Avrupa’nın ortasında Slovakya’da bir haritada isimler; Turki, Turan, Turko

Slovakya’da bir coğrafya ilgi çekici yer isimleri barındırmaktadır.. bu isimler Türk milletinin bildiği isimlerdir
Turki(Turci), Turan, Turko(Turco), Turna ….

.
Bu isimlerin sebepleri araştırıldığında geçmiş dönemde Türk coğrafyası olduğu görülür.
Bu coğrafya Hun-Macar Türkleri’nin coğrafyasıdır.
.
Yine bu coğrafyada “Orhun yazıları” benzeri yazılar bulunmaktadır
.
Yeterince incelenmemiş-araştırılmamış olan bu coğrafya antik Türk coğrafyasıdır..
.
.

Slovakya’daki Velesturske Yazılı Kayaları

Slovakya’daki Velesturske Yazılı Kayaları

.

ORTA AFRİKA’DA İKİ ANTİK HALK İSMİ; TUAREG VE TURKU

ORTA AFRİKA’DA İKİ ANTİK HALK İSMİ; TUAREG VE TURKU

.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi