NE EKERSEN ONU BİÇERSİN; BİREYSEL DAVRANIŞLAR, TOPLUMSAL DAVRANIŞLARIN KAYNAĞIDIR

DAVRANIŞLAR BİR ÖRNEKTİR
Bireysel davranışlar kişisel davranış olarak tanımlanamaz, çünkü hayvanlar ve insanlar kopyalama ilişkileri ile davranış oluştururlar.
Gerek hayvanlarda, gerek insani ilişkilerde kusur oluştuğunda bu davranış örnek davranış olarak işlenir ve çoğalır.
Faydalı davranışlar toplumsal fayda sağlar, zararlı davranışlar toplumsal hasar oluşturur. DAVRANIŞLAR BİR KAYNAKTIR.

DAVRANIŞLAR BİR DENKLEMDİR
İnsanların aile içersindeki kötü davranışları çocuklarına ve topluma kötü örnek oluşturur.
Kötü davranışı devam ettirmeyen çocuklar ileri yaşlarda kusurlu ebeveyni cezalandırır.
Kötü davranışı devam ettiren çocuklar ileri zamanlarda hem geçmişteki ona bunu öğreten ebeveyne hem de topluma zarar verir. DAVRANIŞLAR BİR DENKLEMDİR.

TOPLUMUN EN BÜYÜK ÖĞRETİCİSİ ANADIR, ANA DESTEKLENMELİDİR
Canlıların ilk ve temel öğreticisi anadır, toplumda analar bilgelik kazanmadıkça toplumda bilgelik oluşmaz, toplumu geliştirmek anaları geliştirmek ile başlar, anaya saygı topluma saygıdır.
Kadınlarına değer vermeyen toplumlar köle toplum olurlar. DAVRANIŞLARIN EN BÜYÜK ETKENİ ANADIR.

EN BÜYÜK ZARARLI DAVRANIŞ; ONU İNANÇ SİSTEMİNE DAYANDIRMAKTIR
İnanç liderleri yaptıkları insanlık dışı zararlı davranışı inanç sistemi kuralı gibi göstermesi toplumun en büyük hasarını oluşturur. İnanç sistemindeki yöneticiler kadınları ikinci sınıf insan gördüklerinde o toplumun insani değerleri ölür, ve toplum gelişmez köle toplum olur. İNANÇ SİSTEMLERİ DAVRANIŞLARIN YÖNETİCİSİDİR.

EN YARARLI TEDAVİ; İNSANIN KENDİNİ TEDAVİ ETMESİDİR
Zararlı davranışlardan kurtulmanın en büyük tedavisi insanın kendini sorgulaması ve yanlış davranışlarını terk etmesidir, insanlar yanlışlarını başkaları tarafından veya toplumdan beklediklerinde yeterli iyileşme sağlanamaz. KENDİNİ TEDAVİ ETMEK TOPLUMU TEDAVİ ETMEKTİR.

FAYDALI KÜLTÜRLER İNSANLIĞIN YARARINADIR
İnsani davranış olan kültürler insanlığın yararınadır, insanlığın bu kültürlere ihtiyacı vardır, bu kültürler insanlığa huzur getirir. FAYDALI İNSAN DÜNYA İÇİN FAYDALI İNSANDIR.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi