ev / genel / EY BATILILAR… KÖLELERİNİZ EFENDİNİZ OLDU….

EY BATILILAR… KÖLELERİNİZ EFENDİNİZ OLDU….

.
Kölelik tarihine baktığımızda tarihte bilinen en büyük köle devri batı dünyasındadır…
Büyük Roma İmparatorluğu’nun 100/40 yüzde kırkı köledir..
Ortaçağ’ın yeni çağ’a döndüğü dönem Avrupa’nın Afrika halkını Amerika’ya köle olarak taşıması tarihin en son büyük köle ticareti olayıdır…
.
Zaman içerisinde kölelik kaldırılmıştır…
Köleliğin kaldırılması batı dünyasında yeni köle arayışı oluşturmuştur…
.
Batı dünyasının yeni köle anlayışı UCUZ İŞÇİLİK OLAN ÜLKELER olmuştur..
Bunların başında nüfusu 1.5 (birbuçuk) milyona yaklaşan Çin en ucuz işçilik ile en büyük iş üretim alanıdır..
.
Avrupa’lı zengin üreticiler de Çin’in bu özelliğini kullanmışlardır…
.
Çin ile Avrupa’nın yakın tarihine bir göz atalım…
.


.
Avrupa’nın en büyük savaş tarihi din savaşları tarihidir, Büyük Roma devletinin parçalanması da din ayrımı ile olmuştur, İSTANBUL-Konstantinoplis Hıristiyan olmayan Roma İmparatorluğunda Hıristiyanlığı kabul ederek Roma’dan ayrılmış, hatta Roma ile din savaşları yapmıştır…
.
Bizans 1100 (binyüz) yıl Hıristiyanlığın yönetim merkezi olmuştur. Bizans ile en büyük din savaşları Hıristiyan- Müslüman savaşlarıdır.
.
Önce Roma yönetiminin sonra Müslüman Türkler’in Bizans ile savaşlarında Müslüman Türkler 1453 yılında Bizans’ı ortadan kaldırmışlar ve o tarihten sonra Roma yönetimi Hıristiyanlığın yönetim merkezi olmuştur.
.
Müslümanlık doğuşundan itibaren Çin ile yaptığı ticaret hareketlerinde Çin’de Müslümanlık yayılmaya başlamış bundan sonra Avrupa’lı Hıristiyanlar Çin’de kendi dinlerini yaymaya ve kendi ticaret yollarını oluşturmaya çalışmışlardır.
.
1900 lerde Çinde İslamiyet halk tarafından benimsenmiş, Hıristiyan misyonerler ise dışlanmıştır.. bunun üzerine Avrupa’lı Hıristiyan toplumu ülkeler birleşerek Çin ile ÇİN HAÇLI SAVAŞI başlatmıştır, Çin’i Hıristiyan yapamayan batılılar KOMİNİST yapmışlardır.
Çin hala kominizm ile yönetilmektedir…
.
Bir dönem DOĞU BLOKU-BATI BLOKU olarak ikiye bölünen dünyada RUSYA KOMİNİZMİ çöktükten sonra adeta köle gibi çalışan ucuz işçiliğin merkezi Çin olmuştur, bunun üzerine Batılılar bütün üretim sanayilerini Çin’e taşıyarak ucuz maliyetli üretimler yapmışlardır.. fakat bir zaman sonra Çin dünyanın üretim merkezi olmuş 1.5 milyon nüfuslu üretim devi dünyanın bütün üretimlerini yaparak güçlenmiş ve günümüzde dünyanın en güçlü ülkesi Amerika’nın önüne geçmiştir.
.
Ucuz işçilikten dolayı Çin insanını köle olarak gören Avrupalı’nın artık karşısında ondan güçlü bir Çin devleti olmuştur, bunu yapan Avrupa’nın para ve ticaret sistemidir.
.
Günümüzde:
Çin dünyanın üretim merkezi olmuştur.
Çin parası yatırım parası olmuştur.
Çin dünyanın bilim merkezi olmuştur.

Kısacası artık “BATI ÇİN’İN KÖLESİDİR”…
Bir zamanlar bedava işçilik için Çin’e göç eden batının sanayisi batıyı teslim almış ve batıya artık köle değil efendi’dir.. ÇİN BATI’NIN EFENDİSİDİR.
.
Milli ruh taşımayan yönetimler çökmeye mahkumdur…
Para insanların yöneticisi olur ise insanlık biter..
.

Akdeniz’de Batıyı yöneten Doğulular

Akdeniz’de Batıyı yöneten Doğulular

.

AMERİKA NE ZAMAN KENDİSİNİ YARGILAYACAK….

AMERİKA NE ZAMAN KENDİSİNİ YARGILAYACAK….

.

Batan gemisini terk eden Avrupalılar

Batan gemisini terk eden Avrupalılar

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi