ZENGİNLİKLER ARASINDA YOKLUKLAR ADASI TÜRKİYE

Bu haritada Türkiyeden geçen enerji hatları görülmektedir..
Türkiye’nin dört yanı petrol ve doğal gaz üreten ülkelerdir, fakat Türkiye bu enerji hattına sadece köprü görevi görmektedir.
Her tarafı doğal enerji olan Türkiye’de petrol ve doğal gazı dışardan ve dünyadaki en pahalı fiyattan kullanmasının sebebi nedir…

Türkiye’de ihtiyacı olan petrolün olmaması düşünülemez….
Türkiye’nin öncelikli milli çalışması yurdun her yanına sondajlar yaparak doğal enerjiyi milli yetki ile çıkarması gerekir, aksi halde Türkiye’nin insanlarına işkence haline gelen enflasyon derdinden kurtulması mümkün değildir.

Türkiye Avrupa haklarını korumaktan vazgeçmelidir, Avrupa uyum yasaları yerine milli yasalar çıkarılmalıdır… Avrupa’ya kölelik zihniyetinden vazgeçilmelidir, devlet enerji ihtiyacını dışa bağımlı olmaktan çıkarmadığı sürece Türkiye’de huzur, refah ve istikrar beklenemez..
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi