SUMER VE DÜNYADAKİ SU TÜRK MEDENİYETLERİ

SU
Su Türkçe bir tanımdır, insanlıların yaşamları için en önemli ihtiyaç sudur, su Türkler için kutsaldır, dünyanın birçok yerinde Türkçe bir tanım olan su ismiyle su medeniyetleri kurulmuştur..
Dünyanın antik dönemlerinden bu yana en büyük medeniyetler büyük nehirlerin su medeniyetidir.

SUMER DİCLE-FIRAT TÜRK SU MEDENİYETİ
Türklerin dünyada bilinen en önemli medeniyeti SU MER su medeniyetidir, Sumer medeniyeti suyu yazı sistemlerinde dahi çamur tablet yaparak kullanmıştır.

ZHOU(SOU-SU) TÜRK SU MEDENİYETİ
Dünyada Sumer gibi su isimli büyük medeniyetler vardır, bunlardan biri de günümüz Çin coğrafyasında yaşamış, 200 civarında piramit mezara sahip olan antik ZHOU(SOU-SU) medeniyetidir, bu büyük medeniyet Sarı Nehir denen büyük Türk nehrinin medeniyetidir, Sarı Nehrin su medeniyeti kuzey sınırlarını Sarı Nehir ile sınırlandırmasına rağmen günümüzde “Çin seddi” denen büyük tarihi setin ilk başlatan Türk medeniyetidir.

SUBAR – SUBARTU YUKARI DİCLE SU MEDENİYETİ
Subartu, (Sümerce “Subar”, Asurice “Mat Subarri”, Amarna yazıtlarında “Subari”, Ugarit dilinde “Sbr.”) Tunç Çağı dönemi kaynaklarında geçen Mezopotamya ve Dicle’nin yukarısında krallık ve ülkenin adıdır.

SURAN- TSURAN- TURAN
Bu su medeniyeti Hazar gölü Türk su medeniyetidir, Terek ve Etrek nehirlerinin antik medeniyetidir, zamanla bu bölgeden genişleyerek Sumer medeniyetini kurmuştur, Etrek nehrinde ayrıca Sumer Çayı bölgesi de vardır, bu bölgede büyük toprak yığınlı mezarlar-höyükler vardır, bu medeniyetin de ayni Çin seddi gibi koruma duvarları vardır, adına TURAN DUVARI denmektedir, Oğuz tarım Türklerinin vatanıdır, bölgedeki Kopet-Yığın dağları tarım için çok verimli topraklardır, Türkmensahra tarım için çok elverişli bir alandır.

SURİYE FIRAT SU MEDENİYETİ
Fırat su nehri medeniyeti, adını Subar medeniyetinden alma ihtimali vardır.

SUOMİ – SUYONLAR
Finler kendilerine ve ülkelerine ” Suomi ” (soo-wah-mee), bataklık veya bataklık anlamına gelen “suo” derler.
İskandinav ülkelerinin atalarının Turuyo-Turoy bölgesinden geldiğini tarihçileri yazmıştır.
https://web.archive.org/web/20111018075522/http://www.osterholm.info/swedes.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiones
Sueviler (Suebiler / Süevler) günümüzdeki Kuzeydoğu Almanya’da (bataklık bölgede) yoğunlaşmış olarak yaşamış bir halktır.

SUİ – SİU AMERİKAN YERLİ HALKI
Mississippi Nehri su kültürlü insanlarıdır, Dene-Yenisey Türk dili konuşmaktadırlar.

ASYA, AMERİKA- AVRUPA VE AFRİKA KITASINDA, TENE – DENE TÜRK KÜLTÜRLERİ


https://tr.wikipedia.org/wiki/Dene-Yenisey_dilleri
https://en.wikipedia.org/wiki/Dene_Yeniseian_languages

SUİSSE
Alp dağlarının sulu eteklerinde bir su medeniyeti, Türkçe ismi Alp olan dağlar Fransa ve Kuzey Avrupa’nın su kaynağıdır.
Suisse-İsviçre su özelliği, Versay Sarayı’nın su havzalarından biridir.

SUVEYŞ
Suways, Antik Mısır su bölgesi
Suez (eski adıyla Süveyş Çevresi), büyük ölçüde su ve atık yönetimi sektörlerinde faaliyet gösteren, Fransa merkezli bir kamu hizmeti şirketidir.

YENİ SEY – SEYAN – SEYHAN – SEYHUN
Türklere ait bu su medeniyetleri su isminin sey şeklinde değişimi ile tanımlanmıştır.

Üç tarım coğrafyası; Seyhun – Seyhan – Seyan

Bu örnekler çoğaltılabilir…

TÜRK DİLLERİNDE SU SÖYLEMİ
Eski Türkçe’de suv
Azerbaycan; su
Kazak; sw
Kırgız; suu
Özbek; suv
Türkmen; suw
Uygur; su
Türkiye; su
Çin; shuǐ
japon;sui
Moğol; us
Kore su – suw
Tibet; çuu

.

.

.

.

.

 

Hakkında Türk Bilimi