Üç tarım coğrafyası; Seyhun – Seyhan – Seyan

Üç tarım coğrafyası; Seyhun – Seyhan – Seyan

Asya tarım coğrafyasında Oğuz bölgesi olarak anılan bölgedeki Aral iç gölüne dökülen iki nehir Ceyhun ve Seyhun dur…
Anadolu Türkiye tarım coğrafyasında iki nehir, ayni isimler küçük farklarla söylenmektedir, Ceyhan ve Seyhan.
Arap yarımadasındaki Yemen antik baraj ile sulama yapılan Tarım bölgesinde yine benzer isim görülmektedir Seyan.

Bu üç tarım bölgelerinde bu kadar uyumlu isimlerin kullanılması antik kültürlerde bağ olduğunun göstergesidir..

Asya-Tarım-Oğuz-Seyhun Ceyhun

Oğuz Türklerinin beşiği sayılan bölgede kapalı bir havza olan Aral “Tarım havzası” nı iki nehir besler bu nehirler farklı isimlerle anılmaktadır.

Oğuz- Amu Derya- Ceyhun isimleri verilen “güney akarsu havzası”.

Siri Derya-Seyhun adı verilen “kuzey akarsu havzası”..

Bu bölgenin doğusu “Tarım Havzası” denen bölgedir, bölgenin antik tarihi tarım milletinin yaşam alanıdır, antik dönemdeki yaşam tamamıyla tarım yaşamıdır..

Türkiye Seyhan-Ceyhan Tarım havzası

Türkiye Seyhan-Ceyhan Tarım havzası Asyadaki tarım alanı isimleridir bu isimler Anadoludaki bölgesi alanların isimleri Aral bölgesindeki isimlerle aynidir..

Yemen- Tarım- Seyun

Alıntı; http://www.viewzone.com/y-page13.html

Yemen antik tarım alanı ve Sayun bölgesi, bölge Tarım bölgesidir ve bu bölgede antik Maarib barajı vardır, Araplar bu kültüre Nebatia bitki-tarım yeri derler, buradan da anlaşılmaktadır ki, antik çağda bölgede tarımın,- tarımsal gıdanın buradan sağlandığı bilinmektedir.

http://nabataea.net/marib.html

Bölgenin antik dönem kadın sultanı Belkıs- Bilkiz- (Bilge kız- Bilge kağan) ismininde kadın yöneticinin yaşadığı tarım coğrafyasıdır.

.

Antik Yemen tarımı, Kıpti dili ve dil bilimci Vahşiye – (1000)

Antik Yemen tarımı, Kıpti dili ve dil bilimci Vahşiye – (1000)

Yemen buluntuları “BİLKİS” bilge ? yazıtları(MÖ1000)

.

Hakkında Türk Bilimi