ANTİK TÜRKLERİN YAŞAM COĞRAFYASINDA HAN, HANIM, HANLIK VE HUN TANIMLARI

Han ve Hanım: Günümüzde; Kral ve Kraliçe
Hanlık; Yönetim alanı
Han, eski Türk – Moğol topluluklarında hükümdar. “Ulu insan”, “lider” anlamları taşımaktadır. Moğolcada ve bazı Altay lehçelerinde Kan (Gan) olarak da söylenir.
İngilizce’de king denilen kral sözcüğü Türkçe’den alınmış karşılığıdır.

DOĞU ASYA’DA HAN BÖLGELERİ
Han Nehri Çin’in güneydoğusunda (Guangdong) ( Han-jiang, Güney Çin Denizi’ne akar
Han Nehri (Hubei ve Shaanxi) ( Han-shui, Hanshui veya Han-jiang , Hanjiang), Yangtze, Çin’in en uzun kolu
Han Nehri (Kore) ( Hang-gang, Han Nehri), Seul, Kore’den akar
Han Nehri (Tayvan) ( Han-xi), Taichung, Tayvan’dan akar
Han Nehri (Vietnam ) , Da Nang’da Güney Çin Denizi’ne dökülüyor
Han Nehri- Xihan Nehri veya Batı Han Nehri ( Batı Han Nehri ), Çin’in Jialing Nehri’nin kuzey koludur.
Han Nehri (Yangtze Nehri kolu), Shaanxi ve Hubei’de Yangtze’nin bir kolu
Han Nehri (Guangdong), çoğunlukla Guangdong’da, Güney Çin Denizi’ne akıyor
Hanjiang Bölgesi, Putian ( Hanjiang Bölgesi ), Fujian
Hanjiang Bölgesi, Yangzhou, Jiangsu
Hanjiang, Shishi , Shishi, Fujian’daki kasaba

ASYA VE AVRUPADA BAZI HANLIKLAR
Buhara Hanlığı‎
Çağatay Hanlığı‎
Güney Kafkasya hanlıkları‎
Hive Hanlığı‎
Hokand Hanlığı‎
İlhanlılar‎
Nogay Hanlığı‎
Uz Hanlığı‎
Avar Hanlığı
Çungar Hanlığı
Doğu Çağatay Hanlığı
Hive Hanlığı
Hoşut Hanlığı
Kalmuk Hanlığı
Karahanlılar
Karluk Hanlığı
Karluk Kağanlığı
Kazak Hanlığı
Kumul Hanlığı
Nogay Ordası
Oyrat Hanlığı
Sufi Hanlığı
Taşkent Hanlığı

HUNLAR
Hiung-nu, Avrupa Hunları ile bağlantılı olan, Büyük Hun İmparatorluğu’nu kurmuş halk.

Büyük Hun İmparatorluğu, Hiung-nular tarafından kurulmuş devlet.
Hun İmparatorluğu, Avrupa Hunları tarafından kurulmuş devlet
Akhunlar, Hiung-nu ve Hunlar ile bağlantılı olabileceği düşünülen bir halk.
Hun, Libya, Libya’da bir yerleşim yeri.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi