Okyanuslarda Bilge insan medeniyetinin oluşturacağı yeni adalar… .

.
İnsanlık medeniyeti önceleri kağıt kullanımı demektir…
Önceki medeniyet döneminde, kağıt, bilgilerin kaydedildiği alanlardı….
Günümüzde bilgisayarların hafızaları artık kağıt medeniyetinin yerini aldı.., kağıt kullanımı şimdi ambalaj sanayinin kullandığı ham maddedir…


.
Günümüz medeniyetinin yeni göstergesi plastik kullanımıdır..


Öyle ki Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler plastik atıklarını yeniden sanayiye kazandırma çalışmaları yapmaktadır..
.


Günümüzde medeniyet şehirlerindeki atıkları taşıyan nehirler tarafından okyanuslara akıtılan plastik atıklar okyanuslarda büyük çorba kütleleri oluşturmaya başlamıştır…
.


.
Gelecek yıllarda okyanusların dairesel dönüşümlü akıntı merkezleri birer plastik adasına dönecektir..
Bu kaçınılmazdır..


.
İnsanlığın medeniyet göstergesi sayılan sanayisi gelişmiş ülkeler atıkları ile dünyayı yaşanmaz hale getireceklerdir…, çünkü bu ülkeler, ekonomi gücünü de ellerinde bulundurmaktadır ve dünyanın yeni yönetimine ekonomisi güçlü olan medeniyetler hakimdir ve de Gelecek; daha vahim şeklide “Bu güçlerin elinde çöp haline gelecektir”..
.

Yeni sosyal yaşamda, “İnsanlık kendini tüketiyor”…!!!!!.

.

Gelişmiş ülkeler plastik çöplerini gelişmemiş ülkelere para ile satmaktadır…

Türkiye İngiltere’nin plastik çöplerini alan ülke konumundadır, bu konuda basına yansıyan haber başlıkları.

Türkiye Nasıl Oldu da İngiltere’den En Fazla Plastik Çöp İthal Eden İkinci Ülke Oldu?

İNGİLTERE’NİN TONLARCA ÇÖPÜNÜ TÜRKİYE ALIYOR

.

Naylon bir dünyaya yolculuk….

Naylon bir dünyaya yolculuk….

.

Türkiye’de yerli yapım örülmüş pazar filesi devri… Haydi bayanlar; Üretin.

.

Hakkında Türk Bilimi