ev / ATA / ATASÖZÜ / Özgürlük nedir?

Özgürlük nedir?

.


“Özgürlük bağımsızlıktır”, yani “bağımlılığın olmadığı alan”dır.
.
Bağımlılık nedir.?…
İlişkilerde bağ yönetimidir.. bağ bağlanmadır, bağlanma çaresizliğin, güç kazanmak için eylemin sonucudur.
.
Özgürlük nedir..
.
Güçsüzlük nedir…
Güçsüzlük güç yetersizliğidir, bir eylemi yapabilmek için yeterli güç gerekir, yeterli güç oluşmadığında o eylem olmaz.
.
Güçsüzlüklerin çeşitleri:
– İlmi güçsüzlük;
İlim-bilgi en önemli olan güçtür, bunun yokluğu bütün hareketlerde bağımlılık oluşturur, ilim- bilgiliği yetersizliği özgürlüğü yok eder.
– Bedensel güçsüzlük;
Bedensel güçsüzlüklerde özgürlükler kısıtlıdır, tamamlamak için diğer güçler kullanılarak eylem oluşturulur.
– Maddi güçsüzlük:
Maddi güçsüzlüklerde bağımsızlık kendi alanında mümkündür.
– Destek yetersizliği;
Destek yetersizliği eylem güçlerinde kısıtlama getirir, eylem destek bulduğunda da gerçek gücünden daha çok hareket oluşturur.
– Alan yetersizliği;
Alan yetersizliği hareketlerde sınır oluşturur, hareketin büyümesi için alanın büyütülmesi gerekir.
– Maniler;
Maniler eylemler için daha fazla güç gerektirir, temin edilemez ise eylemler oluşamaz.
.
.

.
ÖZGÜRLÜKLERİN TEMEL GÜCÜ BİLGELİKTİR

BİLGELİĞİN OLMADIĞI YERDE BAĞIMLILIK OLUR

BAĞIMLILIĞIN OLDUĞU YERDE KÖLELİK OLUŞUR
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi