AKDENİZ HAVZASI, DENİZ İNSANLARI TRAKYENLER VE MISIR MEDENİYETİ

Medeniyetler havzalarda oluşur, büyük medeniyetler büyük su havzalarında oluşur.
Akdeniz havzası büyük medeniyetlerin havzasıdır, Karadeniz havzası Akdeniz havzası’nın en büyük su toplama alanıdır.


Akdeniz havzasının en büyük nehri Nil nehridir, ikinci büyük nehri Tuna nehridir.
Akdeniz’in en büyük iki medeniyeti Akdeniz deniz insanları Trakyenler ve Nil havzası Mısır medeniyetidir.
Nil havzası medeniyeti dünyanın en büyük medeniyetlerinden biridir, su havzası Yukarı Mısır’dan başlar, bu büyük medeniyet kuzeyinde Akdeniz medeniyetleri, doğusunda Kızıldeniz Hint medeniyetleri, kuzey doğusunda Mezopotamya ve Asya medeniyetleri medeniyetleri ile beslenmiştir, Mısır medeniyeti karadan Asya ile bağlandığı için bu medeniyet coğrafyasına “Afro-Asiyatik Kültür alanı” denmiştir, halbuki Akdeniz ile Avrasya, Avrupa-Asya medeniyetleri bağı daha güçlüdür, Mısır medeniyetinin bütün Akdeniz havzasına hükmettiği tarihi kayıtlarda vardır.
.
Mısır medeniyetinin Doğu Akdeniz’de tarihe geçen savaşları vardır, bunlardan en önemlisi Hititlerle yaptıkları savaş ve sonunda yapılan antlaşmadır, bu antlaşmanın adı “Kadeş antlaşması”dır, kadeş Türk dilinde kardeş demektir, Hitiler ile Mısırlıların birçok ortak kültürlerini de tarihi kayıtlarda görmekteyiz.
.

Resimde Akdeniz çekirdek iklimini görmekteyiz, Deniz insanları bu çekirdek coğrafyanın insanları idi, karadaki tanımları Trakyen idi, Trakyen göçebe kültür demektir., trak kelimesi günümüzde de “taşınan” anlamında kullanılmaktadır..
.
Trak, Göçebe, Yörük ayni sosyal özelliğin zaman içerisindeki tanımlarıdır, Trakyenler hem kara hem deniz insanlarıdır, Yörükler keçi çobanlarıdır, Göçebeler de coğrafyaya göre çeşitli hayvancılıkla uğraşan kültürlerdir, göçebeler tarımla uğraşmaz, tarım insanları göç etmeyen kültüre sahiptir.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi