BEYAZ RUS-KIRMIZI RUS 1917 VE RUSYA-UKRAYNA 2022 GERÇEK TARİHİ

Ekim Devrimi, Kominist Rus Devrimi ya da Büyük Ekim Sosyalist Devrimi
Petrograd’daki geçici hükûmetin devrilerek iktidarın Lenin önderliğindeki Koministlere geçmesini sağlayan ve SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği’nin kurulmasına yol açan olaydır.
Mühim not; O dönemde büyük hakimiyet anlamında Birleşik devletler, Birleşik kırallık, Cumhuriyetler birliği gibi birleşik, birlik, bütünlük adı altında koloni; köle ülkeler yönetimleri kurulmuştur, bunlar hala varlıklarını sürdürmektedir.

1917 Ekim Devrimi dünyada ilk ve en büyük komünist devletin kurulmasını sağlayarak ve komünist sistemin tüm dünyaya yayılmasına etki ederek 20. yüzyılın dünya tarihini etkileyen en önemli olaylarından biri olmuştur.
Şubat 1917’de çarın devrilmesiyle önce Rus meclisi Duma’da çoğunluğa sahip olan Kadetlerin desteklediği Prens Lvov başkanlığında, temmuz ayında ise sağ SR’ler tarafından desteklenen Kerenski başkanlığında geçici hükûmetler kuruldu. Ekim Devrimi’yle Aleksandr Kerenski başkanlığındaki geçici hükûmet düştü ve iktidara Bolşevikler ile Sol SR’lar geldi. Bu gelişmeler üzerine Bolşevik karşıtı “Beyaz Ordu” Rus İç Savaşı’nı başlattı.

22 Kasım 1920 yılında 30 bin SNOR-Rusya Beyaz Ordusu Türkiye Gelibolu bölgesine Fransızlar tarafından yerleştirilmiştir, bu askerler arasında Ruslar, Ukraynalılar, Gürcüler, Don Kazakları, Kalmuk’lar, Çerkezler, Türkmenler, Ermeniler, Rumlar, Museviler bulunmaktadır

1922 yılında iç savaştan galip çıkan Kominist’ler, Sovyetler Birliği’ni kurdu.
Mühim not; iç savaş denen savaşlar, Asya Türklerinin soykırımıdır…

5 Kasım 1923 yılında SNOR-Beyaz Ordu Avrupa’ya sevk edilmiştir, bu üç yıl içerisinde ölenler buraya gömülmüş ve burada yaşananların anısına bir anıt dikilmiştir. Bu ordunun Beyaz Ordu olması nedeniyle bu insanlara Beyaz Rus denmiştir, bunun Beyaz Rusya devleti ve halkı ile ilgisi yoktur.

30 Ağustos 1990 Tataristan yarı bağımsız Cumhuriyet kurulmuştur.

24 Ağustos 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir, Ukrayna’nın politik bağı SSCB’nin kuruluşundaki Beyaz Ordu gibidir, kurulduğu günden itibaren Rusya ile ilişkilerinde kopma ve Avrupa ülkeleri ile bağlanma hareketleri oluşturmuştur..

26 Aralık 1991 yılında SSCB dağılmış birçok bağımsız devlet oluşmuştur.

19 Nisan 2001 tarihinde Rusya Anayasa Mahkemesi Tataristan Anayasası’ndaki Tataristan’ın bağımsızlığına dair maddesini Rusya Anayasası’na aykırı bulmuş ve 2002 yılında Tataristan Devlet Şurası bu karar gereği Tataristan Anayasası’nı değiştirmiştir. 1992 yılından günümüze kadar Tataristan Anayasası 18 kez değiştirilmiş olup Anayasa’nın içi boşaltılıp sadece adı kalmıştır.

2022 Kazakistan’dan “darbe girişimi” açıklaması; Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesindeki kitle gösterilerinin dış güçler tarafından kullanıldığını ve “darbe girişimi”nin bertaraf edildiğini söyledi. Rus lider Putin de “renkli devrimlere izin vermeyeceğiz” dedi.

24 Şubat 2022 Rusya Ukrayna’ya savaş açmış ve Ukrayna’yı tekrar Rusya’ya bağlama hareketleri başlatmıştır.

BU GÖRÜLEN HAREKETLER ASLINDA RUSYA TARİHİNDEKİ BEYAZ VE KIRMIZI DEVRİMLERİN GÖRÜNEN YÜZÜDÜR..
.
.

Rusya’daki Üçüncü Roma hareketi; SNOR; Pan-Slavism; Kartal ve Haç

http://www.turkbilimi.com/rusyadaki-ucuncu-roma-hareketi-snor-pan-slavism-kartal-ve-hac/

.

Knezlikten Çarlığa, Çarlık’tan Kominizm’e, Kominizm’den Cumhuriyet’e UKRAYNA tarihi.

Knezlikten Çarlığa, Çarlık’tan Kominizm’e, Kominizm’den Cumhuriyet’e UKRAYNA tarihi.

.

KİRİL- LATİN SAVAŞI

KİRİL- LATİN SAVAŞI

.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi