Ankara Ahi Beyliği; Cumhuriyet ve adaletin tarihi 1290 – 1354

Ahî Evran 1171 – 12 Nisan 1261
Şeyh Nasirüddin Mahmud Ahî Evran bin Abbas (1171 – 12 Nisan 1261) Ahiliğin kurucusu sayılan debbağların (dericilerin) piri, 32 çeşit esnaf ve sanatkârın lideri.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Ahi_Evran
.
Fütüvvet teşkilatı 1180 – 1225
kuruluşu Abbasi Halifeliği dönemindedir.
Siyasi gücünden sonra gittikçe dini gücünü yitirmiş olan Abbasi Halifeliği, en-Nasır Lidinillâh Ebû’l-Abbas Ahmed’in halifeliği zamanında (1180 – 1225) “Fütüvvet” teşkilatı aracılığı ile yeni bir atılım yapma fırsatı bulmuştur.
Annesi Türk olan 34. Abbasi Halifesi en-Nasır Lidinillâh, bazı mutasavvıf bilginlerin etkisiyle, önceleri tepki gösterdiği “Fütüvvet” teşkilatına girmiş ve kısa sürede yeniden düzenlediği bu teşkilatın en büyük önderi olmuştur.
Halife en-Nasır Lidinillah, sadece sayıları oldukça kalabalık olan ve zaman zaman birbirleri ile çatışan inanç ve fikir topluluklarını “Fütüvvet” teşkilatı içinde toplayıp, manevi gücünü sağlamakla kalmamış, aynı zamanda bu teşkilatı siyasi emellerine aracı yaparak, itaat ettirme hakkını bütün İslam dünyasına yayma başarısını da göstermiştir.
O dönem önderi 34. Abbasi Halifesi olan Fütüvvet teşkilatında, üyeleri arasında Sultan I. Alaeddin Keykubad ve Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî de vardı.
Bir dönem ahilik Fütüvvet teşkilatının içinde örgütlenmiş ise de sonraları ayrı bir biçimde yapılanmış, Fütüvvet teşkilatı ortadan kalktıktan sonra da ahilik Anadolu’da varlığını uzun süre devam ettirmiştir.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Fütüvvet
.

Ahilik 1205
Kusursuz hareket ve kusursuz yaşam, yeni adıyla “Toplam Kalite”.
.
Bağdat’ta büyük üstadlardan ders alan Ahi Evran, Arapların kurduğu Fütüvvet Teşkilatı’ndan etkilenerek, 1205’te Anadolu’ya gelmesinden kısa bir süre sonra ilk olarak Kayseri’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur.
Bazı araştırmalar Ahiliğin Kırşehir’de ortaya çıktığını ileri sürer.
.
1 Ahilik, Anadolu’da köylere kadar yayılarak Anadolu’nun daha kısa sürede Türkleşip İslamlaşmasını sağlamıştır.
2 Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilerek hem İslami uyum kolaylaşmış, hem de Türk şehirciliği hız kazanmıştır.
3 13. yy’ın ikinci yarısına kadar çoğunlukla gayrimüslimlerin Türk olmayan yerli halkın elindeki sanat ve ticaret işlerine Müslüman Türkler de katılmış ve hızlanma kazandırmıştır.
4 Türk esnaf ve sanatkarları arasında sağlanan dayanışma ve yardımlaşma sayesinde Ahilik önemli bir güç haline gelmiş,hız kazanmış, asayişin bozulduğu zamanlarda (örneğin Moğol İstilası) kendi otoritesini yürütmüştür.
5 Dini ve ahlaki yapı korunmuştur.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Ahilik
.
.


Ankara Ahi Beyliği 1290 – 1354
Ahiler Ankara’yı merkez edinmişlerdir ve yönetmişlerdir.
Bir derviş-esnaf cumhuriyeti olup ticaretle çok uğraşmışlar ve bir çok devlete ticaret konusunda öğüt ve tavsiyeler vermiştir.
.
Tahmini 1290’da başlamış, 1354’e kadar aşağı yukarı 64 yıl devam etmiştir.
.
1308’e kadar Selçukoğulları’na bağlanmış
1335’e kadar İlhanlılar’a bağlanmış
sonra Eretnaoğulları’na, nihayet Karamanoğulları’na bağlanmıştır,
hiç bir zaman tam müstakil olmamışlardır.
1354’te Osmanoğlu Gazi Süleyman Paşa (Rumeli Fâtihi olan Veliahd-Şehzade), Ankara’yı fethetmiş, Osmanlı devletine bağlamıştır.
.
Ankara Ahî Cumhur Reisleri (1290-1354 = 64?)
1. Ahi Hüsâmeddin I.Hüseyin Efendi (1290-1296)
2. Ahi Şerefeddin Mehmed Efendi (1296-1332)
3. Ahi II.Hüseyin Efendi (1327-1354)
https://tarihvegizligercekler.blogspot.com/2017/06/ahiler-ve-ankara-ahi-beyligi_2.html
.
Türkiye Cumhuriyetinde Ankara ve Ahilik:
Mustafa Kemal’in Ahilik benzeri devlet oluşturması ve Ankara’yı başkent yapması önemlidir.
.

Siyasetçi Prof. Necmettin Erbakan kurduğu parti için “Adil düzen” diyerek adaletli yaşamı vurgulamıştır.
.
Kelime etimolojisi:
AH;  Beddua
AHI; Bedduası
AHİ; Bedduasız- bedduası olmayan, kusursuz, iyi
.
.

Ahiliğin yeniden Ankara’da oluşumu iyi bir başlangıç olabilir, adil bir yönetim şekli AHİLİK yeniden doğabilir.
.
.

AHİ EVRAN (d.1171-ö.12 Nisan 1261) BİR İMPARATORLUĞUN TEMEL TAŞI VE KAYBEDİLEN EN DEĞERLİ TOPLUM KURALI; TÜRKLERDE “BİLİM, SANAT VE ERDEMİ YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİREN BİR KURUM OLARAK AHİLİK”

AHİ EVRAN (d.1171-ö.12 Nisan 1261) BİR İMPARATORLUĞUN TEMEL TAŞI VE KAYBEDİLEN EN DEĞERLİ TOPLUM KURALI; TÜRKLERDE “BİLİM, SANAT VE ERDEMİ YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİREN BİR KURUM OLARAK AHİLİK”

.

Ankara’yı dünyaya tüyleri ile tanıtan keçi, Ankara keçisi- Tiftik, “Elmas Elyaf”

Ankara’yı dünyaya tüyleri ile tanıtan keçi, Ankara keçisi- Tiftik, “Elmas Elyaf”

.

Kaybedilmiş bir kıymetli değer, Ankara- Angora tavşanı tüyü ile yapılan yumuşak örgü ipliği.

Kaybedilmiş bir kıymetli değer, Ankara- Angora tavşanı tüyü ile yapılan yumuşak örgü ipliği.

.

Ankara kedisi-Angora kedisi

Ankara kedisi-Angora kedisi

.

.

.

Hakkında Türk Bilimi