GÖK TANRIDAN TEK TANRIYA, TEK TANRIDAN TEK DEVLETE…

GÖK TANRI İNANÇLI TÜRKLER

Gök tanrı inancı,  canlıların evren – gök ve dünya – yer ilişkisindeki enerjiden oluştuğu ve doğanın bir parçası olduğu, doğanın her varlığının bir birine ilişkili olduğu, eko sistem ile varlığını sürdürdüğü ve her canlının kutsal olduğu antik dönem insanlarının inanç ve bilinci olarak binlerce, belki de milyonlarca yıl süren sosyal yaşam bilinci varlığının tarihi belgeleri  ve Türk dil yapısı Türklere miras bırakılan genetik bir taşıyıcı olarak karşımızdadır.

Gök tanrı inancında bütün tabiat kutsaldır ve ağaç en kutsal olan canlılardandır, Türk dilindeki alfabe ve rakamlar ağaç şeklinde oluşturulmuştur…

 

TANRIYA YAKIN OLMAK İÇİN YÜKSEK TAĞLARA GÖMÜLEN BÜYÜK TÜRK YÖNETİCİLERİ

Türkler yaratılışlarının gök ve yer arasındaki enerjiden oluşturduklarının inancındadır, bitkiler büyümesini gök’e doğru yaparlar, Türklerde yüksek olmaları nedeniyle tağlar kutsaldır, ulu yöneticilerini yüksek tağların üzerine gömerler..

 

PİRAMİT;  YÜKSEK YERDEN GÖZLEM YÖNETİM KÜLTÜRÜ

Piramitler tarihi bilinmeyen eski yapılardır,” piramitler özellikle yüksek olmayan yerlerde, göçebe olmayan tarım kültürlerindeki yönetim şeklidir, piramitler bir yöneticinin sağlığında yapılır, yönetici, yönetimini piramidin üzerinden etraftaki tebasını gözlemler ve yönetir, öldükten sonra da piramide gömülür..

 

GÜNÜMÜZDE PİRAMİT GÖZLEM KÜLTÜRÜ TAMGALARI

Resimde  Amerikan parasındaki üzerinde göz olan, Piramit Gözlem tanımı görülmektedir.

Amerika,  parasında piramit kültürünü devam ettirdiğini beyan etmektedir.

   harfi piramit kültürünün harfidir..

Günümüzde insanları sürekli gözlemleyen kameralı iletişim cihazları (bilgisayar, telefon, televizyon sokak kameraları vs.) dünyadaki bütün insanlar gözlemlemektedir.

 

DİL VE YAZININ TOPLUMLARDAKİ BİRLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ

Türkler bütün dünyada yaygın olarak yaşamaktadır, zamana ve coğrafyaya göre dinlerinde değişimler olmuş fakat dillerini korumuşlardır, Türkleri günümüzde birleştirecek en önemli bağ Türk dili’ dir, ve günümüzde Türkiye Cumhuriyetinde kullanılan Türk alfabesidir, bu tanımı doğrulayan bir çok Türk bilimi araştırmacısı vardır.

Fransız araştırmacı günümüzde dünyadaki var olan Türklerin genel tanımını şöyle yapmıştır;

“Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dilbilimsel olandır. Türk; Türk diliyle konuşandır;”

“İnsanlık tarihinde baştan beri var olan bu millet; kendine özgü yasaları, ayırt edici özellikleri olan canlı bir organizma, çok çeşitli öğelerden oluşmuş; matematiksel bir bütün oluşturmuş, kesin net tanımla Türk adını almış, aynı kültürden olan, aynı dili konuşan insan topluluğudur.”

Jean-Paul Roux (5 Ocak 1925, Paris – 29 Haziran 2009, Saint-Germain-en-Laye, Fransız oryantalist ve Türkolog.

Dil’in bağlayıcı özelliğinden dolayı başka yönetimlerin kontrolunda kalan Türk Azınlıkların dillerini konuşması yasaklanmıştır, Türkler hakim oldukları hiçbir coğrafyada azınlıklara böyle baskı uygulamamıştır.

DİL VE DİL BAĞI TÜRK MİLLETİNİ BAĞLIYAN EN GÜÇLÜ BAĞDIR, TÜRK DİLİ İNCELENİP GELİŞTİRİLEREK KORUNMASI VE TÜRK TOPLUMLARINDA TEK ALFABE KULLANILMASI TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİNİ SAĞLAR.

Dünyadaki tarih bilgisi olan bütün azınlıklar Türk hakimiyeti istemektedir, Türkler adaletlidir, yönetimlerinde kendi halkından daha çok yönetimindeki yabancıların haklarını korumaktadırlar, tarih böyle göstermiştir, günümüzde de öyledir.

 

KÖLELİK TARİHİ

Dünyada insanlar insanları köle olarak kullanmıştır, bütün dünya coğrafyası bu kötü davranış ile karşılaşmıştır.

Bilinen  önemli köle tarihi “Avrupalıların kölelik tarihi”dir, Roma devletinin yüzde kırkı köledir, Avrupalılar Afrika halkını Amerika’ya götürüp yıllarca köle olarak kullanmışlardır, bu dönemde Avrupalılar Afrika kara insanını insan olarak tanımlamamıştır,  Avrupa’da 1960 yılına kadar kölelik devam etmiştir.

 

TEK TANRILI DİNLERDE TÜM DÜNYAYI TEK YÖNETİMDE BİRLEŞTİRMEK

İnsanların en son inançları tek tanrılı dinlerdir…

Tek tanrılı dinlerin kitapları 2500 yıllık geçmişe sahiptir…

Mısır medeniyetinin yıkılışından sonra oluşmuştur, Yahudi halkı Mısırdan çıkış “Exodus” olayını başlangıç kabul eder, yani Mısır medeniyetinin yeni hali gibidir.

Tevrat sadece Yahudi halkının Torah- Töre kitabı olması özelliği taşır iken Roma medeniyeti ile ayni yıllarda oluşmuş İncil; Yeni Roma- Bizans medeniyetinin inancı olan dindir, İncil tüm milletler için hitapta bulunmakta ve bütün insanları tek millet olarak oluşturma çabasındadır, yine son tek tanrılı inancı İslamiyet’in kitabı Kur’an “Biz sizi kavim kavim yarattık” der fakat birleştirici özelliği vardır  ve her iki kitap insanlığın atasını ÂDEM olarak tanımlar, bu tanım Türklerde ATAM olarak tanımlanır, her iki tanımlamada coğrafya ve kültürden doğan küçük fark vardır.

İnsanlar tek tanrı inançlarına rağmen tek tanrılı inançlarda “mezhepler” oluşturarak “tek yönetimleri kabul etmemişlerdir”.

 

TEK TANRILI DİNLERDE OLUŞAN AYRIMLAR; MEZHEPLER

Tek tanrılı dinler doğuşlarında bütün insanlığı tek sosyal gurupta birleştirme özelliği olmasına rağmen süreç içersinde mezhepler bölünmesi oluşturarak birbirleri ile savaşlara girişmişlerdir, bu durum “DÜNYANIN TEK YÖNETİM İLE YÖNETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR” mantığını göstermiştir.

Musevilik – Eski ahit, Hıristiyanlık – Yeni ahit tir, Hıristiyanlık Museviliğin mezhebidir.

 

MAGNA CARTA NASIL BİR ÖZGÜRLÜK ANTLAŞMASI…

Avrupa’da adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”(özgür olan)…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren anlaşma”.

Bu antlaşma tarihte daima “Özgürlük antlaşması” olarak tanımlanmıştır, halbuki asla özgürlük antlaşması değildir, MAGNA CARTA ÖZGÜR OLMAYANLARA HİÇ BİR HAK VERMEZ, ONLAR KÖLELERDİR.

 

TANRI İNANÇSIZ TEK YÖNETİM ŞEKLİ “KOMİNİZM”

İnsanlar tanrı inancı olmadan birlikte eşit şartlarda yaşamanın sosyal adalet olduğu gerekçesiyle “Kominizm” denen yönetimler deneyerek uygulamalar yapmışlar, fakat hiçbir şekilde ne adaleti ne de faşizmi durdurmayı sağlayamamışlardır, kominizm yönetimi milyonlarca insanı katliam ve sürgün ederek faşist bir yönetim ile dünya sosyal yönetimine kötü örnek olmuştur.

 

DÜNYADA TEK DEVLET ÇALIŞMALARI “BAŞKANLIK SİSTEMİ”

Amerikan tek devlet tarihi.
E Pluribus Unum (Çokluktan birliğe), bu slogan dünyayı tek yönetimde birleştirme hedefidir, Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk resmi sloganlarından biridir, resimde üstte piramit içerisinde dünyayı gözleyen gözü görebilirsiniz, bu özelliği Amerikan paralarında görebilirsiniz. Latince olan bu slogan çoktan tek anlamına gelir. Başlangıçta bu slogan ABD’yi ilk oluşturan On Üç Koloni’nin birliği anlamında kullanılmıştı.

Yanda görülen resim Amerikan başkanlık sistemine aittir.

Tek tanrıdan sonra günümüzde yeni yöneticilerde tek devlet, tek millet vurgusu yapılmaktadır.. bu vurgularda yöneticiler yönettiği ülkelerin milletlerini vurgulamamaktadır, örneğin; son dönemde Türkiye’de “tek devlet Türk devleti, tek millet Türk milleti, tek dil Türk dili” yerine sadece “tek devlet, tek millet, tek dil” vurgusu yapılmaktadır… ayrıca Türküm, doğruyum, çalışkanım… diye başlayan, yasasında küçükleri sevmek büyüklerine saygı duymak olan, ülküsünde yükselmek,  ileri gitmek olan ve hiçbir faşist  ifade kullanılmayan “TÜRK ANDI” nın okullarda okutulması durdurulmuştur, Türkiye’ye mülteci doldurulmuştur,  “GÖÇ İDARESİ 85 milyon 279 bin 553 olan Türk nüfusunun yüzde 20’sini geçen yabancı var diyerek yabancı sayısının 17 milyon gibi bir rakam olduğunu ifade etmiştir.”   Bu haber Türkiye basınını günlerce meşgul etmiştir.  Haberin oransallık göstergelerinde farklı iletişimler olmasına rağmen Avrupa’da  Türkiye’dekinin çok az miktarı ülkelerin demografik yapısını etkiliye biliyor ise bu kadar yüksek oran Türkiye için çok önemli tehlikedir, çok fazla göç hareketi olduğu gerçektir. Türkiye’de kendilerini Türk olmadıklarını ve azınlık olarak tanımlayan önemli miktarda nüfus vardır. Türkiye’deki yabancıların doğum oranı Türkiye’deki Türklerden kat kat fazladır ve yabancılara Türklerden daha fazla imtiyazlar tanınmaktadır, yabancılar imtiyaz haklarının kaybolmasını istemedikleri için Türk tebasına girmek istememektedir, bu özellik Türkiye’de Türkleri azınlığa götürecek süreci başlatan süreçtir.

 

ELON MASK ; “Almanya’nın çok sayıda göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya’nın egemenliğinin ihlali değilmidir?  işgal hislerim var ”  demiştir. Almanya’nın cevabı ise  “buna hayat kurtarmak deniyor, diyerek karşılık vermiştir.. Elon Mask mültecilerin Avrupa’ya girmesinin engellenmesini istemektedir.

İngiltere hükümeti göçmenleri karadan açıkta tuttuğu bir büyük gemide toplamaktadır, bu sistem açık deniz toplama kampıdır, Avrupa ve Dünya İnsan hakları buna seyircidir, halbuki Türkiye Cumhuriyeti göçmenlere kendi vatandaşlarından daha  fazla haklar vermektedir.

Dünya yöneticileri milyonlarca göçmenin Türkiye’de tutulmasını istemektedir, Elon Mask’ın “çok sayıda göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya’nın egemenliğinin ihlali değilmidir?  işgal hislerim var “ sözlerine bakar isek bunun Türkiye’nin egemenliğinin bilinçli ihlal edilmek için yapıldığı açıktır.

DÜNYAYI SÖMÜREN VE DÜNYANIN SERVETİNİ ELİNDE BULUNDURAN ÇOK AZ AİLE BİRLEŞEREK DÜNYAYI TEK YÖNETİMDE TANRI GÜCÜYLE YÖNETMEYİ PLANLIYOR… VE GELİŞTİRDİKLERİ İLETİŞİM BİLİMİ İLE KAMERALAR SAYESİNDE HER İNSANI SÜREKLİ GÖZLEMLEYİP TAKİP ETMEKTEDİRLER, SÜREKLİ YENİ TAKİP PROGRAMLARI GELİŞTİRİP ESKİLERİNİ KULLANILMAZ HALE GETİRMEKTEDİRLER, BU SAYEDE HEM TİCARETİNİ HEMDE KONTROLUNU SAĞLAMAKTADIRLAR, “TANRI HER ŞEYİ GÖRÜR, BİLİR VE TAKİP EDER” MANTIĞINI ELLERİNDE BULUNDURMAKTADIRLAR.

“SELFİ….”  YENİ TAKİP SİSTEMİNİN SOSYAL DAVRANIŞI OLMUŞ BİR HASTALIK DURUMUNDA.

İNSANLARI UYARAN İNSANLARA YAŞAM HAKKI VERMEMEKTEDİRLER.

Çin  yıllardır iki çocuktan fazlasını yok etme uygulaması yapmıştır..

Dünyada nüfus azaltılması çalışmaları resmi ve gayrı resmi olarak yapılmaktadır, bunun için birçok uygulamalar yapılarak dünya nüfusu yok edilme çalışmaları bütün hızıyla devreye alındı..

İNSANLIĞI YOK EDECEK CİNSİYET DEĞİŞTİRME MODA HALİNE GETİRİLDİ VE MASRAFLARINI DEVLETLER ÖDÜYOR, MÜSLÜMAN TÜRKİYE BUNA DAHİLDİR.. NASIL BİR MÜSLÜMAN YÖNETİMDİR SORGULANMAZ..

YILLARDIR BATIDA TÜKETİM ÇILGINLIĞI DOĞUDA NÜFUS ARTIŞI ÇILGINLIĞI İKİ KUTUPLU OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR, BU ŞU DEMEKTİR; “Batıda malın, doğuda canın değeri yoktur…”

Dünya insanlığını tek yönetimde var etmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor…

Tedros; I look forward to the G20 Leaders’ summit inSeptember, focusing on “One erarth, One Family, One Future”

Eylül ayında “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” odaklı G20 Liderler Zirvesi’ni sabırsızlıkla bekliyorum, mesajı vermiştir.

 

DÜNYA EKONOMİSİNDE TEK GÜÇ PARANIN AVRUPA’DA RAKİP OLUŞTURULMASI

Dünyadaki devletlerde bankaların para değerleri rezervlerindeki altın miktarı ile belirlenir, yani ekonomik güç “altın birikimi miktarı” demektir.

Dünya ticaretinde tek güçlü para olarak güç kazanan “AMERİKAN DOLARI” Avrupa Birliğinde Almanya’nın tekrar güç kazanması ile “EURO” rakibi ile karşılaştı, Euro Dolar savaşına Çin ekonomisi büyüyerek yeni ortak oldu…

İngilizce dünyanın köle ülkelerindeki halklara “Dünya dili” olarak baskı oluşturuldu..

 

DÜNYA 5 TEN BÜYÜK… MÜ..

Türkiye Cumhurbaşkanı sık sık “dünya beşten büyüktür” diyerek vurgu yapmaktadır…

Yakın zamanda Asya Türk Devletlerini birleştirilme çabası yapılmaktadır… G20 zirvesi sonrasında da bu ülkeler Avrupa yöneticileri tarafından özel olarak toplantıya davet edilmiştir… Asya’daki Türk birliği çalışmalarını yönetmek için bir araya gelindiği bir toplantı yapılmaya çalışılmaktadır.. dünya yönetimi oluşturma çalışması yapanlar Asya Türk devletlerini neden Türkiye Cumhuriyeti önderliğinde bir araya getirmeye çalışmaktadır… İsmail Enver Paşa’ya hayalperest diyenler, İsmail Enver Paşanın hayali olan Asya’nın Türk devletlerini “Türkiye Cumhuriyeti devleti aracılığıyla birleştirip yönetmek” mi istemektedirler…

 

Bilindiği üzere dünyayı yönetmek isteyenler dünya ülkelerinde taşeron kullanarak varlıkları ellerine geçirmektedir.. Dünya Türk Halkları bütün bu olanları dikkate alarak bağlarını güçlendirmelidir, Azerbaycan – Türkiye arasındaki “iki devlet tek millet” çalışmaları örneği dünyadaki bütün Türk halklarını birleştirmelidir.

Türk devletleri ve Türk milletleri… tarihin belgeleri ve günün akışını dikkate almak zorundadırlar, aksi halde birleşim yerine yok olumun yollarını açabilirler…

Heey…

Tek tanrılı dinlere inananlar…..

Bu tek tanrı günümüzde G20 yönetimi.. mi…

Hitleri dünyanın en faşisti ilan edenler…. Hitlerin tahtını ele geçirmiş durumdadırlar.. ve kendilerini “tek tanrı” olarak görmektedirler..

Peki şimdi dünyayı kim ya da kimler bu faşistlerden kurtaracak.. insanlık nasıl kurtulacak.

Sosyal medyada yayınlanan bir video… bu Hahamın söyledikleri Rusya ve Çin kominizminde büyük oranda denenmiştir.

TANRI İLE GÜREŞİP YENEN İNSAN “İSRAİL”
Tevrat’ta, İsrâîl (Yahudilerce: Tanrı ile güreşen) denecek. Çünkü sen, Allah ile ve insanlarla güreşip yendin!” der. (Tekvîn, 32/22-32).
Yar.32: 28 Adam, “Artık sana Yakup değil, İsrail*fm* denecek” dedi,”Çünkü Tanrı’yla, insanlarla güreşip yendin.
Tevrat’ta geçen bu ifadeler, açıkça Tanrı’nın insan şekline getirilmesidir. Bu ise, tevhitten bütünüyle uzak, kemal sıfatlardan mahrum ve noksan sıfatlara sahip bir ilah inancının ifadesidir. Yahudiler İsrail devletini “tanrıyı yenen insanların devleti” olarak kurmuşlardır ve tanrının bütün insanlık kurallarını red ederler.

TEK TANRIYA İNANANLAR… DÜNYA TEKLİYOR….

Dünyayı tek yönetim ile yönetmek isteyenler canlıların erkek ve dişiden ürediğini görmezler mi..

Dünyayı tek yönetim ile yönetmek isteyenler daima hüsrana uğrayacaktır..

İÇİNİZDEKİ SİZİ KEMİREN KURDU KONTROL ALTINA ALIN, SİZİ YOK ETMESİNE MUSAADE ETMEYİN…

İSLAMİ KURALLARDA “ALLAH AKRABAYA BAKMAYI EMREDER…” AKRABALIĞA ÇOK ÖNEM VE DETSEK VERMEK GEREKİR, AKRABA TOPLUMLAR İLE DOSTLUK BAĞLARI KURMAK GEREKİR…

 

ÖNEMLİ NOTLAR;

Resim;  İngilizlerin resmi gazetesinin  1. Dünya Savaşında dağıttıkları mendildeki Osmanlı’yı  “İngiliz sömürgesi”  gören çalışmasının örneğidir.

 

Bu hayal gerçekleşmemiş İngilizler ölü ve yorgun gördükleri Osmanlıya Çanakkale savaşında yenik düşmüşlerdir, fakat yenilgiden iki yıl sonra tek mermi atmadan Osmanlı ve başkenti İstanbul’u işgal etmişlerdir, Türkler savaşta yenilmemiş masada yenilmişlerdir.

BU RESİM BİR ‘HEDEF PLAN’IN GÖSTERGESİDİR…

OSMANLIDAKİ YABANCI OKULLAR KENDİ DİLLERİ İLE ÖĞRETİM YAPMIŞLARDIR..

OSMANLIDAKİ YABANCI ŞİRKETLER KENDİ DİLLERİNİ ŞİRKETLERİNDE ZORUNLU  İLETİŞİM DİLİ  OLARAK UYGULAMIŞLARDIR…

TÜRKİYE’DE GÜNÜMÜZDE İNGİLİZCE EĞİTİM BÜTÜN ORTA DERECELİ OKULLARDA YARI ZORUNLU ÜNİVERSİTELERDE İSE BİTİRME TEZLERİ ZORUNLU OLARAK İNGİLİZCE OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR, BİRÇOK AYDIN BUNA İTİRAZ ETSE DE BAKANLIK OLARAK DEVLET YÖNETİMİ İLE BU SORUN DÜZELTİLMEMEKTEDİR..

Bu güçlerin uydusu Batı konsorsiyumu sürekli dünyayı kendi varlığını güçlendirecek şekilde yenileme çalışmaları yapmaktadırlar.

 

Resim;  Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yayınlanan günlük gazetede  “Türkiye Türklerindir” yazısının baş sayfa tamgası olarak kullanılmasını göstermektedir.

 

ÖPÜLMEKTEYİZ…

Yukarıdaki iki belge “bükemediğin bileği öpeceksin” mantığıdır.

Osmanlı dönemi Türk topluluğunu  İngiliz sömürge devleti yapamayan güçler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve “TÜKİYE TÜRKLERİNDİR”  şekline girmiştir.

Türkiye’nin son dönem yönetiminde “TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ” tarihin daha önceki birçok döneminde olduğu gibi baskı altındadır.

Yakın zamanda Türkiye’de milli zafiyetler çok ciddi boyuta ulaşmış ve Türkiye Türklerin mi sorusu oluşmuştur..

DİNİ TOPLUMLARA DESTEK VERENLER MİLLİ TOPLUMLARI YOK ETME UYGULAMASI YAPMAKTADIRLAR…

DEMEK Kİ MİLLİ TOPLUM OLMAK ÇOK ÖNEMLİDİR, BÜTÜNLÜĞÜ VE BİRLİĞİ SAĞLAMAKTADIR

Dünya yöneticileri ülkelerin güçlerini kendi menfaatlerine göre regüle – stabilize- seviye ayarı yapmaktadırlar.. bunu yapar iken de ülkelerin yöneticilerini yönetmektedirler..

 

Bu tablo medyada çokça gösterilmektedir,  yeni gözlem mesajı için mi seçilmiştir, gözün içerisine konmuş tablo figür neyi anlatmaktadır.

.

.

YENİ BİR DOĞUŞ; KİTAPLARIMIZI BASMAYA BAŞLADIK

http://www.turkbilimi.com/6-ok-ve-tamamlanmamis-devlet-turkiye-cumhuriyeti/

Hakkında Türk Bilimi