620 YILLIK OSMANLI’DA DİLLERİN SAVAŞI

Osmanlı, Konstantinopolis-İstanbul merkezli Avrupa, Asya, Afrika kıtaları birleşisinde bir imparatorluktur.
Osmanlı devleti Avrupa’da Türk devleti bilinir, fakat resmi dili Türkçe olmamıştır.. Osmanlı’nın resmi dili olan Osmanlıca; Fars, Arap, Türk dilleri karışımıdır.. bu karışım Selçuklu döneminden gelen özelliktir, Selçuklu Türk Devleti’nin resmi dili Farsça’dır, Selçuklu devletinde birçok Türk dil bilimci Türk dili çalışmaları yapmıştır, bunlardan en çok bilineni Kaşgarlı Mahmut ve eseri Divanı Lügati Türk- Türk Divan-Üst Dili’dir.
Anadolu’da kurulan Türk devletlerinden Karamanoğlu devleti beyi Mehmet Bey devletin dilini Türkçe yapan beydir.

620 yıl Batı Avrupa’yı yöneten Osmanlı’da sırasıyla Fransız okulları, İngiliz okulları, Alman okulları İtalyan okulları ve en son olarak Amerikan okulları kendi dilleri ve Latin alfabesi ile eğitim vermişlerdir, bu okullar ayrıca misyoner okullarıdır, bu okullarda yabancıların yanında Osmanlı yüksek sınıfının çocukları eğitim görmüş bu kişiler daha sonra Osmanlı devletinin yönetimlerinde bulunmuşlardır..
Osmanlı’da yabancı devletlerden insanlar şirket kurduğunda şirketlerini kendi dili ile yönetmiştir..
Osmanlı’nın bankası yoktur, Osmanlı Bankası Avrupa bankasıdır.. paraları Avrupa’da basılmış iki dili ve iki alfabeli paradır.
Osmanlı’da posta hizmetleri Fransızlar tarafından işletilmiştir, posta pulları iki dilli ve iki alfabelidir..
Osmanlı’da demiryolu şirketleri Avrupalılara aittir..
Bu durum Türk halkı arasında zaman zaman kavgalar ve isyanlar oluşturmuştur, buna rağmen Osmanlı devleti yabancı kuruluşlar için kendi resmi dilinin konuşulmasını şartlandırmamıştır.

Osmanlı Abdülhamit izni ile Kadıköy’de üretilen Türk rakısı, bu rakı etiketinde birçok önemli belgeler bulunmaktadır.

Adı elif konmuştur, bu Osmanlı Müslüman tebasına hakarettir, üç dilli yazılmıştır, bu da Osmanlıdaki Latin alfabesinin ticarette kullanımıdır, üzerinde “Trade mark” ticaret markası tamgası bulunmaktadır

Fakat Osmanlı’dan ayrılan ülkelerde Osmanlı yönetiminde dil savaşları yaşanmıştır.
Bunlardan bir örnek 1913’te Filistin’deki dil savaşıdır..
Diller savaşı, Osmanlı Filistin’inde ülkenin yeni Yahudi okullarında eğitim dili konusunda hararetli bir tartışmaydı. Bu “dil savaşı”, İbrani dilinin yeniden canlanması tarihinde bir mihenk taşı olayıydı.
1905’ten beri Filistin’deki Yahudi göçmenler için okulları yöneten Alman Yahudi yardım kuruluşu “Hilfsverein der deutschen Juden”, Hayfa’daki ilk teknik lise olan Technikum’da eğitim dili olarak Almanca’yı kurmaya çalıştı.
Bu durum Almanca kullanımını destekleyenler ile İbranice’nin Yahudi halkının anavatanlarında konuştuğu dil olması gerektiğine inananlar arasında kamuoyunda bir tartışmaya yol açtı.
Sorun sadece ideolojik değildi, çünkü o zamana kadar İbranice öncelikle ayinle ilgili bir dildi ve modern teknik terimlerden yoksundu.
2011’de küratörlüğünü Svetlana Reingold’un yaptığı “Dillerin Savaşı” üzerine Hayfa Şehir Müzesinde bir sergi hazırladı.

CUHURİYET KURULUŞ TARİHİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEKİ YABANCI KURULUŞLARDAKİ DİLLER
Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı devleti içerisindeki Türk Milliyetçileri tarafından kurulmuştur… fakat Osmanlının elit insanları yabancıların okullarında Latin alfabeli yabancı diller ile yetişmişlerdir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili Türkçe ilan edilmiştir, fakat kuruluş yıllarında yabancı okullar yine kendi dilleri ile öğrenim yapmakta ve yabancılar kurdukları şirketlerde kendi dilleri ile yönetilmektedir.
1927 Ford İstanbul Tophane üretim fabrikasındaki resmi dil İngilizcedir; Tophane bölgesi serbest bölge ilan edilir ve buradaki Tophane tesislerine Ford otomobil üretim fabrikası kurar, serbest bölge olması imtiyazı ile fabrika Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olmaz.
1933 Wagon-Lits Şirketi’nin resmi dilinin Fransızca; Beyoğlu acenta müdürlüğüne atanan Mr. Jannoui adlı şahsın, acentada çalışan bir memura Türkçe konuştuğu için ağır hakaretlerde bulunması ve bir süre işten uzaklaştırması olayı ile önemli toplumsal olaylar gelişir.

Anadolu’daki Türk devletlerinden Karamanoğulları devlet dilini Türkçe yapan beyliktir.
Osmanlı devleti’nin yıkılıp yerine kurulan Türkiye Türk devletinin resmi dili Türkçedir… Türkiye’yi kuran kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün milliyetçi ve bağımsızlık felsefesi ile Türk devletinde Türkçe devlet dili kabul edilmiştir..

Osmanlı devletinin adaleti ile övünen bizler Osmanlıdaki yabancılara veriler serbestlik ve haklarını görmezden geliriz, Osmanlı devletindeki her toplum kendi dili, kendi inancı ve hatta kendi alfabe yazısını kullanmıştır…
Türkiye’de resmi alfabe değişimi sebebiyle “Bir gecede cahil kaldık” diyebilen Osmanlı sevdalısı Türklerin Osmanlı tarihi hakkında bilgileri yoktur…

Türkiye’nin uluslararası ticaretteki kuralına göre Türkiye’de satılan tüm ticari mallarda “Türkçe kullanım kılavuzu” şartı olmasına rağmen buna uyulmamaktadır…
Yabancı dille eğitim Türkiye’de yine elit bir özellik haline getirilmiştir… devlet okullarında dahi İngilizce birinci önemli dil konumundadır.. buna Türkiye’deki şirketlerin İngilizce bilen işçi kabul etme baskısı önemli rol oynamaktadır.. İngilizce dünya dili mantığı baskısı oluşturulmuştur, milli yönetilen ilkelerde bu baskı bulunmaz..

Yanda görülen resimde üzerinde İngilizce “tanrı yok, din yok” yazan giysisiyle camide namaz kılan Türk vatandaşı bilinçsizce İngilizce yabancı dil terörüne hizmet ediyor..
.

DİL SAVAŞLARI SOSYAL YIKIM OLARAK GÜNÜMÜZDE ETKİLİ EN BÜYÜK SİLAHTİR

YABANCI ALFABE VE DİLLE YAZILMIŞ  REKLAMLAR YASAKLANMALIDIR, TÜRKÇEYİ KORUMA KANUNU ÇALIŞTIRILMALIDIR..

 

Vagon-Li Olayı, 1933 yılında Vagon-Li Şirketi’nin müdürünün Türkçe konuşan memuruna şirketin resmi dilinin Fransızca olduğunu bildirilerek, para ve işten uzaklaştırma cezaları vermesiyle başlamış olaylardır.

Osmanlı’nın topraklarındaki bilgi ağı Fransız postaneler 1812-1923

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPA’NIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Fransa ve Yahudi Fransızca “Tüm Yahudiler birbirlerinden sorumludur”

ÇOK DİLLİ BİR TİCARET MİLLETİ YAHUDİLER


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi