AMERİKA YERLİ HALKI TÜRKTÜR

Amerikada Türkçe Konuşan Kabileler Var.
Hahire, (Hususi) — Burada Ingilizce olarak çıkan Burs Ejipsiyen gazetesi Amerika’dan aldığını işaret ettiği şayanı dikkat bir haberi neşretmektedir. Bu habere nazaran, Türkçeye vakıf bir Amerikalı seyyah, Amerika’nın muhtelif yerlerinde seyahat ederken, kırmızı derili Amerikalıların sakini olduğu bir köye uğramıştır. Seyyah bu köy sakinlerinin Türkçe konuştuklarını duyunca hayretler içinde kalmış, köylülere konuştukları lisanın Türkçe olduğunu söylemiş ve Ankara ile İstanbul’u tanıyıp tanımadıklarını sormuştur. Köylüler konuştukları lisanın Türkçe olduğundan haberleri olmadığını, bu lisanın kendi ana dilleri olduğu cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine seyyah kendi kendisine şu suali sormaktadır :
— Acaba Türkçe bu kadim Amerika kabilesi arasında nasıl intişar etmiştir.

SON POSTA , ÇARŞAMBA — 9 Kanun-i evvel 1931, Fiatı 5 kuruş.
Facebook sosyal sayfası Kamil Sarioglu

Ayni haberi Türk Bilimi Kanada yazarımız yıllar önce vermiş idi.. biz yayınlayıp yayınlamamakta karar verememiş idik, bu gazete haberini yayınlıyoruz.. bu gün de Amerikan yerlilerindeki bazı kabilelerin Türkçe’nin lehçesini konuştuğunu biliyoruz ..
.

Ural Türk dilleri haritası..

Görüldüğü gibi Ural Türk dil gurubu dünyanın bütün kuzey ülkelerinde konuşulmaktadır.

Bu harita Nostratik Diller haritası, dünyanın tamamına yakını bu dil kütüğüne bağlıdır, bu dil Türk dilidir.

.
.

AMERİKA ASYA ARASI (KITALARARASI MESAFE) NEDİR?

Hey dünya insanları, hepiniz Türk’sünüz, Gene D. Matlock B.A. M.A.

KANATA (KAN ATA) KÜLTÜRÜ-Nations word kanata (or canada) NATIVE AMERICAN/CANADIAN CULTURE


.
.
.

Hakkında Türk Bilimi