Fransa ve Yahudi Fransızca “Tüm Yahudiler birbirlerinden sorumludur”

.
Abbasiler döneminde Fransa ile ittifak tarihi; Hilal ve Zambak Hıristiyan-Müslüman birlikteliğidir.
Fransız Karolin dönemi Fransız Hıristiyan yönetimin Müslüman Abbasiler yönetimi ile iş birliği yaptığı dönem olarak tarihe geçmiştir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbasid–Carolingian_alliance

Orta Çağ’da İtalyan zenginliği ve etkisi büyüdükçe, birçok Floransalı, Cenevizli ve Venedikli tüccar, bankacı ve zanaatkâr, genellikle aile şubeleri aracılığıyla Fransa’nın her yerine yerleşti. Önemli İtalyan diasporasının bölgeleri, Paris ve Flanders’a kadar kuzeye yayıldı. Ancak bu Fransız küresel nüfusunun bir yüzdesi kadar değildi.
Fransa’da yerli nesillerin yok edilmesi:
Bu İtalyan göçü, “önceki nesiller asimile edildikçe” Rönesans boyunca daha da gelişti. İtalyan sanatçılar, yazarlar ve mimarlar, Fransız monarşisi ve aristokratları tarafından çağrıldı, bu da önemli bir kültür alışverişine yol açtı, ancak bu, popüler sınıfların kitlesel bir göçü değildi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Italians_in_France..

Saint-Benoît
Kilise okulları, esasen katolik olan Lâtin çocuklarının mezheplerine bağlı kalmalarını sağlamaya çalışırken Cizvitlerin Saint-Benoît Okulu Katolik mezhebinden olmayanlara da bu mezhebi öğretmek, onlar arasında bu mezhebi yaymak gibi şümul sahası geniş bir
hedef”
1362’de, Galata’daki Kemeraltı sokakta henüz bir Ceneviz kolonisiyken başlar.
Üstelik başlangıçta Saint-Benoît, Fransız değil; bir İtalyan (Ceneviz) kurumudur.
Monte Cassino’daki Benedikten manastırına bağlı Cenova’lı rahibeler tarafından kurulan Santa-Maria della Misericordia (Monastero della Cisterna de Pera – Pera Sarnıcı Manastırı olarak da bilinir) isimli bir manastır, bugünkü kurumun temelini oluşturmaktadır. Osmanlılar 1453 yılında İstanbul’u aldıklarında imtiyazlar aksamadan devam etmiştir.
Bu dönemin yegâne maddi hatırası, okul girişindeki çan kulesinden ibarettir.


.
Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in oğlu (1326) Orhan Bey Bursa’yı fethettiği zaman, savaş sebebiyle şehirden kaçan Yahudiler, savaş sonunda geri döndüler.
Orhan Bey ve kardeşi Alaeddin, sanayi, ticaret ve maliyede başarılı olduklarına inandıkları Yahudilere özel ilgi gösterince Şam ve Bizans’tan da birçok Yahudi bu topraklara göç etti.
.
“””Yahudilerin, din ve geleneklerini rahatça sürdürebilmek için kendilerine ait bir mahalle edinme arzusuna, Orhan Bey sıcak bakınca bir Yahudi mahallesi kuruldu ve bu mahalle diğer Yahudi mahallelerine örnek teşkil etti.

Yahudiler Bursa’nın yanı sıra, ülkenin her yerinde mülk ve tarla sahibi olabiliyordu; bunun karşılığında, dinî görevi olan veya hükûmette çalışanlar dışındakiler, “haraç” adı altında vergi ödüyorlardı.

1354’te Gelibolu
1360’ta Ankara
1361’de Edirne
1422’de İzmir
1429’da Selanik
1453’te İstanbul fethedilince “””
.
Bu şehirlerdeki göçmen Yahudiler Osmanlı genelindeki Yahudi nüfusunu da artırmış oldu ve Osmanlı devleti dünya Yahudilerinin ülkesi haline geldi.
Edirne’deki Yeşiva (Yahudi din okulu) ülkenin her yerindeki Yahudi öğrenciler için bir eğitim ve kültür merkezi oluşturdu.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Osmanlı_İmparatorluğundaki_Yahudilerin_tarihi
.
Elhamra 1492
“Elhamra Kararnamesi, Kastilya ve Leon Kraliçesi I. Isabel ile Aragon Kralı II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492’de Elhamra Sarayı’nda imzalanarak ilan edilen ve İspanya’da yaşayan Yahudiler’in kovulması kararını, gerekçeleriyle birlikte ifade eden belgedir.

Bu kararnameye göre Yahudi dinine mensup olan ya da kökenleri bu dine inanmış halka dayanan herkes İspanya’yı terk edecek; yanına altın, para vb. ziynet eşyası almayacaktır.
Kararnamenin muhataplarına ülkeyi terk etmek için 31 Temmuz tarihine kadar süre tanınmış ve bu süre sonunda da ülkeyi terk etmeyenlerin idam edileceği belirtilmiştir.

Bu tarihten bir yıl sonra yine II. Ferdinand’a ait olan
Sicilya (1493’te), beş yıl sonra da
Portekiz (1497’de) aynı uygulamayı gerçekleştirecektir.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Elhamra_Kararnamesi”
.
Osmanlı topraklarına toplu Yahudi göçü dışında başka toplu göçler de olmuştur.

1376’da Macaristan’dan
1394’te Fransa’dan
15. yüzyılın başında Sicilya’dan
1420’de Venedik’ten
1470’te Bavyera’dan
kovulan veya kaçan Yahudiler, kurtuluşu Osmanlı topraklarına sığınmakta bulmuştur.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Osmanlı_İmparatorluğundaki_Yahudilerin_tarihi
.


.
1789 yılındaki Fransız Devrimi sonrasında Fransa, Yahudi nüfusunu özgürleştiren ilk Avrupa ülkesiydi (devrimin kazananı Yahudilerdi).
1919’dan önce, Yahudi nüfusu büyük ölçüde Paris’teydi; birçoğu Fransız kültürüne tamamen özümsemiş olmaktan gurur duyuyor ve lüks bir alt grup oluşturuyordu.
Ancak, daha geleneksel bir Yahudilik, 1871’de Almanya tarafından alınan ve 1918’de I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa tarafından toplanan Alsace-Lorraine’de yapıldı.
Ayrıca, 20. yüzyılın başlarında Rusya ve doğu ve orta Avrupa’dan çok sayıda Yahudi mülteci ve göçmen geldi.
Fransız Yahudiliğinin karakterini 1920 ve 1930’larda değiştirdi.
Fransız kültürüne tam asimilasyonla daha az ilgilendiler.
Bazıları Siyonizm, Halk Cephesi ve Komünizm gibi yeni nedenleri destekledi (ikincisi Fransız siyasi solu arasında popülerdi).
https://en.wikipedi0.org/wiki/History_of_the_Jews_in_France

Alliance Israelite Universelle
“””Paris uluslararası tabanlı Yahudi Fransız devlet adamı tarafından 1860 yılında kurulan örgüt”””
Adolphe Cremieux; Dünyanın dört yanındaki Yahudilerin haklarını korumak için kurulmuş teşkilat.
Örgüt,   “””Akdeniz, İran ve Osmanlı Devleti’nde”””    eğitim ve mesleki gelişim yoluyla Yahudi kendini savunma ve kendi kendine yeterlilik ideallerini desteklemektedir .
19. ve 20. yüzyılın başlarında “Yahudi çocuklar için Fransızca dil okulları kurulduğu belirtiliyor”.

Organizasyonun sloganı; “”Tüm Yahudiler birbirlerinden sorumludur””; Yahudi haham tedbir Kol yisrael arevim ze Laze
Fransızca olarak “Tous les İsrailliler sont les solidaires uns des autres”
Türkçe tercümesi ( “Tüm Yahudiler birbirlerinden sorumludur”).

Alliance Israélite Universelle, dünya çapındaki Yahudilerin insan haklarını korumak amacıyla 1860 yılında kurulan Paris merkezli uluslararası bir Yahudi örgütüdür. Yahudilerin öz savunma ve kendi kendine yeterlilik ideallerini eğitim ve mesleki gelişim yoluyla desteklemektedir. Örgüt,19. ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunda, Akdeniz’de, İran’da Yahudi çocuklar için Fransızca eğitim veren okullar kurmasıyla tanınıyor.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Alliance_Israelite_Universelle

.
1860 yılında İttifak İsraillileri Universelle, Orta Doğu Yahudilerini Fransız eğitimi ve kültürü ile ilerletmek için bir ” görev uygarlığı ” başlattı.
Tetouan Pariste ilk okulu açtı.
1862 yılında Fastaki dernek toplumunun asıl üyeleri Yahudi’ydi ve üye sayısının en fazla olduğu kişi bu inanca aitti, ancak dernek, önde gelen birçok Hıristiyan’ın sempati ve işbirliğinden yararlandı. İzahnamede belirtildiği gibi, toplum programı, Yahudilerin baskıcı ve ayrımcı yasalardan, siyasi engellerden ve zulme maruz kaldıkları ülkelerdeki savunmasından kurtulmalarını içeriyordu.
1864 yılında Bağdat’ta bir İttifak okulu açıldı .
Hedeflerine ulaşmak için, toplum, basın yoluyla ve Yahudilerin tarihi ve yaşamı üzerine çalışmaların yayınlanması yoluyla bir eğitim kampanyası sürdürmeyi teklif etti.
Ancak başlangıçta, toplumun diğer ülkelerdeki ezilen kardeşlerine yardım getirmek için kabul ettiği eylem seyri, onların adına dost hükümetlerin müdahalesini güvenceye almaktı.
1867 gibi erken bir tarihte Fransa , İtalya , Belçika ve Hollanda hükümetleri İsviçre ile mevcut anlaşmaların yenilenmesini sağladı.o ülkenin Yahudilere tam medeni ve siyasi haklar vermesi şartına bağlı.
1878 yılında İttifak temsilcileri önce Balkan Yarımadası’nda Yahudilerin durumunu koydu Berlin Kongresi’nde hangi bir sonucu olarak, Berlin Antlaşması o öngörülen Romanya , Sırbistan ve Bulgaristan ayrım herhangi dine karşı yapılmalıdır medeni hakların dağılımı .
.
1870 yılında, İttifak’ın israil evreninin kurucu üyesi olan Charles Netter, Osmanlı İmparatorluğu’ndan hediye olarak bir toprak parçası aldı ve Filistin’de kurulmadan önce bir Yahudi okulları ağı olan Mikveh İsrail tarım okulunu açtı, arasında İsrail Devleti’nin. Osmanlı Orta Doğu, İran ve Kuzey Afrika’da 60’ın üzerinde İttifak okulu işletildi ve yoksul ailelerden gelen Yahudi çocuklara resmi ilköğretim okulu ve mesleki eğitim sağladı. Öğretmenlerin çoğu, İttifak öğretmenliği eğitim okullarında Türkiye ve Fransa’da eğitim gördü.
1882 yılında okullar üzerinde İttifak Israelite Universelle okul yapısı, Yafa Yolu içinde Kudüs Zamanla İttifak’ın faaliyetleri eğitime odaklandı ve özellikle Yahudilerin refahını arttırdı.
1900’e gelindiğinde, İttifak İsrailliler Universelle, 26.000 birleşik öğrenci nüfusu ile 100 okul işletiyordu.
En büyük çabaları Fas, Tunus ve Türkiye’de yoğunlaştı.
1914’te Fransızca Filistin’de konuşulan en popüler üçüncü yabancı dildi.
Sadece Fransızca’da yıllarca öğretildikten sonra, okullar, on birinci Siyonist Kongre’nin ısrarının ardından, İbranice’nin modern yeniden canlanmasının ortasında öğrencilerine İbranice öğretmeye başladı.
Müfredata dahil edildi.

İsrail’deki okullar:
İttifak kız okulları Kudüs’te, 1935’te
İttifak israilli universelle bugün İsrail’de onlarca okul ve eğitim programı işletmeye devam ediyor.
Tarihi okullar
Alliance Yüksek Okulu,
Tel Aviv ,
İsrail Birliği’ne Universelle Yüksek Okulu Haifa ,
René Cassin Lisesi’ni ve Braunshweig Muhafazakar Lisesi’ni Kudüs.
Ağ ayrıca Kudüs’te sağır öğrencilerin, Yahudilerin ve Arapların çeşitli zihinsel ve fiziksel engellilerin birlikte çalıştığı, Sağırlar Okulu’nu da içermektedir.
Mikve İsrail Gençlik Köyü, bir devlet lisesi, yaşam ve doğa bilimleri, çevre bilimleri ve biyo teknoloji konularında uzmanlaşmış devlet din lisesi; ve 2007 yılında İsrail ve Fransız hükümetlerinin ortak bir girişimi olarak kurulan bir Fransız-İsrail lise.
.
.
Frankish–Abbasid Alliance 700s–800s
Franco-Mongol Alliance 1220–1316
Franco-Scottish Alliance 1295–1560
Franco-Polish Alliance 1524–1526
Franco-Hungarian Alliance 1528–1552
Franco-Ottoman Alliance 1536–1798
French–Anglo Alliance 1657–1660
Franco-Indian Alliance 1600s–1700s
French–Anglo Alliance 1716–1731
Franco-Spanish Alliance 1733–1792
Franco-Prussian Alliance 1741–1756
Franco-Austrian Alliance 1756–1792
Franco-Indian Alliances 1700s
Franco-Vietnamese Alliance 1777–1820
Franco-American Alliance 1778–1794
Franco-Persian Alliance 1807–1809
Franco-Prussian Alliance 1812–1813
Franco-Russian Alliance 1892–1917
Franco-Polish Alliance 1921–1940
Franco-Italian Alliance 1935
Franco-Soviet Alliance 1936–1939
Western Union 1948–1954
North Atlantic Alliance 1949–present
Western European Union 1954–2011
European Defence Union 1993–present
.
.
İsrayel-İsrayil Alliance; anlaşma akdi…
.

“Fransız okulları, Türk milletine büyük çalışmalarda bulunmuştur. Biz, hepimiz Fransa’nın kültür kaynağından içtik. Ben bile çocukken bir süre bir Fransız okuluna gittim. Fakat  yabancı okullarının görev sınırlarını aştığını, görevlerinden çıktıklarını, kanunî olmayan propaganda amaçları izlediklerini ve bunun için halkımızın Türk olmayan kesimlerine dayandıklarını gördük.” Mustafa Kemal Paşa
https://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/kultur-hakkinda
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINDA OSMANLIDAN KALMA BİR FRANSIZ TUTKUSU VARDIR.. BUNLAR FRANSIZ OKULLARININ TÜRK İNSANINA ETKİSİDİR.

1904 senesi itibarıyla Fransa Osmanlı Devleti’nde Fransızca (Yahudi Fransızca) eğitim yapan ve bünyesinde 62.336 öğrenci bulunduran çok sayıda okula yardım yapmaktaydı ve bunların 6.668’i İstanbul ve yöresinde yer alıyordu.
Bu tablo Osmanlıyı kimin yıktığı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda kimin etkili olduğu görülmektedir.

“Alliance Française”nin bir üyesi yaptığı bir konuşmada “Fransız dili Fransız alışkanlıkları sağlar, Fransız alışkanlıklarıysa Fransız ürünlerinin alınması demektir. Fransızca bilen kişi de Fransa’nın müşterisi hâline gelir.”

Fransız okullarında bulunan öğrenciler, “Fransa’nın tarih ve coğrafyasını, Fransız dağlarını kendi ülkelerininkilerden daha iyi bilirler. Fransız dağlarını ve nehirlerinin kollarını tanırlar. İthal ve ihraç ettiği maddeleri en ince teferruatına kadar bilirler. Öğrenciler kendi ülkelerinin tarihinde okumadıkları şeyleri Fransız tarihinden okurlar.”

Mühim not

Osmanlı devletinde ölen Yahudi vatandaşların bir çoğunun mezar taşlarında Fransızca yazılar vardır…

Zaman içerisinde Yahudiler Fransızca yerine İngilizceyi resmi dil kabul etmişlerdir, “GÜNÜMÜZDE DÜNYA DİLİ YAPILMAK İSTENEN İNGİLİZCE  YAHUDİ DESTEKLİ DİLDİR” ve dünyanın en büyük borsası olarak LONRA borsasını oluşturmuşlardır.
.


.

Antik Avrupa’da Turanlar-Touranies-ve Turan ülkesi-Touraine MÖ-100

Antik Avrupa’da Turanlar-Touranies-ve Turan ülkesi-Touraine MÖ-100

Osmanlı’nın topraklarındaki bilgi ağı Fransız postaneler 1812-1923

Osmanlı’nın topraklarındaki bilgi ağı Fransız postaneler 1812-1923

.

Vagon-Li Olayı, 1933 yılında Vagon-Li Şirketi’nin müdürünün Türkçe konuşan memuruna şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bildirilerek, para ve işten uzaklaştırma cezaları vermesiyle başlamış olaylardır.

Vagon-Li Olayı, 1933 yılında Vagon-Li Şirketi’nin müdürünün Türkçe konuşan memuruna şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bildirilerek, para ve işten uzaklaştırma cezaları vermesiyle başlamış olaylardır.

.

Frigya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.

Frikya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi