Kıraliçeler kıraliçesi Tamara ve Gürcistan paralarındaki Gürcü tarihi….

Hanedan ismi Bagratoniani , Bagratuniani ve Bagratovani’dir , sonradan Bagrationi’ye dönüşmüştür. Ermeni Bagratuni ve modern atama Bagratid gibi bu isimler, ” Bagrat’ın çocukları ” veya “Bagrat’ın kurduğu / evlendiği” anlamına gelir.

Ay-Yıldızlı Gürcistan parası İran yönetimi dönemi.

 

Yaklaşık 530 MS yılına ait iddia, Bagratlar ilk önceleri İsrail’den, İncil kral ve peygamberi David hanedanı soyundan geldiklerini. Bu geleneği, Davidiclerin yedi mülteci kardeşinin , üçünün Ermenistan’a yerleştiğini ve diğer dördü de Kartli’ye ( İberia olarak da bilinen) getirdiğini, yerel yönetim evlilikleri ile evlendikleri ve kalıtsal mülkiyetteki bazı toprakları ele geçirdikleri yerde, dört kardeşten biri olan Guaram’la (532’de öldü), ardından Bagrat’tan sonra Bagrationi adlı bir yönetim kurduklarını, halefi Guaram altında Kartli’deki bir başkanlık prens olarak yüklendiğini, bu vesileyle “Bizans himayesi altında 575 yılında Bagratidler sülalesi başladığını 1801’e kadar sürdüğünü kaydetmişlerdir”. Bu gelenek, 20. yüzyılın başına kadar genel bir kabul görmüştür.

Yahudi Bagratidler kökeni şöyle dursun (Cyril Toumanoff ‘ın araştırması) Gürcistan Bağratlılar dışına kollara dağılma sonucunda Ermeni Bagrati hanedanın babası Vasak (oğlu Adarnase şahsında, Aşot III Kör bir takiben 748 ile 732 Ermenistan prensi)775’te Arap egemenliğine karşı Kartli’ye yapılan başarısız ayaklanma sonucu Adarnase’nin oğlu Ashot I , 813 yılında Kartli’nin prensibini aldı ve böylece Gürcistan’ın son kraliyet evini kurdu.

Gürcistan Bizans parası ve Bizans ilişkileri dönemi

 

Buna göre, Davud’un efsanesi Gürcü Bagratlıkların kökeni, Ermeni yazar Musa Musa’nın eserinde verildiği gibi, Ermeni hanedanlığının ağırladığı önceki iddianın daha da gelişmesiydi. Yeni çevreye hızla karışan Gürcüler, kraliyet iktidarını ele geçirdikten sonra, İncil’in kökeni efsaneleri meşruiyetlerini ortaya çıkarmaya ve Gürcistan’daki bin yıllık Bagrationi yönetiminin önemli bir ideolojik direğine dönüştüler. .
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagrationi_dynasty

Tamar dönemindeki savaşlar.
.
Tamar (d. 1160 – ö. 1213), Gürcistan Krallığı’nı 1184-1213 arasında yöneten ünlü kraliçedir. Hükümdarlık dönemi Gürcistan’ın “Altın Çağı” olarak bilinir. “Krallar kralı” ve “Kraliçeler kraliçesi” olarak adlandırılmıştır.
Bagrationi (Bagratlılar) hanedanından gelir. Bazı dillerde Tamara olarak da yazılır.

Gürcistan Müslümanlık dönemi paraları

.
Tamar’ın tahta çıkmasının ardından feodal aristokratlar yitirmiş oldukları ayrıcalıkları geri almak için mücadeleye giriştiler. Hazineden sorumlu Kutlu Arslan(Kıpçak Türkü), kraliçenin yetkilerinin sınırlandırılmasını istedi. “Karavi” adıyla yeni bir devlet organı oluşturulacaktı. “Karavi”nin üyeleri aristokratlar olacak ve bütün kararları onlar alacaktı. Bu kararı kraliçeye bildirip onaylamasını istediler. Kendi hükümdarlığını biçimsel hale getiren bu öneriyi Tamar kabul etmedi. Tamar, Kutlu Arslan’ı görevinden aldı ve ileri gelenlerle konuşarak sorunu çözüme bağladı. Kutlu Arslan’ın yönetimdeki etkisi tamamen ortadan kalktı ve “Karavi” yerine kraliçenin sarayının karar verme yetkisi kabul edildi, ( bu bilgi Tamar döneminde Gürcistan’da Türk yöneticileri belgelemektedir, ayrıca basılan bir dönem paralarında Ay-Yıldız bulunmaktadır).
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamar


.
Gürcistan’da Arap yönetimi ve Tiflis Emirliği
Arap 645 yaklaşık Iberia ulaştığı ve zorla eristavi (milletin başı) bağlılığını terk (Prince), Stephanoz II (637-c. 650), Bizans tanıma Halife onun suzerain olarak. Böylece Iberia, bir bağımlı devlet haline geldi ve bir Arap emiri , 653’te Tiflis’te kuruldu. 9. yüzyılın başlarında, güneybatı Gürcistan’daki üssünden yeni Bagrationi hanedanının Asista I (813-830) eristavi’si , Arap egemenliğinin , İberya’nın (Bizans başlıklı kouropalatlarıyla ) kalıtsal bir prens olarak kendisini kurması için zayıflaması . Bir halef, Iberia Adarnase IVresmi olarak Bizans’ın bir vasalı, 888’de “Gürcülerin kralı” olarak taçlandırıldı. Onun soyundan gelen Bagrat III (975-1014), birleşik bir Gürcü devleti oluşturmak için çeşitli prensipleri bir araya getirdi.

Gürcistan Müslümanlık dönemi paraları

.
Tiflis Emirliği, günümüz doğu bölgelerinde hükmeden Gürcistan kentinde kendi tabanından Tiflis 736 den (nominal olarak 1122) 1080. Araplar tarafından Gürcistan topraklarını işgal ettikleri sırada kurulan emirlik , Kral IV. Davut’un altındaki Gürcüler tarafından yeniden ele geçirilene kadar Kafkasya’daki Müslüman yönetiminin önemli bir kuvveti oldu. 1122 yılında, o zamandan bu yana, Gürcistan’ın başkenti şehir olmuştur.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tamar

.

Emeviler dönemi Bizans – Müslüman ticaret ortaklığı ve paraları

Emeviler dönemi Bizans – Müslüman ticaret ortaklığı ve paraları

.

.

.

Hakkında Türk Bilimi