Osmanlının yıkılma yılları ve Emanuel Caraso 1862-1934

Emanuel Carasso veya Emanuel Karasu (Selanik’te 1862-1934 Trieste) Osmanlı avukat ve tanınmış bir üyesiydi Sefarad Carasso ailesi arasında Osmanlı Selanik (şimdi Selanik, Yunanistan). Ayrıca Jön Türklerin önde gelen bir üyesiydi.
Adı ayrıca Karaso, Karassu ve Karasso olarak da yazılmıştır.
Karasu formu, adının Türkleştirilmesidir, yani tam anlamıyla ‘kara su’ anlamına gelir.

Selanik’teki ‘Makedon Risorta Masonik lojmanının kurucusu’ ve daha sonra ‘başkanıydı’ ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki masonik harekete öncülük etti, mason locaları ve Selanik’te diğer gizli topluluklar arasında sempatizanlarına yönelik toplanma yerleri oldu, Talat Paşa gibi Genç Türklere liderlik etti.””

Karasu, daha sonra Birlik ve İlerleme Komitesi’nin (CUP) bir parçası olan ‘Osmanlı Özgürlük Derneği’nin ilk gayrimüslim üyelerinden biriydi ; CUP iktidara geldiğinde Osmanlı parlamentosunda Selanik milletvekili oldu.””

Osmanlı hükümetinde kendisine çeşitli pozisyonlar teklif edildi, ancak onları geri çevirdi. Karasu, Sultan Abdülhamit’e Nisan 1909’da yaptığı ifadesini söyleyen üç kişiden biriydi.

Türkiye’deki çeşitli Yahudi örgütlerinin işbirliğinde çalıştı ve Türk Yahudilerinin önce Türk, ikinci sırada Yahudi olduğu konusunda ısrar etti.
“”İtalyan-Türk Savaşı’nı sona erdiren anlaşmayı müzakere eden komitenin ve Selanik şehrini uluslararasılaştırma komitesinin üyesiydi.
Atatürk yönetimi lehine kayboldu ve İtalya’ya gitti !!!
(Benzer bir örnek; General Harrington, birleşik krallık işgal kuvvetleri komutanıdır Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra istanbul’dan ayrılmıştır)..””

https://en.wikipedi0.org/wiki/Emmanuel_Carasso
.
Emanuel Karasu (ya da Emanuel Karaso, sonradan Emanuel Carasso; d. 1862, Selanik – ö. 1934, Trieste), Yahudi asıllı Osmanlı avukat ve siyasetçi.

Jön Türkler’in tanınmış üyelerindendir.
Tanınmış bir Yahudi kökenli tüccar ailenin mensubu idi.
Hukuk eğitimi aldı ve Selanik’te avukatlık yapmaya başladı.

Karasu, Selanik’teki Makedonya Risorta Masonik Locası’nın kurucusu ve sonraki başkanıdır, Osmanlı Devletinde masonik faaliyetlerin öncüsüdür.””

Masonik localar ve bazı gizli cemiyetler, Selanik’te devrimci radikal görüşlere sahip ve aralarında Talat Paşa’nın da bulunduğu Jön Türkler’in duygudaşları arasında bir buluşma yeriydi.””

Karasu, Selanik’te avukatlık yaparken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Cemiyetin Müslüman olmayan ilk üyelerindendir.

Cemiyet, 1908 yılında II. Meşrutiyet ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin idaresinde söz sahibi olunca Karasu da Selanik’ten Meclis-i Mebusan’a girdi.
Karasu, Sultan II. Abdülhamid’e Nisan 1909’da halini (tahttan indirilmesini) bildiren dört kişiden biriydi.
1912’de Selanik’ten, Balkan Harbi’nde Selanik Yunanistan’a kaybedilince 1914 yılında İstanbul’dan mebus seçildi.

Türkiye’deki değişik Musevi kuruluşlarının işbirliği yapması için çalıştı
Türk Musevi’lerinin önce Türk sonra Musevi olduklarında ısrarcı oldu ve Osmanlı Filistin’inde Siyonist iskânına karşı oldu.
İtalya – Türkiye Savaşının antlaşma ile bitirilmesi için görüşmeler yapan ve Selanik’in enternasyonal bir şehir olmasına çalışan komitenin üyesiydi.
Mondros Mütarekesi sonrasında İtalya’da Trieste’ye yerleşti ve 1934 yılında aynı yerde öldü.

Arnavutköy’de Yahudi mezarlığında gömülüdür.

1912 yılında, Balkan Savaşları sırasında Selanik’ten Fransa’ya göç eden ve Danone grubunun kurucusu İzak Karasu’nun (Isaac Carasso) amcasıdır ve Daniel Carasso’nun büyük amcasıdır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Emanuel_Karasu

Hakkında Türk Bilimi