İNSANLARIN YARARINA KULLANABİLECEĞİ ENERJİ VE VAKİT SARFİYATI PAYLARI

Enerji sadece insanların ihtiyaçlarını karşılayan petrol, odun, kömür gibi bilindik enerjiler değildir, tarihler boyu insanlar hayvanları enerji olarak kullanmışlardır, fakat asıl enerji insanlardır, en büyük enerji insandır, insanlık tarihinde insanların insanları köle olarak kullandığı gerçektir..
Fakat…
Asıl insan enerjisi insanın kendi isteği ile kullandığı enerjisidir, insanın kullandığı kendi enerjisi kendi ihtiyacındandır.
insanın kendi isteği ile kullandığı enerjisini şöyle sıralayabiliriz…
– İş enerjisi:
İnsanların sosyal zorunlu ihtiyaçlarının temini için harcadıkları enerji.
– Eğlence enerjisi:
İnsanlar işleri dışında eğlence gibi harcadıkları enerji, bu enerji çocuk çağındaki oyunlar ile başlayıp yaşam boyunca harcanan boş zaman enerjisidir, boş zamanları olmayanlar bu enerjiyi harcayamazlar.
– İnanç enerjisi:
bu enerjide toplumsal kültürler ve bireysel özellikler ile harcanan enerjilerdir.
– Zaman-vakit enerjisi:
Bu enerji, geri kazanılmayacak bir enerjidir, zamanı boşa harcamak insana en büyük zararı verir.
Zaman enerjisini iki şekilde kullanmak gerekir.
a- Periyodik-sürekli tekrarlanan zamanlar; bu zamanlar kötü seçilir ise insanın anatomik yapısı hasar görür ve her türlü güçsüzlük oluşur.
b- Periyodik-sürekli olmayan güncel işlerin zamanları; bu zamanlar her gün değişebilen ihtiyaçlara ayrılması gereken zamanlardır.


İnsanlar sosyal canlılardır..
Enerji varlıklarını çeşitli paylar ayırarak kullanırlar.
Enerji paylarını kendi sosyal kazanımını zarara uğratacak paylama oluşturur ise… o zaman bireysel olarak toplumda güçsüz hale gelir, hatta köle durumuna da düşebilir..

İnsanın kendi sağlığı, huzuru ve sosyal konumunu en faydalı şekilde kullanması için zaman ve enerji paylarını dikkatli ve akıllıca oluşturmalıdır.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi