BEYAZ, KIRMIZI, SİYAH İNSAN SOSYAL GÜÇ SINIFLARI..

İnsanlar yaşadıkları coğrafyanın oluşturduğu renklere sahiptir, insan renkleri yaşadıkları coğrafyadaki güneşin ve rüzgarın etkisi ile oluşur.
Tarihin geçmiş sayfalarından günümüze insanlarda sosyal renk tanımlaması yapılmıştır, bu tanımlama bir sınıflandırmadır…
Sosyal toplum tanımlarında insanlara verilen üç renk sınıfı; beyaz, siyah, kırmızı son yüzyılın sosyal güç sınıflandırmasıdır..

 

Avrupa-Amerika tarihinde sosyal sınıf piramiti:

Beyaz insanlar; üst yönetici sınıf, genel olarak Avrupalı vahşi batının insanlarıdır..

Kırmızı-Kızıl insanlar; orta sınıf, ülkelerdeki yerli halklar, dünyayı eline geçirmek isteyen vahşi batının yerli düşmanları.

Siyah insanlar; alt sınıf, dünyanın en alt, gelişmemiş toplum  köle insanları.

SİYAH İNSAN SINIFI; İnsanın siyah olması güneşin ve rüzgarın etkisidir.
Antik resimlerde erkekler kadınlardan daha siyah gösterilmiştir..
Siyah insanlar, ortaçağ Avrupa egemen toplumlarda alt köle sınıf olarak görülmüştür.. siyah olmasının en büyük nedeni çalışma alanlarının güneş etkisinde kalmasıdır, bu insanların barınma alanları da sınırlıdır.. bir çoğu ekvator bölgesi insanlarıdır.
Avrupa, siyah insanları insan olarak görmemiştir, Afrika’dan yakaladıkları köle siyahları hayvanat bahçesinde insan olmamış varlık olarak sergilemişlerdir, Avrupa’nın kölelik döneminde Negro “kara köpek” denmiştir.

BEYAZ İNSAN SINIFI; Eski bir tanımdır, güneş görmemiş, ya da güneş ve rüzgardan etkilenmemiş insanlardır.
Antik renkli resimlerde kadınlar beyaz-açık renkli gösterilmiştir, bu renk korunan kadın özelliğidir.
Çin antik sosyalinde kadınlar beyaz kalmak için kendilerini güneşte koruyan şemsiyeler icat etmişlerdir.
Orta çağda kendini üst sınıf olarak gören batı anlayışı oluşmuş, Amerika yerlileri işgalci vahşi Avrupalılara BEYAZ ADAM demişledirler, Avrupalılar kendi ülkelerine VAHŞİ BATI demişlerdir, bu sınıf diğer sınıfları kendilerine köle olarak görmektedir, beyaz insan anlayışı “korunan üstün ırk” tanımı oluşturmuştur.

Batının vahşet ordusuna “BEYAZORDU” denmiştir
https://en.wikipedia.org/wiki/White_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/White_people
ABD okul müfredatında beyaz üstünlüğü. ABD Okullarında İngiliz Dili Varyasyonunu Anlamak’ta, ülke çapında (ve dünya çapında) konuşulan çok çeşitli İngilizce türlerini tartışıyorlar. Okullarda kullanılan İngilizce versiyonu olan “standartlaştırılmış İngilizce”nin dilin varsayılan, nesnel versiyonu olmadığını, daha çok tarihsel olarak Beyaz insanlar olan toplumdaki baskın kültürel ve politik konumlarda bulunanlar tarafından konuşulan versiyon olduğunu kabul ediyorlar.
https://en.wikipedia.org/wiki/White_supremacy_in_U.S._school_curriculum
Beyaz üstünlüğü, beyazların diğer ırklardan üstün olduğu ve dolayısıyla onlara hükmetmesi gerektiği kuralıdır, Avrupa sömürgeciliği için temel bir gerekçedir.
https://en.wikipedia.org/wiki/White_supremacy
https://en.wikipedia.org/wiki/White_nationalism
Jim Crow yasaları , Güney Amerika Birleşik Devletleri’nde ırk ayrımcılığını uygulayan eyalet ve yerel yasalardı.
Güney yasaları, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, beyaz Güney Demokratların çoğunlukta olduğu eyalet yasama meclisleri tarafından Yeniden Yapılanma döneminde Afrikalı Amerikalıların elde ettiği siyasi ve ekonomik kazanımları haklarından mahrum bırakmak ve ortadan kaldırmak için çıkarıldı. Jim Crow yasaları 1965’e kadar uygulandı (halen Avrupalı beyaz halk tarafından zaman zaman uygulanmaktadır). Beyaz-Ak kuvvetler batının kuvvetleri olarak birçok ülkede siyasi topluluklar oluşturmuştur.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Crow_laws
http://ib.frath.net/w/SNOR

KIRMIZI İNSAN SINIFI; Antik dönemden beri kullanılmış değişken bir tanımdır.
Bu sınıf tanım değiştirmektedir.. kırmızı insan sınıfları, Avrupalılar Amerikan yerlilerine “kızılderili” demişlerdir.
Güneşe inananlar; Bu insanlar bayraklarına kırmızı güneş koymaktadır.
İşçi sınıfı tanımlaması; Rusya’da doğmuş yeni bir tanımdır., bu sınıf Avrupalıların Asya’daki insanlara yaptığı baskı sonucu ortaya çıkmıştır, yerli halktan oluşan orduya “KIZILORDU”denmiştir.
Bu topluluklar bayrakları kırmızı ve üzerinde yıldızları sarı renkte gösterenlerdir, bu sınıf 1900 yılından sonra oluşturulmuştur.

YENİ ÇAĞDA BEYAZ-AK VE KIRMIZI SAVAŞLARI
Kendini üstün ırk gören Avrupa kendine bağlı üstün toplum tanımında “beyaz-ak toplumlar” ve savaş güçleri oluşturmuştur, bunun sonucunda Asya’da “Beyaz güçler” ile savaşan “Kızıl güçler” oluşmuştur, bunlardan Rusya ve Çin en büyük gücü oluşturmuştur, Rusya, Kızıl güçler’in doğuşundan sonra 2. dünya savaşında batının karşısındaki en büyük güç olarak görünmüştür, günümüzde Çin kızıl gücü Avrupa’nın karşısındaki en büyük güçtür..

SARI VE TURUNCU SOSYAL TOPLUMU
Avrupa’nın kızıl güçlere karşı “ak-beyaz güçlerden farklı “sarı” ve “turuncu” sosyal hareketleri de olmaktadır, ve bazı hareketlere “turuncu hareket” tanımlaması yapılmıştır, bu renkler yumuşak geçiş renkleridir.

AK BEYAZ GÜÇLER- Avrupa birleşik güçleri
Müttefik müdahaleci devletler: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, kominizm öncesi Rusya….
Osmanlı devletini bu güçler yıkmıştır.
Günümüzdeki Rusya, Çin ve İran devletlerini bu güçler oluşturmuştur.
Kominizm sonrasında Rusya ve Çin kızıl güç olarak tanımlanmıştır….
https://en.wikipedia.org/wiki/White_movement

KIRMIZI GÜÇLER
Avrupa’nın Asya’daki işçi sınıfına verdiği isimdir, daha sonra kominist yönetimlerde askeri güç olarak kullanılmıştır, toplumları eşitlemek için çok sayıda insan sürgünlerde cezalandırılmış öldürülmüş ve soykırıma uğramıştır, Rusya’da başlayan bu durum sonra Çin’e ve 2. Dünya savaşı sonrasında da Beyaz Sınıf’ın karşısına güç olarak çıkmıştır, Rusya’da kısmen dağılmış ise de tekrar toparlanma sürecindedir, Çin ise güçlenerek beyazların dünyadaki rakibi haline gelmiştir.

KARA LİSTE İNSANLARI
Kara liste toplumdaki suç listesi oluşturmadır, bazen hiç suçu olmayan insanlar bu kara listeye dahil edilirler.
– Bireysel kara listeler, kişilerin suçlu tanımladıkları kişilerdir.
– Devlet ve güçlerin kara listeleri listeye dahil edilen insanların sosyal yaşamlarını sınırlar.
– Toplumsal kara listeler de vardır, bu kara listeler devlet tarafından önlenememektedir, aslında devletlerin göz ardı ettiği listelerdir, bu özellikle çürük devletlerde olur, Afrika’daki albino-beyaz doğan insanlar buna örnektir, albino doğdukları için halk tarafından her türlü işkenceye tabi olurlar, onlara işkence eden suçlu olmaz..
.

Rusya’daki Üçüncü Roma hareketi; SNOR; Pan-Slavism; Kartal ve Haç

http://www.turkbilimi.com/rusyadaki-ucuncu-roma-hareketi-snor-pan-slavism-kartal-ve-hac/

KACAR TÜRKLERİNİ YIKIP YERİNE PEHLEVİ HANEDANLIĞININ GETİRİLMESİ – İRAN VE GÖRÜNEN KÖY

KACAR TÜRKLERİNİ YIKIP YERİNE PEHLEVİ HANEDANLIĞININ GETİRİLMESİ – İRAN VE GÖRÜNEN KÖY

Üçlü ittifak, Rusya-İngiltere-Fransa ve I. Dünya Savaşı’na yol açan olayların sonuçları.

Üçlü ittifak, Rusya-İngiltere-Fransa ve I. Dünya Savaşı’na yol açan olayların sonuçları.

EY BATILILAR… KÖLELERİNİZ EFENDİNİZ OLDU….

EY BATILILAR… KÖLELERİNİZ EFENDİNİZ OLDU….

.
.

Amerikan siyasi gücü Beyaz – Ak (monarşik-tek yönetici) hareketleri ve Rusya Beyaz Ordu’su

Amerikan siyasi gücü Beyaz – Ak (monarşik-tek yönetici) hareketleri ve Rusya Beyaz Ordu’su

.
.

TERÖR GURUPLARI

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Terror

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Terror
.
.
.
.
.

BAĞLANTILAR
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Khan_bin_Küchük
https://en.wikipedia.org/wiki/Chimgi-Tura
https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_of_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_Judaism
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Koine_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Romaniote_Jews
https://en.wikipedia.org/wiki/Yevanic_language
http://ib.frath.net/w/Qurultai
http://ib.frath.net/w/Silk_Road_League
http://ib.frath.net/w/CMAEC

Hakkında Türk Bilimi