İtalyada Etrüsk dönemindeki iki dilli alfabe belgesi.

Pyrgi İtalyada bir yerleşim yeridir, bu yerleşim yerinde bir arada bulunmuş üç adet yazıt belgeden biri Fenike diğer ikisi Etrüsk alfabesi ile yazılmıştır..

Bu belgeler ayni dönemde Akdenizde iki alfabenin kullanıldığını göstermektedir.

Ayni dönemde Anadoluda benzer lineer alfabeler kullanılmaktadır.

İtalyan tarihinde önemli yazıt.

  1. Yazıt;  Fenike- Phonikyan Türk alfabesi.

Fenike alfabesi, tahminen MÖ 1050 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan birçok modern alfabe Fenike alfabesinden türemiştir.Arap alfabesiLatin alfabesiYunan alfabesi ve -Yunan alfabesi üzerinden- Kiril alfabesi gibi. Bugün Fenike alfabesi ile ilgili arkeolojik kalıntılar, Mısır ve Lübnan‘ın tarihi bölgelerinde bulunabilir.

Fenike Alfabesi olarak adlandırılan ve ilk alfabe olduğu iddia edilen yazıt, İtalya’nın Toskana bölgesinde bulunan Marsilya Yazıtı’dır. Kazım Mirşan tarafından Türkçe okunan bu yazıt, bir yazı tahtası olarak adlandırılabilecek yüzeyi düz bir taşın üzerinde bulunmuştur. Yazıtta: “Tanrı namına elde olunan zaferleri halka anlatmayı mümkün kılan yazıları okutan harfler” denmektedir

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenike_alfabesi

  1. Yazıt; Etrüsk alfabesi Türk alfabesi.

Etrüsk sözlü dili günümüzde tam olarak üzerinde çalışılmamış, çözülmemiş bir dil olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Etrüsk yazısı da, alfabesi bilinmekle birlikte tam olarak çözülmemiş durumdadır. Bunun üç temel nedeni şunlardır:Öncelikle yüzlerce Etrüsk tableti Müzeden çalınmıştır.

  • A- Etrüskler’den günümüze birkaç anıt ve Latin yazarları tarafından yapılan alıntılar dışında fazla yazılı eser kalmamıştır. Yazıtlar ise çok kısa olup çok az sayıda sözcük içermektedir. Etrüsk dilinde yazılı eserlerin bir kısmı grafitti halindedir; bir kısmı da, yalnızca ana baba, koca adını, çocuk sayısını bildiren mezar taşlarından ibarettir. İlginçtir ki, en uzun Etrüsk el yazması İtalya’da değil, Mısır’da, 19.yy’da İskenderiye’de bulunan bir Mısır mumyasının üzerindeki sargılarda bulunmuştur.
  • Etrüsklerden yazılı eserlerin fazla kalmamış olması konusunda ise iki varsayım bulunmaktadır:
  1. Etrüsk toplumu ezoterikdeğerlere önem veren inisiyatik bir örgütlenme içindeydi, aktarım sözlü olarak yapılmaktaydı ve bir şey yazılması gerektiğinde yazılar ya da önemli yazılar yalnızca ezoterik tradisyonu sürdüren yazıcı rahipler tarafından yazılır ve saklanırdı. Her ezoterik ekolde görüldüğü gibi onlar da gizliliğe ve bilgilerini gizlemeye önem vermişlerdi. Rene Guenon’un değindiği gibi, mevcudiyeti bilindiği halde Etrüskler’in ilhama dayalı gerçek din kitapları (fal kitapları değil) da bu yüzden halen keşfedilememiştir.
  2. Pagan sayılan Etrüsk metinleri kasıtlı ve sistemli olarak yok edildi.
  • B- Çift dilli yazıtlara yeterince rastlanamamış olması.
  • C- Etrüsk dilinin iyi incelenmiş Hint-Avrupa dili ailesinin bir ferdi olmaması, hece eklemeli bir dil olması. Etrüsk yazısı dilbilimciler tarafından hâlen çözülememiştir. Etrüsk dili 22 sesten oluşmaktadır ve Etrüsk alfabesi de, her herhangi bir sesi göstermeye yaramayan yabancı harfler hariç tutulursa, aslında 22 harfli bir alfabedir. Yani Etrüsklerin ilk alfabesi 22 harften oluşuyordu. Kimi Etrüsk yazıtları soldan sağa, kimi Etrüsk yazıtları ise sağdan sola doğru yazılmıştır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Etrüskler

.

Etrüskler Batı Akdeniz’in hakimiydiler ticaret ve Akdeniz’deki diğer devletlerle hem ticaret yapıyorlar hemde savaş yapıyorlardı.

Tarihler boyu Kuzey Akdeniz- Güney Avrupa devletleri Güney Akdeniz- Afrika devletler ilişkisi böyle devam etmiştir.

http://www.turkbilimi.com/deniz-insanlarinin-kuzey-afrikada-ki-devleti-kartaca-ve-han-nibal-mo247-mo-183/

Hakkında Türk Bilimi