Narin-Kunta ve Shokhtoy ağırşaklarında Türk yazıtları

Bu iplik eğirme ağırlıkları-ağırşaklarının üzerinde Türk yazıları bulunmaktadır, heniüz ne yazdığı okunmamıştır..

Shokhtoy iplik yapma ağırşağında okunan yazılar

Narin-Kunta iplik yapma ağırşağında okunan yazılar

.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurumchi_culture

Anadolu antik Truya medeniyetinde de ayni kültürel özellikler bulunmaktadır.

http://www.turkbilimi.com/truva-troy-truya-tarihinde-tamgalar-ve-kultur/
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi