AKİL, ASİL VE ADİL “AZERBAYCAN KAFKAS ORDUSU”NUN “HİÇ SİVİL ÖLÜMÜ OLMADAN” TARİHE GEÇECEK ŞANLI BAŞARISI

Dünyada böyle bir savaş olmamış ve olamaz…
İşgal edilmiş topraklarını elinde silah olmayan hiç bir sivil kişiye zarar vermeden, sadece askeri düşman varlığını bertaraf eden ve Ermenilerin savaş meydanındaki yenilgilerini sivilleri katlederek savaş suçu oluşturmasına rağmen bu adil savaşı şanlı AZERBAYCAN TÜRK ORDUSU kazanmıştır…

Biz, Türk ve kardeş ülke insanı olarak Azerbaycan’ı, savaşı yöneten sayın Başkan Aliyev’i ve savaşan şanlı Türk askerlerini kutluyoruz..

Bu gün 10 Kasım 2020, Azerbaycan ordusu şanlı bir zaferi Azerbaycan Türk halkına ve onları bağrında hisseden kardeşlerine hediye etmiştir.
Dileriz ki, antlaşma sonucu bölgeye huzur ve güven getirir.

Bu sonuç, bölgede Türk varlığının kendi hak ve hürriyetlerini başkalarının hak ve hürriyetlerine zarar vermeden koruyabileceği gücünün dünyaya ispatıdır..

1929 yılında Nahçivan ile Karabağ’ı birbirine bağlayan Megri bölgesi, Ermeni asıllı Azerbaycan Komünist Partisi Başkanı tarafından kanunsuz bir şekilde Ermenistan’a verilmişti.
Herhangi bir seçim veya oylama olmaksızın kanunsuz bir talimatla verilen bu toprak da barış görüşmelerinde.

TÜRK MİLLETİ AKİLDİR
TÜRK MİLLETİ ASİLDİR
TÜRK MİLLETİ ADİLDİR

Hakkında Türk Bilimi