dünyanın merkezinde hakimiyet kuran ve Halifeliği alıp Dünya Müslümanlığı yönetim merkezi olan Osmanlı Türk Devleti gücü Avrupa’daki güçlerin Okyanus keşiflerini, Amerika’nın işgalini, Afrika halkı köleliğini ve koloni köleliği dönemini oluşturmuştur.

AVRUPA’NIN AMERİKA’YI İŞGALİ VE AFRİKA’YI KÖLE YAPMASI
Avrupa devletlerinin Afrika’dan Amerika’ya götürdüğü köleler Avrupa’yı zengin ülke yapmıştır, zenginleşen ve güçlenen Avrupa tün dünya üzerinde hak iddia etmeye ve dünyayı tek devlet olarak yönetme çalışmalarına başlamıştır..
Avrupa’nın önünde tek engel Müslümanlık ve onu yöneten İslam Halifeliği Osmanlı İmparatorluğu’dur.
Afrika Fransızcanın hakim olduğu coğrafyadır, bunun sebebi Fransa’nın Afrika halkına yaptığı soykırımlardır..

1900 DÜNYA MÜSLÜMANLIĞI


Avrupa’nın önündeki en büyük engel görünen Müslüman güçleri Osmanlı’nın yönetiminde büyük anakaranın en büyük gücü haline gelmiş idi, bu gücü kırmak için Asya’nın kontrolu gerekiyordu, Avrupa’nın birleşen Haçlı güçleri Amerika-İngiltere-Fransa- Rusya Asya’da bir dizi savaşlar başlattı.
Bu savaşlar Müslümanlığın etkili olduğu Osmanlı İmparatorluğu, Çin İmparatorluğu, Hindistan, Rusya İmparatorluğu, İran ve Afrika coğrafyalarında oluştu.
Bu savaşlar çok yönlü ve çok etkili idi, savaşlar 1. ve 2. Dünya savaşı ile sonuçlandı, savaşlardan Amerika-Rusya-İngiltere-Fransa birlikteliği galip çıktı, dünya Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü, Doğu Blokunda yeni sosyal deney “Sosyalizm” oluşturuldu..

DİNSİZLEŞTİRMEVE MİLLİYETSİZLEŞTİRME – SOSYALİZM
Sovyetler Birliği, Marksist ideolojiye göre ” kitlelerin afyonu ” olan her türlü dinin düşmanıydı .

KÖPRÜYÜ GEÇENE KADAR BİRLİKTELİK


Devrimi takip eden yıllarda Müslümanlar için göreceli din özgürlüğü vardı.
İlk devrim hareketlerinde azınlıkların bütün hakları korumaya alındı, toplumlar kominizmin nasıl bir yıkım oluşturacağını bilmeden devrimin gönüllü askeri oldular, azınlık kültürleri reklam olarak kullanıldı, bunu fark edemeyen azınlıklar imparatorluğun kısıtlamalarından kurtulma ümidi ile kominizme hizmet ettiler.

AZINLIKLARIN KÜLTÜR SOYKIRIMI
Azınlıklar terk edilmiş alanlarda yaşayan küçük toplumlardır.
Kominizm kurulduktan sonra özellikle azınlık Türk boyları kültür soykırımına uğradı dilleri yasaklandı, sadece Rusça konuşmaları sağlandı, mülklerine el konuldu, özel yaşam alanları oluşturup bu alanlara hapsedildi.

BİLGE KATLİAMLARI
1921’lerin sonlarında Joseph Stalin Sovyet hükümeti güçlü bir din karşıtı eğilime girdi.
ilk katledilenler toplumların bilgeleri oldu, bu bilgeler toplu katliamlar ile yok edildi.
Birçok cami kapatıldı veya yıkıldı.

SÜRGÜNLER
Kırım Tatar , Çeçen , İnguş , Balkar , Karaçay ve Ahıska Türkleri toplu tehcir mağduru oldular.
Sürgün, 17 Mayıs 1944’te Kırım’ın yerleşim yerlerinin tamamında başladı. Bu eyleme 32.000’den fazla NKVD askeri katıldı. 193.865 Kırım Tatarı sınır dışı edildi; bunların 151.136’sı Özbek SSC’ye , 8.597’si Mari ÖSS C’ye , 4.28

Bu dönem dünyada iki büyük toplu savaş olmuştur, 1. ve 2. Dünya Savaşları.. bu savaşların sebebi dünyayı tek yönetimde toplamaktır..
RUSYA’DA AZINLIKLARIN KÜLTÜR HAKLARI GÜNÜMÜZDE DAHİ İADE EDİLMEMİŞTİR..
RUSYA’DA BAŞARILAMAYAN SİSTEM GÜNÜMÜZ ÇİN DEVLETİNDE BAŞARIYA ULAŞMIŞTIR.
HEDEF; DİNSİZ VE MİLLİYETSİZ TOPLUMLAR OLUŞTURARAK PARANIN GÜÇ HAKİMİYETİNİ OLUŞTURMAKTIR.

“””EKONOMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLAHIDIR… BU SİLAH SADECE DÜNYANIN SERVETİNİ ELİNDE TUTANLARIN SİLAHIDIR, HANGİ ÜLKE İSTEDİĞİNİ YAPMIYOR İSE HEMEN ÜLKENİN EKONOMİSİNİ BATIRIR VE HALK TA YÖNETİCİSİNİ DEĞİŞTİRİR, GELEN YÖNETİCİ ÜLKENİN DEĞİL EKONOMİNİN YÖNETİCİSİDİR, ÜLKEYİ EKONOMİYE BAĞLAMAK İÇİN GELMİŞTİR…”””.
.
.

AMERİKAN RÜYASI 2 DÜNYA SAVAŞINDA İKİ BLOK MÜTTEFİK DEVLETLER VE MİHVER DEVLETLER

İNSAN ÜRETİMİ MAKİNEYE HÜRRİYET, TANRININ YARATTIĞI İNSANA ZULÜM VE ÖLÜM


.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi